Petrák: Listopadové slovo starosty

Dovolte mi, abych vás opět po měsíci pomocí úvodníku tohoto zpravodaje informoval o dění na radnici. Podzim je každým rokem obdobím přípravy rozpočtu na následující rok a časem dokončování staveb, či jejich přípravy na vnitřní, zimní stavební práce.

23. 11. 2021

Většina oprav je dokončena, fasáda bytového domu “Velká bedna“ č. p. 411 a 412 je dokončena a jsem rád, že i tento městský dům je solidně opravený a opět posouvá standard úrovně bydlení v našem městě. Dále byla dokončena výměna elektroinstalace a oken v ZŠ Lhota, byly opraveny chodníky v ulici Husova, v ulici 5. května a na autobusovém nádraží.

Investiční akce také postupně pokračují a jistě to sami sledujete. Prostor veřejného prostranství mezi školami je všem na očích a práce postupně pokračují. Fotbalové zázemí se také dostává pod střechu, aby následně pokračovaly zimní stavební práce uvnitř objektu. Nová vodárna v Langrově ulici je ze stavebního pohledu nejdál, nová budova má fasádu, momentálně je na řadě dokončení vnitřních instalací, stěhování technologie a následně dojde k demolici původního objektu vodárny. Co se týká dokončování příprav dalších projektů, je dokončována dokumentace úprav náměstí, parku A. B. Svojsíka a rekonstrukce ulice Letná. Ceny investic stále stoupají a dokazují to i rozpočty aktuálně dokončovaných projektů. Z tohoto důvodu budeme muset některé projekty revidovat a případně cenově optimalizovat. Aktuální příprava rozpočtu je velice složitá i ve vztahu k mimořádným nárůstům energií, nárůstům cen ve stavebnictví a celkové ekonomické situaci. Tyto nejistoty nás v tuto chvíli plně zaměstnávají, budeme hledat to nejvhodnější řešení ve vztahu k možným rizikům. Za dobu, kdy jsem na radnici, je toto asi nejsložitější situace ve vztahu k rozpočtu a volby plánu na příští rok. Věřím, že společně s mými kolegy a kolegyněmi najdeme dobré řešení. Samozřejmě pokračujeme v přípravách dalších projektů pro realizace v dalších letech. 21. 10. proběhlo otevírání obálek soutěžních návrhů na revitalizaci Smetanových sadů včetně návrhů festivalového areálu. Po ukončení hodnocení a vyhlášení vítěze vás budeme informovat na webu města a soutěžní návrhy budou vystaveny na městském úřadě. Nyní nás čeká dokončení zadání pro soutěžní dialog pro dlouhodobé řešení širšího centra města a následně začít s přípravou zadání pro projekt domu pro seniory. Také nás čeká mimořádná oprava rybníku Krčmařík, firma je vybraná a nyní bychom měli se společností Popr spol. s r. o. podepsat smlouvu o realizaci. Byli bychom rádi, aby se vše zvládlo tak, abychom v Krčmaříku zachytili zimní srážky, což je pro tento nebeský rybník velice důležité.

Dále mi dovolte, abych vás informoval o konkurzu na ředitele či ředitelku MŠ Větrník. Přihlášky do konkurzu je možné podávat do 12. 11. 2021. Veškeré informace ke konkurzu se dočtete v inzerátu na webu města, nebo přímo na správním odboru u paní Petirové. Odstupující paní ředitelce Kubišové děkuji za dva roky nelehké práce v „kovidovém“ období a přeji jí hodně štěstí.

Také mi dovolte, abych vás informoval o záměru města pronajmout nově budovaný pavilon v prostoru mezi školami. Podmínky výběrového řízení na pronájem tohoto jistě zajímavého prostoru naleznete na webu města a na úřední desce. Hodnotícími kritérii není pouze nabídková cena, ale také reference a hlavně podnikatelský záměr. Nabídky lze podávat do 29. 11. 2021. Pokud víte o někom, kdo by měl o tento pronájem zájem, tak prosím tuto informaci sdílejte.

Na začátku října jsme s bývalým starostou Petrem Mědílkem a paní učitelkou Marcelou Vlčkovou navštívili naše německé partnerské město Uchte u příležitosti odchodu dlouholetého starosty Reinharda Schmaleho do důchodu. Odcházejícímu starostovi jsme poděkovali za započetí spolupráce našich měst, s novým starostou jsme se seznámili a navzájem se ujistili o pokračování našeho partnerství. Toto setkání po dvou letech „koronavirové“ přestávky bylo velice důležité pro oživení našich vztahů a spolupráce. Další den paní učitelka Marcela Vlčková osobně projednala restartování spolupráce mezi školami, spočívající ve vzájemné výměně žáků. V první polovině příštího roku bychom rádi uvítali návštěvu z Uchte u nás v Červeném Kostelci.

V závěru mi dovolte, abych vám popřál hezký podzimní čas, ať stihnete podzimní práce a přípravu na zimu a dobrou náladu k tomu.

ROSTISLAV PETRÁK

STAROSTA MĚSTA ČERVENÝ KOSTELEC

ZDROJ: MĚSTSKÝ ÚŘAD ČERVENÝ KOSTELEC

Štítky
Osobnosti: Rostislav Petrák