Liberecká TOP 09 vstupuje do krajských voleb se silnými tématy a osobnostmi

1. 7. 2012

Přenést pozitivní zkušenosti z komunální politiky, přivést do krajské politiky silné a odpovědné osobnosti, to byly hlavní TOP 09 v Libereckém kraji při přípravě programových priorit a kandidátní listiny pro letošní podzimní krajské volby. 

„Naším cílem bylo vygenerovat kvalitní kandidáty, kteří jsou díky svému profesnímu zaměření odborníky na jednotlivé oblasti našeho programu a stali se tak zároveň jeho garanty,“ sdělil lídr kandidátky Jiří Kočandrle.

Nosné téma transparentního hospodaření a efektivního krajského úřadu na sebe vzal lídr kandidátky pro podzimní krajské volby Jiří Kočandrle. Ten od posledních komunálních voleb v roce 2010 vykonává funkci prvního místostarosty České Lípy a má tuto problematiku na starosti. V této programové oblasti se zaměřujeme nejvíce na transparentní průběh veřejných zakázek kraje a jím zřizovaných organizací a na co největší dostupnost informací pro širokou veřejnost. Nebojíme se ani plošných škrtů v administrativě kraje či zrušení rozpočtových kapitol typu porcování krajského medvěda.

Zdravotnictví odborně zaštiťují lékařské kapacity MUDr. Jan Marušiak, primář cévní chirurgie v liberecké krajské nemocnici, a MUDr. Jaroslav Frömel, endokrinolog z Turnova. Ve zdravotnictví je pro nás důležitá kvalitní a dostupná zdravotní péče, stejně jako péče o stárnoucí populaci. Zcela zásadní je pro nás dobrá dostupnost odborných ambulancí specialistů. Naopak vysoce odbornou lůžkovou péči s maximálním využitím drahých lékařských přístrojů bychom směřovali zejména do nemocnic krajského typu.

Uvědomujeme si, že vzdělání je nejlepší a nejvýhodnější investicí, a proto se chceme zaměřit na zvyšování kvality středního školství. Dále ve spolupráci se soukromých sektorem pracovat na propojení středoškolských oborů s poptávkou na trhu práce a uplatněním absolventů, zvýšit podporu prevenci a nápravě v poradenství a také volnočasovým aktivitám mládeže. Garanty této široké oblasti jsou Mgr. Michal Loukota, středoškolských učitel z Turnova, Petr Pošmourný, vedoucí nástrojárny, Ing. Jana Čechová, místostarostka Jilemnice a jednatelka Tělocvičné jednoty Sokol nebo Jiří Šubrt, prezident prvoligového futsalového klubu.

Zasadíme se o zlepšení stavu silnic v majetku Libereckého kraje, podpoříme dokončení cílového stavu I/35 (R35) a dobudování kvalitního propojení hlavních správních center kraje. Prioritou oblasti dopravy, jejímž garantem je Ing. Martin Švarc, produktový specialista z Jablonce nad Nisou, je rovněž rozvoj veřejné dopravy a spolupráce kraje na integrovaném dopravním systému IDOL.

Mgr. Zora Machartová, projektová manažerka z Liberce, se stala garantem tématu sociální politika a podpora zaměstnanosti. Mezi naše priority patří jednoznačně podpora sociálního podnikání, které vnímáme jako nástroj aktivní politiky zaměstnávání osob. Podporovat chceme i vznik denních stacionářů pro seniory, včetně aktivizačních a kulturních aktivit pro tuto skupinu našich spoluobčanů nebo nízkoprahových center pro trávení času mladým generacím.

Ing. Martin Dušek, jednatel agentury regionálního rozvoje, Mgr. Václav Horáček, poslanec PSP ČR za Liberecký kraj a Ing. arch. Jan Drahozal se stali garanty témat životního prostředí a udržitelného regionálního rozvoje. Zaměříme se na ochranu krajiny, protipovodňová opatření a regionální rozvoj, např. pomocí revitalizace objektů typu „brownfields“.

Kompletní program a kandidátní listinu naleznete zde:

Volební program pro krajské volby 2012

Kandidátní listina pro krajské vokby 2012


Jiří Kočandrle
lídr kandidátky
předseda TOP 09 Liberecký kraj
jiri.kocandrle@top09.cz, 731 455 022

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme