Poděkování za podporu v Libereckém regionu

29. 10. 2013
Přátelé a kamarádi, 

dovolte mi Vám poděkovat za Vaše hlasy, za to, že jste přišli k volbám, projevili svůj názor a zvolili jsme si naše zastupitele za Liberecký kraj ve věcech celostátních. V Libereckém kraji jsme za TOP 09 získali 30 867 hlasů, což nás posadilo na třetí místo. Do poslanecké sněmovny byli zvoleni za TOP 09 s podporou starostů Farský Jan Mgr. a Horáček Václav Mgr. Dovolte mi Vám ještě podrobněji připomenout naše úspěchy TOP09 Liberec v Libereckém regionu: 

                     Počet hlasů       %
ANO 2011       17 474         22,29
ČSSD              13 034         16,63
TOP 09            12 865         16,41
KSČM             10 964          13,98

Největší počet hlasů jsme nasbírali v samotném Liberci, a to 9 079 hlasů 18,94%, což nám přisoudilo druhé místo. První místo ve volbách jsme získali v Kryštofově údolí, na Sychrově, v Lázních Libverda, v Oldřichově v Hájích a ve Ždárku. Na druhém místě jsme skončili v Cetenově, na Dlouhých Mostech, v Jeřmanicích, v Jindřichovicích pod Smrkem, v Mníšku, v Paceřicích, v Pěnčíně, v Pertolticích, v Příšovicích, v Radimovicích, ve Stráži nad Nisou, ve Světlé pod Ještědem, Šimonovicích a Vlastibořicích. Celorepublikově však volby nedopadly dobře, protože aktuální rozložení polických stran nic nevyřeší. Nepomáhá tomu ani vnitrostranické boje ČSSD a v neposlední řade strach hnutí ANO 2011 převzít politickou odpovědnost za výsledky voleb. V Liberci jsme se již jednou přesvědčili o tom, že kritizovat je jednoduché, ale převzít roli tvůrce ne každý dokáže. Politické hnutí Změna je tomu vzácným příkladem. Volby do PSP 2013 jsou za námi, ale složitou ekonomickou situaci v Liberci za nás nevyřeší. Proto TOP 09 Liberec se dále soustředí na problematiku samotného Liberce a Libereckého kraje věcem nám skutečně blízkým, prosazovat odpovědného hospodáře, tedy prosazovat kroky nepopulární, úsporná opatření a efektivní hospodaření měst a obcí. 

Petr Bušanský 
Regionální předseda TOP 09 Liberec