Josef Cogan, starosta města Nové Paky se narodil 26.8.1973. Po studiu na Gymnáziu v Nové Pace absolvoval v roce 1999 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Následně pracoval v advokátní kanceláři jako advokátní koncipient. Od roku 2002 je starostou města Nová Paka. Od roku 2007 je členem správní rady obecně prospěšné společnosti Geopark Český ráj. Taktéž od roku 2007 je členem vědecké rady veřejné výzkumné instituce s názvem Centrum pro výzkum energetického využití litosféry, v.v.i. V roce 2008 absolvoval advokátní zkoušky. Je ženatý a má dva syny.

26.8. 1973       Narozen v Hořicích

1986 - 1991    studium Gymnázia v Nové Pace

1992 - 1999   studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, titul Mgr.

1999 - 2002   advokátní koncipient v AK JUDr. Zuzana Kudynová

2002               starosta Nové Paky

2007              člen správní rady obecně prospěšné společnosti Geopark Český ráj

2007              člen věděcké rady veřejné výzkumné instituce s názvem Centrum pro výzkum energetického využití litosféry, v.v.i.

2008             absolovoval advokátní zkoušky

2009             kandidát za TOP 09 pro volby 2010 do PS PČR v Královéhradeckém kraji