Narozen v roce 1952 v Litomyšli v rodině soukromého zemědělce. Po ukončení ZŠ maturoval na SVVŠ v Litomyšli a vystudoval Fakultu lesního inženýrství VŠZ v Brně.
Po ukončení pracoval 15 let v lesnickém provozu ve funkcích taxátora, technika polesí, a vedoucího polesí. V roce 1990 byl jmenován ředitelem Východočeských státních lesů a posléze pověřen založením celostátního podniku Lesy ČR v Hradci Králové, který pak úspěšně řídil až do roku 2003.
Současně vyučoval externě na Lesnické a dřevařské fakultě ČZU v Praze, kde složil doktorát v oboru Ekonomika a řízení podniku. Tam také nastoupil v roce 2004 do stálého pracovního poměru, habilitoval ve stejném oboru a působí jako docent na katedře lesní těžby.
Doc. J.Oliva je ženatý a má čtyři děti.