Otevřený dopis Tiboru Batthyánymu, primátorovi města Liberce

20. 2. 2015

Vážený pane primátore!

Obracíme se na Vás touto formou, neboť dosavadní jednání ve věci personálního obsazení komisí Rady města Liberce uvízlo na mrtvém bodě. Komise pokládáme v rámci struktury městské samosprávy za důležité orgány, které mají iniciační a poradní funkci v procesu přípravy důležitých dokumentů, koncepcí, legislativních nástrojů (městských vyhlášek) i zásadních rozhodnutí rady a následně zastupitelstva města.
Obě koaliční strany v rámci své předvolební kampaně a povolebních vyjednávání deklarovaly zájem na společném a konstruktivním řešení problémů města, včetně konstruktivního jednání s opozicí. Dovolujeme si Vám připomenout slova z Vašeho inauguračního projevu na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Liberce:

„Vznikla tu většinová koalice. Je tu předpoklad, že takto možná koalice má Liberci vládnout. V demokracii to tak funguje, ale v demokracii má fungovat i to, že nebude upozaďována menšina, bude se jí naslouchat a já bych k tomu chtěl přispět. Jsem přesvědčen, že funkci zvládnu dobře pouze za předpokladu, že mi budou oporou koaliční partneři, čemuž věřím, a že získám důvěru konstruktivní opozice, které hodlám naslouchat. Je nás tady 39, kteří jsme před chvílí slíbili věrnost České republice a městu. A já si to město beru za své. Naše město potřebuje, aby politici spolu přestali válčit a začali táhnout za jeden provaz. A teď se z nás ti politici stali. Někteří po několikáté, už vidím, jsou ostřílení, mají zkušenosti, ale někteří, jako třeba já, poprvé. Dostanu-li vaši důvěru a stanu se primátorem města Liberce, budu s vámi táhnout za jeden provaz a udělám vše pro to, abychom netáhli proti sobě, ale spolu.“

Skutečnost pár měsíců po volbách po volbách je však zcela odlišná. Nabídka na zapojení zástupců opozičních stran, které reprezentují cca 42 % libereckých voličů, je zcela nedůstojná, neboť neumožňuje opozičním stranám pracovat v každé komisi. Na jednáních komisí je dostatek času a prostoru projednat konstruktivním způsobem všechna pozitiva i negativa navrhovaných materiálů, přinášet vhodná alternativní či variantní řešení, přinášet zpětnou vazbu od odborné i laické veřejnosti. 
Ano, můžete namítnout, že komise jsou přece orgány rady města, a ta je složena pouze z členů dvou koaličních volebních stran, tedy Změny pro Liberec a ANO. To je jistě pravda a je tedy v kompetenci rady stanovit složení členů komisí. Jak se však tato povolební rétorika shoduje s tou předvolební, plnou výrazů jako otevřenost, transparentnost, schopnost naslouchat menšinovému názoru opozice?

Statutární náměstek primátora, Jan Korytář, uvedl na ustavujícím zasedání zastupitelstva 27.11.2014:
„Ještě pár vět ke vztahu opozice a koalice. Považuji to za důležité tady sdělit. I mým cílem je zlepšit vztah opozice a koalice, a to v mnoha směrech, a určitě mnozí z vás víte, že vím, o čem mluvím, protože to, v jaké jsme byli tady v situaci jako opozice, tak nebylo příliš příjemné a nedávalo nám to mnoho prostoru pro to, abychom uplatnili ten mandát, který jsme získali od voličů. Rád bych se zasadil o to, aby budoucí zastupitelé, kteří budou pracovat v opozici, aby podmínky pro svou práci měli lepší v mnoha ohledech. Závěr, poslední věta. Rád bych vás přesvědčil o tom, že pro mě osobně, i Změnu pro Liberec, jedna etapa skončila, teď začíná jiná...“

Vzletná slova koalice o "odbornosti" (v návaznosti na prohlášení o obsazení části komisí odborníky z řad veřejnosti namísto nominantů volebních stran, zastoupených v městském zastupitelstvu) získávají při bližším rozboru poněkud hořkou pachuť. Kdo bude rozhodovat, kdo je odborníkem a kdo nikoli? Nebude to žádná nezávislá odborná komise, nýbrž rada města, složená z čistě politických, nikoli odborných zástupců koaličních stran, které budou "kádrovat" zástupce navržené opozicí. V minulosti měly opoziční strany zastoupení ve všech komisích a tato praxe umožnila názorové střety a odborné diskuse již na půdě komisí a rada města měla možnost včas reagovat na odlišné názory a konstruktivní připomínky z opozičních lavic. V případě, že opozice nebude mít v komisích zastoupení, nezbývá jí nic jiného, než čistě odborné či technické záležitosti řešit až na půdě městského zastupitelstva (zejména u těch materiálů a rozhodnutí, které jsou vyhrazeny zastupitelstvu). V takovém případě se prakticky nelze ubránit mnohahodinovému maratónu diskusí vrcholného orgánu samosprávy a jeho jednání se mohou pro všechny (nejen zastupitele, ale i libereckou veřejnost) stát těžko stravitelnými. Ve vypjaté atmosféře na jednání zastupitelstva pak často může dojít k neuváženým rozhodnutím, často i fatálním chybám, které mohou negativně ovlivnit rozvoj města, a rozjitřené emoce mohou zabránit přijetí nejlepších návrhů a řešení problémů našeho města. Jak potom můžete, v případě absence některých členů zastupitelstva z řad koaličních stran, očekávat vstřícnost opozice při hlasování o důležitých materiálech ? Jak má zastupitelstvo pracovat s neprojednanými materiály, které předkládá vedení města?

Vážený pane primátore, 
doufáme, že zvážíte uvedené argumenty a umožníte opozičním stranám nominovat alespoň jednoho zástupce do každé komise rady města, a to bez předchozího "kádrování" členy rady. Pokud se rozhodnete obsadit místa členů komisí pouze zástupci koaličních stran nebo neumožníte, aby se mohly všechny opoziční strany včas a v předstihu seznámit prostřednictvím svých zástupců v komisích se všemi důležitými materiály, ovlivňujícími život města, máme za to, že pohrdáte 42 % voličů, kteří dali hlasy opozičním stranám. Nic na této skutečnosti nezmění ani "ad hoc" nominace jednotlivců, občanů – byť příznivců opozičních stran, kteří ovšem nedostali mandát své vlastní strany.
Domníváme se, že pro takovýto "silový" či "nátlakový" postoj nebudou mít voliči, tj. občané Liberce, pochopení a svůj názor pak vyjádří i v následujících volbách.

Na závěr se Vás ptáme, pane primátore, „ Dodržíte to, co jste deklaroval před svým zvolením? Opravdu chcete a zajistíte podmínky pro kvalitní spolupráci s opozicí, chcete a budete opozici naslouchat? Pokud nebude opozice zastoupena v komisích rady města, máte jiné formy konstruktivní spolupráce s opozicí? Jakou formou bude opozice hájit práva 42% občanů Liberce?

Za opoziční strany:

ČSSD
KSČM
Starostové pro Liberecký kraj
TOP 09
ODS

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme