Obchvat Turnova - přání nebo realita?

22. 6. 2023

Město Turnov má řadu palčivých problémů a jedním z nich je doprava ve městě. Tisíce aut projíždějící historickým centrem srdce Českého ráje jsou ostudou. Jelikož se dopady tranzitní dopravy na silnici I/35 týkají nejen města Turnov, ale i obcí směrem na Jičín, mělo by být vybudování obchvatu města, resp. celého úseku Turnov-Úlibice dopravní prioritou Libereckého kraje. Jeho aktivita je v této věci bohužel minimální... Naší povinností je pracovat na maximálním urychlení této stavby s absolutním respektem k obyvatelům, kterých se přímo či nepřímo dotkne, i ke krajině Českého ráje. Zásadní je zejména prodloužení tunelu pod Pelešany a přijetí všech možných kompenzačních opatření (minimalizace vizuálního dopadu mimoúrovňových křižovatek, zářezy silnice, ozelenění) tak, aby dopady hluku, exhalací, prašnosti a vlivu na krajinu byly co možná minimální.  

Bylo zpracováno několik studií, které prověřovaly potřebnost 4-proudé (dálniční) silnice. Žádná neprokázala, že by minimálně do roku 2050 (z hlediska intenzity dopravy) taková silnice byla potřeba. Z hlediska vlivu na krajinu (např. atraktivita dálnic pro různé skladovací areály...), zábor zemědělské půdy i investiční náročnosti bude adekvátní a dostatečná nová silnice v tzv. střídavém 3-pruhu. 

Jiří Klápště, vedoucí Správy CHKO Český ráj a náš člen

Štítky
Osobnosti: Jiří Klápště
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme