Kašleš na Evropu? Kašleš na svoje město!

20. 5. 2014

Nedivím se, že se často setkáváme s nechápavými hlasy ohledně významu Evropského parlamentu. Občané a ani jejich specifický druh – politici často nedokážou jasně uchopit možnosti, které nám, občanům města střední velikosti, poskytuje. Přitom Evropský parlament může naše město posunout tím správným směrem, a to jedině v okamžiku, kdy jej správným směrem posuneme my, z vlastní občanské iniciativy.

Co má společného Evropský parlament a Česká Lípa?

Řekněme si na rovinu, že zásadním problémem je, že mnoho našich spoluobčanů netuší, co nám může Evropský parlament či Evropská unie nabídnout. Proč? Protože tuto věc nechápou mnohdy i naši politici, jejichž neschopnost najít společnou řeč vede pouze k obhajobě svých politických stran, nikoli k vyřešení problému na úrovni státu. Jako spojovací prvek by měl v této věci logicky sloužit prezident České republiky.

Chceme prosadit, aby Evropský parlament vzal v potaz zásadní krédo při financování místního rozvoje z evropských fondů, a to, že finance, které jsou našemu městu na dosah, musí jít do veřejného sektoru a na veřejné zájmy. Nikoli k soukromníkům, tedy tak, jak se tomu dělo doposavad, kdy tato praktika pouze narušovala volnou soutěž a rovnost příležitostí. Dle zásad mikroregionu je však potřeba vyvolat vlastní, občanskou iniciativu. K tomu je potřeba europoslanců, kteří ji budou hlásat a prosazovat tak, aby ji Evropský parlament začal brát vážně. Zdá se to být jako idealistický plán jednoho muže? Nikoli. TOP 09 je součástí Evropské lidové strany. Tato frakce má v současné chvíli v Evropském parlamentu 281 europoslanců, tedy bezmála 38% zastoupení z celkového počtu europoslanců v parlamentu.

Česká Lípa potřebuje dlouhodobé plánování

Proč se zasazuji o financování veřejných sektorů oproti soukromým? V návaznosti na město Česká Lípa nabízím jednoduchou odpověď. V minulosti se výstavba města řídila momentálními potřebami, které unáhleně uspokojovaly přání po čemkoli. Došlo k výstavbě, která nijak nezapadala do rozvoje města v závislosti na službách, ekonomickém růstu atd., nebylo na ni pohlíženo v dlouhodobějším plánu. Dle mého názoru je v České Lípě zapotřebí dlouhodobého plánování. Strategický plán rozvoje města bude vyplývat z dlouhodobých a stále neuspokojených potřeb města a jeho občanů, ale především bude logicky navazovat na evropské fondy, z nichž město Česká Lípa může v následujícím dotačním období 2014–2020 dostatečně čerpat.

Mnoho hlasů hovoří o České Lípě a jejím úbytku obyvatel za poslední roky v souvislosti s nízkým počtem pracovních příležitostí. Vězte, že tento problém v současné době tíží většinu středně velkých měst v České republice. Trendem je odchod obyvatelstva do větších měst. Je potřeba vytvořit takové podmínky pro život a podnikání, aby lidé z města neodcházeli, studenti se do něj po studiích rádi vraceli.

Zapomenout na rychlokvašené sportovní haly, nesmyslné rekonstrukce dubického koupaliště či Jiráskova divadla. Stačí se zamyslet a přijdeme na to, že dlouhodobý plán s podporou evropských peněz je jediné logické řešení. 

Crystal jako multifunkční kulturní centrum

Crystal jako multifunkční kulturní centrum

Městské divadlo je v havarijním stavu a vyžaduje pro potřeby kvalitního zázemí razantní a nákladnou rekonstrukci. KD Crystal je ve stavu, kdy vyžaduje obdobné rekonstrukční zásahy. Podívejme se na mnoho měst v republice, která úspěšně přebudovala kulturní domy za pomoci evropských strukturálních fondů na multifunkční kulturní svatostánky, s koncertním sálem i divadlem pod jednou střechou, které plně odpovídají standardům kvality jak pro diváky, tak pro účinkující.

Veřejné koupaliště v centru města

Veřejné koupaliště v centru města

Město Česká Lípa se již několik let snaží vyřešit otázku nefunkčnosti veřejného koupaliště. Různá řešení opětovně ukázala, že snaha o oživení plovárny v Dubici není šťastná, především z důvodu umístění v záplavové oblasti. Ideální variantu řešení vidím ve výstavbě nekrytého bazénu u zimního stadionu, resp. u sportovní haly, a to ze dvou důvodů. Za prvé: díky vybranému místu dojde k sloučení volnočasových sportovních center do jednoho místa, a sníží se tak náklady na provoz venkovního bazénu. Za druhé: vrátí se život do samotného města, které si tolik zaslouží opětovné využívání. Rozšíření Hrnčířské ulice pro obousměrné parkování a služby, které ožijí s přílivem lidí, navrátí ruch na levý břeh řeky, tak jak tomu kdysi bývalo.

Regenerace sídlišť

Regenerace sídlišť

Zdroje ze strukturálních fondů pomohou také v otázkách regenerace panelových sídlišť a s nimi spojenými parkovacími místy na Severu, na Ladech a především v 80. letech dvakrát zastavěném sídlišti Špičák. Obyvatelé sídlišť vyhledávají k parkování všemožná místa, která však mnohdy blokují průjezdům vozů záchranného integrovaného systému či městské hromadné dopravy. Za to jsou majitelé aut často sankcionováni, byť neměli jinou možnost parkování. Již nyní se pracuje na projektu rozšíření stávajících parkovacích míst. V dlouhodobém plánu je pak zapotřebí na hustě obývaných sídlištích vystavět parkovací domy, které ve velké míře uspokojí poptávku obyvatel.

Pojďme k volbám, už kvůli České Lípě

Volby do Evropského parlamentu jsou více než dobrou možností, jak pomoci našemu městu a tedy i nám samotným. Peníze v evropských strukturálních fondech jsou, byla by škoda je nechat ležet, a nevybudovat tak město, v němž se nám bude příjemně žít. Město, které bude žít!  

_________________

Jiří Kočandrle (1964)

Od roku 2010 je místostarostou města Česká Lípa. Ve své funkci se od svého zvolení snaží o zprůhlednění správy věřejných peněz, tedy o celkovou transparentnost městských zakázek, o úsporu financí z městského rozpočtu. Díky jeho úsilí město ušetřilo například na údržbě veřejné zeleně, na energiích, na údržbě komunikací nebo na mobilních operátorech. Veřejné zakázky a nové smlouvy přinesly úspory řádově v desítkách mil. korun, které jsou využity pro další rozvoj města. Jiří Kočandrle je také podepsán pod regulací dopravy v centru města, do níž přispěl změnou parkovacího systému. V současnosti se stále vzdělává na Vysoké škole regionálního rozvoje

Jiří Kočandrle
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme