TOP 09 Česká Lípa i Nový Bor plní svůj předvolební program a komunikují

2. 6. 2011

Regionální organizace zásadně nesouhlasí s negativním vyzněním článku, který v úterý 31.5.2011 vyšel v Českolipském deníku pod názvem „Lípa je mrtvé město“. Autorkou článku je redaktorka jmenovaného periodika paní Radmila Pokorná. Redaktorka se zúčastnila pondělní tiskové konference vedení města Česká Lípa, kde jeho představitelé prezentovali zejména informace o proběhlých veřejných zakázkách a úsporách, ke kterým došlo díky novému systému platnému od 1. 1. 2011. Dále byla podána informace o příspěvcích z fondu rady města příspěvkovým a neziskovým organizacím.

Samotné konání pravidelné tiskové konference jasně naznačuje, že město usilovně pracuje na zlepšení komunikace s veřejností i prostřednictvím médií. Člen českolipského regionálního výboru TOP 09 a současně první místostarosta České Lípy na uvedený článek reagoval slovy „Nerozumím tomu, proč paní redaktorka tvrdí, že vedení města opomíjí na tiskové konferenci taková témata jako demolice obchodního domu Banco nebo splynutí ZUŠ a DDM Libertin. Konference se zúčastnila, nicméně v čase vymezeném dotazům novinářů, žádnou otázku nepoložila. Je velmi zajímavé, že například Mladá fronta Dnes po tiskové konferenci uvedla, že město dokázalo ušetřit několik set tisíc korun ve veřejných zakázkách a Českolipský deník tuto informaci z  konference ve svém vydání vůbec nezachytil. Zřejmě je to pro tento deník příliš pozitivní informace o činnosti politické reprezentace města. Druhou možností je pak neschopnost redaktorky.“

Předseda regionální organizace TOP 09 Česká Lípa Tomáš Hudec byl rovněž osloven jako předseda komise pro komunikaci s veřejností, aby odpověděl na otázky týkající se činnosti daného poradního orgánu rady města. „Důkladně jsem paní redaktorce popsal průběh uplynulých čtyř měsíců činnosti komise, od soutěže na nový grafický vizuál Městských novin až po tvorbu jejich obsahové koncepce, která bude projednávána v září orgány samosprávy města. Zároveň jsem stručně informoval o plánech v oblasti veřejných anket a diskusí a grafického vizuálu města. U grafického vizuálu jsem podotkl, že to je záležitost, která zabere zhruba další rok práce. Paní redaktorka pak v článku spojila dvě úplně odlišné záležitosti a rok práce přisoudila koncepci Městských novin. Pozitivní zprávou alespoň je, že byla kladně vyhodnocena činnost tiskového odboru v Novém Boru, kde TOP 09 reprezentuje starosta Mgr. Jaromír Dvořák.“

Vyjádření města Česká Lípa:

"Vedení města, jehož součástí je TOP 09, od svého zvolení připravilo a zrealizovalo nemálo novinek v oblasti informovanosti veřejnosti a komunikace s občany. Zcela nově byla na internetových stránkách zřízena rubrika “Technická správa města”, kde může každý občan účinně pomoci s rychlejším a efektivnějším odstraňováním závad na zařízeních v majetku města Česká Lípa a s odstraňováním nedostatků ve městě a okolí. Stačí jediné - odeslat foto s upozorněním na problém buď jako MMS zprávu z mobilního telefonu, nebo prostřednictvím e-mailu s krátkým popiskem o jaký problém se jedná (např. rozbitý chodník, komunikace, osvětlení, neposekaná tráva, černá skládka apod.). Po vyřešení závady je tato informace ve stejné rubrice rovněž zveřejněna.

V letošním roce dojde k obnovení sekce dotazů a odpovědí na internetových stránkách města. Dotaz bude zodpovězen ve stanovené lhůtě a zveřejněn společně s odpovědí. Vybrané dotazy a odpovědi, které mohou zajímat širší veřejnost, budou rovněž zveřejňovány v Městských novinách. Co se samotných Městských novin týče, pracuje komise rady města pro komunikaci s veřejností na návrhu jejich nové koncepce. Ten by měl být zastupitelům a následně veřejnosti představen na podzim letošního roku.

V březnu mohla veřejnost vybírat ze dvou grafických návrhů, jak by do budoucna mohly vypadat Městské noviny. Vítězný návrh, který získal nejvíce hlasů, by měl posloužit jako předloha pro jejich nový vzhled. Zájem hlasujících v této anketě ukázal, že se jedná o správnou formu získávání zpětné vazby od občanů města. Rádi bychom v jejich pořádání pokračovali. Před několika málo dny skončila rovněž anketa „10 problémů našeho města“, ve které občané vybírali nejbolavější problémy České Lípy. Výsledky této ankety budou zveřejněny v nejbližším vydání Městských novin. Další ankety nás čekají v druhé půlce letošního roku. Měla by to být například anketa zaměřená na budoucnost městského koupaliště.

Webové stránky města rovněž doznaly za posledních pár měsíců spousty změn. Občané zde nově naleznou například kompletní materiály, které budou projednávány na nejbližším zasedání zastupitelstva, a to několik dní před jeho konáním. Do týdne od zasedání jsou pak na stejném místě zveřejněny i zápisy, usnesení, hlasování jednotlivých zastupitelů a nově pořizovaný video záznam. Na internetu jsou dále ceníky prodejů a pronájmů nemovitostí nebo kompletní průběh veřejných zakázek od zadávací dokumentace, protokolu z otevírání obálek, vyhodnocení nabídek nebo uzavřené smlouvy včetně všech dodatků z veřejné zakázky vzešlých.

Ve snaze usnadnit občanům orientaci na městském úřadu při vyřizování různých životních situací byly na webových stránkách zveřejněny praktické videoinstruktáže. Veřejnost zde například nalezne jak postupovat při vyřizování stavebního povolení, při žádosti o sociální příspěvky a další praktické rady.

Vedení města zároveň deklaruje zájem i o individuální komunikaci s jednotlivými občany. Často je ale obtížné dohodnout se na oboustranně hodícím se termínu schůzky a elektronická forma je pro některé občany nedostupná nebo příliš neosobní, proto se starostka s oběma místostostarosty dohodli na pravidelném pořádání hodin pro veřejnost bez objednání. Každý občan může v předem stanoveném termínu, který nalezne na internetu nebo v Městských novinách, navštívit jednotlivé představitele města a sdělit jim své problémy, připomínky, apod.. Nejbližší termín HP je 6. června od 16:00 do 18:00 hodin."

Tomáš Hudec, předseda regionální organizace
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme