Klápště (TOP 09): Jakákoli povrchová těžba s sebou přináší devastaci krajiny

4. 3. 2020

V dalším díle Politické koridy jsme se krajských zastupitelů a kandidátů zeptali na jejich pohled na obnovu těžby čediče na Tlustci. Jde o aktuální téma, po dvaceti letech se má v místě těžba znovu rozjet.

Otázka je následující: Souhlasíte s obnovou těžby na Tlustci a proč? Jak by měl kraj dále postupovat?

Obpověď našeho člena Jiřího Klápštěho:

Jakákoli povrchová těžba s sebou přináší devastaci krajiny. Krajiny, která představuje otisk historie naší země. Zanikne řada míst, která si od mala pamatujeme, a k nimž nás pojí i určité pouto. V kontrastu s těmito hodnotami však musíme vnímat i potřebu rozvoje, ke kterému je nezbytný dostatek kvalitních surovin. Než vozit suroviny stejné kvality přes půlku Evropy, je racionálnější využít zásoby v daném místě. V případě kopce Tlustec se však jedná o krajinnou dominantu, kterou nelze odpovídajícím způsobem nahradit. Zároveň nelze ani vyloučit dopady na zde žijící obyvatele, např. poškození nemovitostí, hlučnost či prašnost. Ujišťování těžařů o minimalizaci dopadů těžby je nutno brát se značnou rezervou. V lokalitě se nachází řada zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, kterým by zaniklo jedno z mála míst jejich existence. Z těchto důvodů by nemělo dojít k obnově těžby na Tlustci.

Bohužel zde Liberecký kraj trestuhodně zaspal. Se zásobami kamene na Tlustci počítá Regionální surovinová politika Libereckého kraje schválená v roce 2011 a současně zastupitelstvo obce Brniště odsouhlasilo obnovení těžby. Tyto dva momenty bohužel zásadně podkopávají snahy o neobnovení těžby, přičemž v obou mohl Liberecký kraj vyvinout daleko dříve odpovídající aktivitu, a to zejména v komunikaci s okolními obcemi. 

Současné snahy našeho kraje o odpis zásob přes Ministerstvo průmyslu a obchodu či spoléhání se na neochotu báňského úřadu obnovit těžbu, považuji za bušení do zavřených vrat (čedič z Tlustce má nadprůměrnou kvalitu a zároveň míst těžby tohoto nerostu u nás postupně ubývá). V tuto chvíli má Liberecký kraj prakticky jedinou možnost, a to ve spolupráci s dotčenými obcemi nepřipustit jakékoli ústupky těžařům, zejména z hlediska podmínek pro spuštění těžby, uvedených v Regionální surovinové politice, o což se budeme v maximální možné míře snažit.

WWW.LIBERECKA.DRBNA.CZ, 3.3.2020

Štítky
Osobnosti: Jiří Klápště
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme