Malé zamyšlení cestujícího mezi Libercem a Jabloncem

30. 9. 2020

Tak mi nastoupilo dítě na střední školu. Vybralo si školu v sousedním městě. Ještě že máme tak dobré spojení mezi městy, protože autem studenta už vozit nebudu. Co vyberu?

Autobusy jezdí docela často, ale popravdě jsou docela plné, až tak, že jsme se málem hned první den nevešli. Druhý den jsem dítě poslal na vlak. Nejezdí tak často, více jich jezdit nemůže, říkal přednosta stanice, že se nevejdou do taktu na kolejích. Hmm, a dnes jsme šli na tramvaj. Ta jezdí nejčastěji a kapacita lidí je největší, ale prý se teď bude opravovat. Zeptal jsem se na to dvou zastupitelů měst – jednoho z Liberce, druhého z Jablonce, kteří shodou okolností kandidují do zastupitelstva kraje. Tak jak to funguje? Ptá se František Dobrota, cestující.

Jiří Šolc:

Dopravní obslužnost v rámci kraje zajištuje Liberecký kraj, jako základní dopravní obslužnost (to je terminus technikus). Obce a města kraje za to platí 90.- Kč na člověka/rok. Nesystémová věc je u velkých měst, která sice kraji neplatí devadesátikorunový příspěvek, ale musí si zajištovat dopravu sama. Jen pro informaci - na zajištění dopravy v Liberci platí město Dopravnímu podniku 2600.- na jednoho člověka a rok. Tak velký rozdíl těžko obhájíme, že?

V rámci spojení mezi Libercem a Jabloncem platí kraj autobusy a vlaky, na tramvaji se kraj podílí. Náklady tramvaje si dělí města takto: Liberec 50%, Jablonec n.N. 17% a Liberecký kraj 33%. Jde o velké peníze, roční náklady jsou 100 milionů korun a zaplacené jízdné jen přibližně 15 milionů Kč, letošní bilance se ještě zhorší kvůli Covidu.

Jaké je tedy řešení?

Tramvaj je rychlá, ekologická a přepraví nejvíce cestujících. Bez tramvaje by muselo jezdit mnohonásobně více autobusů, protože vlaků se na koleje více nevejde a rozšíření vlakových kolejí je ekonomické scifi. Podle mého názoru je role tramvajové dopravy nezastupitelná a vítám, že dopravní podnik bude nyní celou trať nákladně opravovat. Náš budoucí úkol na krajském zastupitelstvu je najít možnost, jak tramvajovou dopravu zařadit po bok autobusů a vlaků a zajistit větší část financování jejích provozu z rozpočtu Libereckého kraje.

Štěpán Matek

V současné době mají lidé, kteří cestují Jablonec n. N. – Liberec, možnost využít tři způsoby veřejné dopravy: autobus, vlak a tramvajová linka č. 11. Z posledního sčítání z roku 2019 vyšlo, že tramvajová linka č. 11 přepraví mezi Jabloncem a Libercem cca 1700 lidí denně, což je více než v součtu přepraví denně autobusy a vlaky. Jedná se tedy o významnou složku dopravy zajišťující meziměstskou mobilitu občanů.

Zajištění mobility občanů mezi okrasy v kraji je jednoznačným úkolem kraje. Současné stanovisko kraje je, že tuto svoji povinnost plní zajištěním vlakové a autobusové linky Jablonec-Liberec. K provozu tramvajové linky č. 11 zaujímá „solidární“ postoj a přispívá na něj pevnou částkou. Největší měrou přispívají na provoz linky statutární města Jablonec a Liberec. Memorandum mezi městy Jablonec, Liberec a Libereckým krajem, které definuje podíl, kterým se budou tyto tři samosprávy podílet na financování oné 100mil provozní ztráty, bylo podepsáno letos v červnu a je podmínkou k získání dotace na rekonstrukci tratě nutné k zajištění dalšího provozu.

Podepsání tohoto strategického dokumentu předcházely mnohé mediální výpady odpůrců a příznivců tratě ze stran některých komunálních a krajských politiků, kteří se tím snažili vyvinout tlak na zastupitelstvo Jablonce a ovlivnit rozhodování. Přes media na sebe útočili zástupci obou měst a navzájem se obviňovali z toho, že chtějí tramvaj mezi Jabloncem a Libercem zastavit. Došlo to až k absurdní situaci, kdy se komunální politici obou měst začali přetlačovat, komu slouží tramvaj víc a jestli přepraví víc jablonečáků nebo liberečáků.

A co na to kraj? Když se dva perou třetí se směje! Celé to vedlo k tomu, že běžný občan se v problému přestal orientovat. Tramvaj má v meziměstské dopravě nenahraditelnou roli a v tom případě ani v Liberci ani v Jablonci není otázka, zda tramvaj zachovat nebo ne, ale v tom, aby bylo financování nastaveno spravedlivě a města nedoplatila na nestálou a vypočítavou strategii kraje zbavit se odpovědnosti za tramvajovou linku 11.

Jak bylo zmíněno, kraj nadále zůstává pouze dobrovolným přispívatelem a nic ho nenutí jeho podíl na provozu tramvajové linky 11 dlouhodobě platit, zatímco obě města jsou jasným garantem a v horizontu 15 let se nemohou od příspěvků distancovat. Pokud kraj kdykoli rozhodne, že svůj podíl platit přestane, tuto část budou muset doplatit obě města. Podle mého názoru je z pohledu dlouhodobé stability nezbytné, aby se Liberecké kraj zavázal k financování 50% podílu na provozu tramvajové linky 11. Jedná se o nejvýznamnějšího přepravce mezi dvěma největšími městy v kraji a zaslouží si jistotu dlouhodobého provozu.

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme