Místní práci místním firmám

Rozpočet Libereckého kraje je cca 3,6 miliardy korun a tyto peníze mohou zůstat u firem v našem kraji, pokud budou mít naši živnostníci a podnikatelé možnost zapojit se do veřejných zakázek.
Pro kraj i města je možné snížit ceny ve výběrových řízeních otevřením se větší konkurenci a podpoře při účasti v těchto řízeních.
Státní správa i samospráva potřebují ušetřit, živnostníci a podnikatelé potřebují zakázky a obyvatelé kraje potřebují práci.

3. 6. 2020

JAKÁ JE PODSTATA PROBLÉMU?

 • o výběrových řízeních nejsou firmy aktivně informovány ani neexistuje aktivní podpora, která by umožnila malým firmám účast ve výběrových řízeních
 • výběrových řízení se zúčastňuje jen malé procento firem z oboru (někdy třeba jenom tři uchazeči !!!)
 • náklady na podání nabídky a zpracování dokumentů jsou vysoké, mnoho firem a živnostníků těžko zvládá administrativní překážky
 • panuje představa, že zakázky jsou jenom pro velké firmy, které v tom „umí chodit“
 • výherce výběrového řízení si v mnoha případech sjedná subdodavatele, který celou zakázku udělá levněji

JAKÁ JE SOUČASNÁ SITUACE V NAŠEM KRAJI?

Kraj zcela dle dikce zákona transparentně a veřejně usiluje o podání nabídek na své zakázky. Zveřejňuje je, vybírá dodavatele a výběr vždy zveřejní včetně váhy jednotlivých kritérií (cena, záruka, rychlost dodání,  atd…). Nicméně nedochází k aktivnímu oslovení všech možných uchazečů v kraji a zcela jednoznačně nejsou výběrová řízení naplněna desítkami nabídek od možných dodavatelů. Problémem je nízká míra konkurence u uchazečů o zakázku, což musí způsobovat vyšší cenu a špatné postavení zadavatele při plnění zakázky.

MÁ TATO SITUACE ŘEŠENÍ?

 • je potřeba vytvořit nástroje, které pomohou zpřístupnit zakázky kraje a měst všem živnostníkům a podnikatelům bez rozdílu velikosti
 • ve výběrových řízeních nesmí hrát roli administrativní zátěž nebo právní kličky
 • kraj musí vytvořit kontaktní místo, které bude mít seznam všech podnikatelů v kraji podle oborů
 • každá vypsaná zakázka musí být aktivně rozeslána všem oborově příslušným potenciálním dodavatelům
 • v případě zájmu musí tato instituce pomoci každému uchazeči o zakázku s jejím zpracováním tak, aby byla po formální stránce v pořádku. Pro jednoduchost jde v podstatě o to, aby třeba malíř dodal pouze cenovou nabídku a konzultoval s někým osobně podmínky dodávky, ale veškerou dokumentaci, podání a formální splnění podmínek zařídilo kontaktní místo podnikatele.
 • kraje a města musí vytvořit regionální a krajské kontaktní místa, která budou aktivně vyhledávat místní dodavatele a pomáhat jim s podáváním nabídek do výběrových řízení

A JAKÝ BUDE VÝSLEDEK?

Chceme-li podporovat místní podnikatele, podporovat ekonomické transfery v blízkém okolí realizace práce a dodávky, je nepochybně potřeba aktivně pomáhat místním podnikatelům se do procesu výběru dodavatele zapojit. Toto zapojení bude ve finále výhrou obou stran, protože se zlevní dodávky a zároveň se utržené peníze znovu investují v našem kraji nebo městě. Nepochybnou výhodou bude i ekologický dopad těchto opatření, protože nebudeme zatěžovat dopravu na to, aby třeba firma z Ostravy realizovala ZOO v Liberci.
Stavební zakázky rázem nebudou vyhrávat velké firmy, které si následně za méně než vysoutěženou cenu najmou jinou stavební firmu, která zakázku „na klíč“ realizuje, ale nebyla schopna podat nabídku, protože o ní buď nevěděla nebo si prostě netroufla na náklady spojené s nejistou nabídkou.

Mnozí budou namítat, že to bude něco stát a já odpovídám, že bude, ale po pár zakázkách se nám to všechno vrátí na menších vysoutěžených cenách (vyšší konkurence vždy přinese lepší cenu).

Je potřeba, aby kraj (následně i všechna města v kraji) zajistil rovnoměrné postavení malých proti velkým, aby nehrály roli známosti a kontakty, ale pouze schopnost dobře a za dobrou cenu odvézt požadovanou práci.
Mgr. Jiří Šolc
více ZDE

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme