Proč by měli lidé volit právě Jiřího Kočandrleho

22. 4. 2014

Českolipský deník se ptal kandidáta voleb do EP Jiřího Kočandrleho. Přečtěte si zde jeho odpovědi. 

Na co byste se v EP zaměřil?

Víte, největším problémem v minulosti bylo to, že jsme neuměli vyspecifikovat své priority. A když nevíte, co vlastně chcete, tak to pak můžete jen stěží prosazovat. Dobrým příkladem je zemědělství, kde jsme nedokázali vyjednat pro ČR vhodné podmínky a jedním z důsledků je, že z našich polí zmizela např. cukrová řepa, načež následovalo uzavírání cukrovarů, ztráta pracovních míst atp.

Důležitý je veřejný zájem, aby evropské peníze plynuly do veřejného sektoru, protože v soukromém sektoru jen znevýhodňují neúspěšné žadatele. A kam konkrétně by tyto prostředky měly směřovat? Když se podíváme na strukturu nezaměstnanosti, je zjevné, že touto trpí zejména ty nejméně vzdělané skupiny obyvatelstva. Na druhou stranu rozvoj našich podniků často brzdí právě nedostatek kvalifikovaných pracovníků, čímž se snižuje jejich konkurenceschopnost. A podobnou zkušenost mám i z naší radnice.

Z toho vyplývá jednoznačná potřeba financování zaměřeného na zvyšování kvality vzdělávání obecně. Na to logicky navazuje potřeba rozvoje v posledních letech tak zanedbávaných inovací, výzkumu a vývoje. Dalšími oblastmi jsou určitě zvyšování kvality a efektivity veřejné správy a z mého pohledu zcela zásadní integrovaný rozvoj území a podpora sociálního začleňování.

Já osobně vnímám pozitivně fakt, že se Evropská unie pomalu a jistě přibližuje regionům a obcím. Nejlepší by vůbec bylo, aby se o části Evropských peněz rozhodovalo přímo v regionu, kde nejlépe víme, co nás pálí. V ideálním případě by se na rozhodování mohla podílet samospráva, soukromý sektor i neziskové organizace. Důležitým momentem je posílení institutu takzvané evropské občanské iniciativy, aby na jejím základě Evropská komise musela, a nikoli mohla, jak je to nyní, předložit legislativní návrh.

Proč by měli lidé volit právě Vás?

Spíše proč by měli volit TOP 09, či ještě lépe proč by vůbec měli jít k volbám. Víte, že očekávaná volební účast se pohybuje plus mínus 25% a že lidi tyto volby obecně moc nezajímají. Je to možná dáno tím, že problematika EU je složitá a mnohdy ji nerozumí ani sami politici. To pak nahrává nejrůznějším dezinformacím a ohlupování lidí. Je to věčná škoda, protože Evropská unie ovlivňuje život nás všech více, než si mnohdy uvědomujeme.

Když se na věc podívám z hlediska obce nebo rovnou našeho města, tak je jisté, že bez prostředků EU není možný jeho další investiční rozvoj. V České Lípě vidím 5 základních problémů, které nebyly dlouhodobě řešeny a jejich řešení, kromě toho, že je naléhavé, se neobejde bez podpory EU. Jedná se o revitalizaci sídlišť, včetně rozšíření parkovacích ploch zejména na Špičáku a Ladech, kde je situace zoufalá již dnes, dále rekonstrukce KD Crystal a jeho přeměnu v multikulturní zařízení (vešlo by se tam i divadlo), zbudování venkovního bazénu u zimního stadionu a v neposlední řadě zateplení veškerých veřejných budov a rychlejší obnova dopravní infrastruktury ve městě a přidružených obcích. Tyto investice sice několikanásobně převyšují finanční možnosti města, nicméně při rozumném využívání stávajících prostředků a dotací EU na ně město může dosáhnout již v příštích letech, aniž by se muselo dále zadlužovat.

Věřím tomu, že jsme v naší obci za poslední (naše první) čtyři roky ukázali, že se práce nebojíme, že své sliby myslíme vážně a že je dokážeme dotahovat do konce.

Jak vnímáte své šance ve volbách?

TOP 09 je sice menší, ale jednoznačně pro-evropskou stranou a myslím si, že to voliči vědí. Bohužel se tak trochu obávám toho, že nedocení důležitost těchto voleb a zůstanou doma. Moc bych si přál, aby se tak nestalo. Na jednu stranu se jim člověk nemůže divit. Politici často ať už záměrně či z nevědomosti ještě komplikují už tak složitou situaci a spoustu problémů, kvůli kterým tak EU kritizujeme, si v podstatě děláme sami. Mohu slíbit, krom již uvedeného, důsledné prosazování programu TOP 09, zejména co se týče odstraňování překážek podnikání v EU, transparentní financování a zvýšený dohled na domácí rozpočty, ale také prosazování odstraňování překážek základních čtyř svobod (volný pohyb práce, osob, kapitálu a zejména služeb), které jsou sice základním pilířem EU, nicméně tyto ideály zdaleka nejsou dotaženy do konce. Rád bych tento rozhovor zakončil výzvou a prosbou, aby lidé šli k volbám a pomohli tak nejen Evropské unii, ale zejména své obci či městu.

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme