Předvánoční bilancování Šárky Krousové

4. 12. 2015

Na konci října uplynul rok od voleb do zastupitelstev měst a obcí. Je tedy vhodný čas pro malou rekapitulaci výsledků našeho dosavadního působení a výhled do nadcházejícího roku. Strana TOP 09, za kterou jsem se svými kolegy kandidovala, získala jedno křeslo v zastupitelstvu a snaží se působit jako konstruktivní opozice a přispívat k naplňování svého volebního hesla – město vstřícné a fungující. I když to jako opoziční strana s jedním mandátem nemáme vůbec jednoduché, podařilo se za uplynulý rok splnit již několik bodů našeho volebního programu.

Byla například zřízena workoutová hřiště na Sokolce a ve sportovním areálu ZŠ Ralsko. V KD Ralsko zahajují taneční pro dospělé. Náš kolega Pavel Kounovský také svým dílem přispěl k tomu, že Mimoň bude zřejmě mít nejmodernější městský kamerový systém minimálně v Libereckém kraji.

Za velmi podstatnou pokládám skutečnost, že vedení města veřejně přislíbilo konání referenda o průtahu dopravy centrem města. Pokud tedy vedení města myšlenku průtahu samo nezavrhne, rozhodovat o této zásadní a nevratné změně budou nakonec sami občané. Mě k odmítání průtahu zavazuje už náš volební program a snad mohu říci, že naše aktivity k příslibu lidového hlasování přispěly.

Jsem ráda, že městské zastupitelstvo akceptovalo náš návrh a Mimoň požádala o umístění zákazových značek na vjezdech do města pro tranzitní dopravu nad 12 tun. Ať už se průjezd Mimoní bude v budoucnu řešit jakkoli, omezení těžké dopravy v centru města by bylo vždy ku prospěchu.

Další úkoly jsou před námi. Nejde jen o mechanické odškrtávání položek z volebního programu, denní realita přináší nejrůznější drobné i větší problémy, které je třeba řešit. Nadále se hodlám společně se svými kolegy prioritně věnovat řešení dopravní situace ve městě. Budeme pozorně zkoumat návrh krajského hejtmana, který chce převést průjezd Mimoní do kategorie silnic I. třídy a zabývat se otázkou, jaké důsledky by takové opatření pro naše město mělo.

Blíží se adventní čas a s ním vánoční svátky, chci proto i za své kolegy popřát všem občanům jejich příjemné prožití a neobtěžovat je v tomto čase politickými tahanicemi. Při této příležitosti chci také všem slíbit, že i v novém roce budeme opozicí věcnou, která bude mít zájem o konstruktivní spolupráci s vedením města všude tam, kde to bude možné a městu prospěšné.

Mgr. Šárka Krousová

komunální zastupitelka města Mimoň

místopředsedkyně regionální organizace TOP 09 Česká Lípa

Štítky
Osobnosti: Šárka Krousová