Širší uplatnění zdravotně znevýhodněných osob na trhu práce může přispět ke zlepšení jejich společenského postavení a snížit nároky na veřejné zdroje

25. 10. 2011

Začněme tradičně. Pocházíte z Liberce a mohla byste se našim čtenářům stručně představit?

Narodila jsem se v roce 1982 ve Volarech na Šumavě, ale v Liberci žiji již od raného dětství. Mám zde od dětství stejné kamarády i silné rodinné kořeny a neumím si představit, že bych žila jinde. V Liberci jsem rovněž absolvovala Střední zdravotnickou školu a Vyšší odbornou školu zdravotnickou, a poté jsem získala vysokoškolský magisterský titul v oboru Speciální pedagogika a management.

Proč jste se rozhodla vstoupit do politiky?

Od patnácti let se věnuji dobrovolnické práci. Jako praktikantka jsem působila v Mládeži červeného kříže a poté v Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí, rovněž jako praktikantka a později vedoucí volnočasových aktivit pro mládež a dospělé. Po maturitě jsem rovněž jeden rok pracovala v Domově pro mentálně postižené ženy a dívky v Jabloneckých Pasekách. Zkušenosti získané touto činností mne, spolu s dalšími kolegy, dovedly k založení občanských sdružení S(C)HODY a TULIPAN, které se věnují aktivnímu začleňování znevýhodněných osob se zdravotním postižením do společnosti. Právě činnost v rámci občanského sdružení TULIPAN, které v současnosti vedu, a jež se zaměřuje zejména na podporu samostatnosti a občanského začlenění lidí se zdravotním postižením, realizaci jejich volnočasových i pracovních aktivit (např. v rámci chráněné dílny) nebo jejich systematické vzdělávání, mne dovedla ke zjištění, že bych zkušenosti získané v této oblasti chtěla využít v širším rámci. Po určitém váhání u mne nakonec převážilo to, že jsem nechtěla být jen pasivní pozorovatelkou událostí, ale chtěla bych do nich aktivně zasáhnout.

Proč jste své jméno spojila s TOP 09?

Do TOP 09 jsem vstoupila v roce 2009, protože věřím, že právě tato strana může přinést do veřejného života to, co mu nejvíce chybí – slušnost a morálku. Blízké jsou mi rovněž programová východiska a principy TOP 09 ztělesňovaná pojmy: tradice, odpovědnost, prosperita. Konečně osobnosti ve vedení TOP 09 jsou pro mne zárukou, že politika se dá dělat „jinak" a společně můžeme prosadit nové myšlenky a nápady, které pomohou zlepšit situaci obyvatel celé naší země.

Jakým tématům se chcete politice věnovat především?

Myslím, že odpověď na tuto otázku do velké míry vyplývá z mých zkušeností, o nichž jsem se již zmínila. Svých znalostí a dosavadní  praxe bych chtěla využít zejména v sociální oblasti a dále oblastech výchovy a vzdělání. V rámci krajské politiky lze zmínit např. problematiku zefektivnění činnosti příspěvkových organizací, jež jim (s pomocí využití jejich vnitřní kapacity) může pomoci získat větší nezávislost; otázku zlepšovaní finanční gramotnosti dětí, mládeže a dospělých; nebo podporu aktivní zaměstnanosti osob se zdravotním znevýhodněním, vzhledem k tomu, že narůstající počet těchto osob klade stále větší nároky na veřejné zdroje. Současně může širší uplatnění těchto osob na trhu práce významně přispět ke zlepšení jejich společenského postavení a dokázat, že život a kultura zdravotně postižených jsou stejně plnohodnotné jako život většinové společnosti.

Děkujeme za rozhovor.

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme