Potřebujeme reformu školství, ale odkud jí začít?

19. 11. 2019

Reformu našeho vzdělávacího systému potřebujeme, o tom není vzhledem k zaostávání našich dětí v mezinárodních srovnávacích testech sporu.

Nicméně je na místě položit si otázku: "Odkud jí začít?" 

V jistých částech společnosti je velmi oblíbená fráze, že za všechno špatné mohou osmiletá gymnázia a proto reforma musí být zahájena jejich zrušením, aby nám na ně ti nadanější žáci základních škol neutíkali, protože tak se prý poprvé vytváří ve společnosti nerovnost. 

Osobně pokládám tento nápad za poněkud nechytrý, vyčítat rodičům, že dají svoji ratolest na školu, o níž si myslí, že bude pro jeho rozvoj lepší než 2. stupeň základní školy, je nepřípustný zásah do osobní svobody. Místo toho bychom se sami sebe měli zeptat: "Proč mnozí rodiče nechtějí aby jejich děti zůstaly na běžné základní škole?" 

Začínat rušením něčeho pokládám za nešťastné a soudím, že je třeba postupovat jinak.
 
Základem všeho jsou pedagogické fakulty, právě v jejich posluchárnách se připravují budoucí kantorky a kantoři na své povolání.
 
Dokud budou mít tyto školy pověst institucí, které představují nejsnazší cestu k vysokoškolskému vzdělání, tak nemáme příliš naději pohnout se z místa.
 
Co s tím?
Především je potřeba změnit systém přípravy na výkon učitelské funkce. Z pohledu  fakulty totiž není důležitý předpoklad toho jak umíte učit, nebo zda máte nějaké praktické zkušenosti v práci s dětmi, například z Junáka, ale jak se umíte zpaměti nadrtit řadu pouček a hesel, zjednodušeně řečeno teorie převažuje nad praxí.
 
Podle mě je u dobrého učitele důležité, aby uměl své žáky něco naučit, předat jim vědomosti a dát jim něco do života, než, aby uměl z hlavy odrecitovat řadu teoretických pouček.
 
Na pedagogických fakultách je proto potřeba již od přijímacích zkoušek dávat důraz na praktické zkušenosti. Chcete studovat pedagogiku? Dobrá, ale jen maturitní vysvědčení a zvládnutý přijímací test nestačí, ukažte nám milí zájemci jestli máte nějaké praktické zkušenosti z práce s dětmi, ukažte, že se sem většina z vás hlásí, protože chcete učit a ne si skoro zadarmo získat vysokoškolské vzdělání.
 
Dalším faktorem je samozřejmě výše výplat a byrokracie ve školství. Zní to jako klišé , ale dokud bude plat nastupujícího učitele srovnatelný s platem začínající pokladní v supermarketu, tak ti, kteří by mohli učit velmi dobře, se do školství nepohrnou. A ostatně proč by měli? Při vší zodpovědnosti, kterou učitelé mají, je jejich ohodnocení prostě směšné. Chceme li dobré a motivované učitele, tak je musíme dobře zaplatit.
 
A ještě pár slov k osmiletým gymnáziím. Pokud se nám postupnými kroky, které začnou kvalitnějšími absolventy pedagogických fakult, podaří zvýšit kvalitu základního školství, tak většina gymnázií zanikne, protože po nich nebude poptávka.

Vojtěch Miler, místopředseda MO TOP 09 Liberec

Štítky
Osobnosti: Vojtěch Miler
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme