Petrák: Rezignuji na funkci starosty města Červený Kostelec

10. 12. 2021

Vážené zastupitelky a vážení zastupitelé, rezignuji tímto na funkci starosty a radního města Červený Kostelec a to k 28. 2. 2022 z osobních a pracovních důvodů.

Mezi osobní důvody jistě patří únava ze sedmiletého vykonávání funkce starosty včetně spoluřízení chodu města v „covidové“ době. Již po minulých komunálních volbách jsem avizoval, že již dále pravděpodobně nebudu chtít na pozici starosty kandidovat. Tyto úvahy se postupně na základě rozdílných názorových směrů s některými mými kolegy postupně začaly naplňovat, což nepovažuji v demokratické společnosti za nic špatného. Své práci jsem dával maximum a vždy jsem hledal ve vzniklých situacích tu nejvhodnější cestu ve prospěch města. Cítím, že bude lepší, když toto břímě odpovědnosti převezme někdo další s novým elánem a energií a já udělám profesní změnu, kterou cítím, že potřebuji. Z tohoto důvodu jsem v polovině tohoto roku začal hledat další profesní cestu a výsledkem je, že od 1. 3. 2022 nastupuji do společností Albi Česká republika a.s. na pozici ředitele logistiky, kde budu mít na starosti provoz v Červeném Kostelci. Při jednání s vedením společnosti jsme se dohodli na březnovém nástupu ze dvou důvodů. Jednak jsem chtěl dokončit volební období alespoň v podobě přípravy plánů města pro poslední rok volebního období, tedy rok 2022, a to přípravou rozpočtu a dalších strategických dokumentů a za druhé se již aktivně zapojit do činností, které jsou ve společnosti Albi plánovány v podobě výstavby nového skladu a navazujících provozních změn v roce 2022.

V neposlední řadě mě k tomuto rozhodnutí vedly i rodinné důvody. Na počátku února čekáme narození dalšího člena rodiny a nedovedu si dobře představit vykonávat časově náročnou funkci starosty často i o večerech a víkendech a zároveň dobře plnit povinnosti otce v rodině s malými dětmi. Již bych bohužel nedokázal obě činnosti skloubit tak, abych nešidil jedno či druhé, což by jistě nebylo dobře.

Věřím, že více jak dva měsíce je dostatek času, abychom dle koaliční smlouvy řádně připravili personální řešení nastalé situace, aby došlo k schválení nového starosty, či starostky, radního či radní a následně proběhlo předání funkce tak, aby nebyla narušena řádná činnost města.

Jsem přesvědčen, že má naše město v oblasti investic dobře našlápnuto na několik dalších let, některé investice se realizují, celá řada investic je připravena, u dalších proces přípravy probíhá a další jsou naplánovány. I z tohoto důvodu se domnívám, že mohu funkci starosty předat a budu se těšit, že s postupem času dojde k realizaci těchto projektů ve prospěch rozvoje našeho města. Bylo mi velkou radostí se na přípravě těchto investičních projektů spolupodílet.

Věřím, že i v mé nové profesi ve společnosti Albi navážeme na dosavadní spolupráci města a společnosti Albi, jakou bylo v minulosti například vybudování dětského „Kvídova“ hřiště na Koubovce v podobě dalších projektů, které napomohou lepšímu životu v Červeném Kostelci.

Vážení občané našeho města, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, kolegyně, kolegové, věřím, že mé rozhodnutí pochopíte.

Děkuji za dosavadní důvěru, podporu, spolupráci a budu se těšit na případnou další.

S úctou

Rostislav Petrák

starosta města Červený Kostelec

ZDROJ: MĚSTSKÝ ÚŘAD ČERVENÝ KOSTELEC

Štítky
Osobnosti: Rostislav Petrák