VOLBY 2017 DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR

Sněmovní volby 20. - 21. října 2017

TOP 09 chce, aby byla Česká republika úspěšnou zemí s odolnou společností. Jsme jedinou pravicovou proevropskou stranou, hájíme zájmy střední třídy. Silná střední třida je pro nás zárukou prosperity i sociální soudržnosti. Zachování evropských kulturních a demokratických hodnot, podpora vzdělávání, svoboda v podnikání, vstup do eurozóny, zvyšování mezd a další body našeho programu jsou hlavními milníky na naší cestě k úspěšné a odolné společnosti. Na cestě, ze které neuhneme.

Volební program

TOP 09 předkládá volební program na léta 2017–2021, který naplňuje první třetinu naší VIZE 2030. Reagujeme na dlouhodobé výzvy, před nimiž naše společnost stojí. Nepodléháme iluzi, že uplynulé roky růstu a relativního bezpečí jsou setrvalým stavem a že bez aktivní a odpovědné politiky se nám může bez problémů dařit i nadále. Dobré časy vláda využila pouze k tomu, že stát nabobtnal, stal se více nákladným a zaměstnává tisíce nových úředníků. Nabízíme řešení pro všechny, kteří chtějí svůj život svobodně a aktivně utvářet. Pro všechny, kterým vadí rostoucí byrokracie, bobtnající stát nebo směřování České republiky mimo Evropskou unii. TOP 09 má řešení pro všechny odpovědné, které zajímá budoucnost vlastní i jejich dětí a kteří nechtějí být na vedlejší koleji.

Kandidátka pro volby: 2017 poslanecká sněmovna

Kraj: Jihomoravský
Volební strana: TOP 09

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl.
1. prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR

57 let

lékař, profesor Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

Brno, TOP 09

Narodil se v Brně (1960), dětství strávil v Poštorné a v Břeclavi, kde vystudoval gymnázium. Poté pokračoval ve studiu Lékařské fakulty Masarykovy University v Brně, kde žije dodnes.

V roce 1985 nastoupil jako lékař do Fakultní nemocnice Brno, kde dnes vede Kliniku radiologie a nukleární medicíny. Od roku 1993 učí na brněnské lékařské fakultě. Věnuje se zde výzkumu a výuce budoucích lékařů, dnes v pozici profesora radiologie. Jako lékař se zaměřil na diagnostiku a léčbu v oblasti nádorů břicha, sám je průkopníkem některých metod. Publikuje ve významných českých i zahraničních zdravotnických časopisech a pravidelně přednáší na prestižních zahraničních kongresech a univerzitách.

Od roku 2012 je náměstkem ředitele Fakultní nemocnice Brno pro společné vyšetřovací a léčebné složky. Je předsedou České radiologické společnosti a stojí také v čele Akademického senátu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Do politiky vstoupil v roce 2010, kdy se v městské části Brno-Líšeň stal zastupitelem za TOP 09. V letech 2012 a 2016 byl i jihomoravským krajským zastupitelem.

Vedle lékařské profese se věnuje pomoci zrakově postiženým – pravidelně spoluorganizuje Běhy radiologů pro Světlušku. Žákům základních škol přibližuje medicínu a studium na Masarykově universitě prostřednictvím projektu „Stojí za to se učit“. Působil v mezinárodní organizaci Červený kříž, po roce 1989 byl ještě jako mladý lékař krátce republikovým místopředsedou této organizace.

více na www.vlastimilvalek.cz

57 lékař, profesor Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno TOP 09
2. Mgr. Tomáš Třetina

Mgr. Tomáš Třetina

45 let

starosta města Moravský Krumlov

Moravský Krumlov, TOP 09

Tomáš Třetina se narodil v Moravském Krumlově (1972), strávil zde celé dětství i jinošství. Je patriotem duší i tělem. V Moravském Krumlově založil s manželkou rodinu a společně vychovávají tři dcery.

Vystudoval na Masarykově univerzitě Učitelství pro první stupeň základní školy. Pět let učil na Základní škole Ivančická v Moravském Krumlově, sedm let pracoval jako ředitel Základní školy Bohutice. Od roku 2002 do roku  2006 byl členem rady města Moravský Krumlov. Poté vykonával čtyři roky funkci místostarosty. V letech 2012-2016 byl zastupitelem Jihomoravského kraje. Od roku 2010 je starostou.

Velké úsilí vložil do získání moravskokrumlovského zámku zpět do vlastnictví města. To se mu v roce 2016 podařilo. Je velkým bojovníkem za Slovanskou epopej. Usiluje o její navrácení zpět na Moravu - do Moravského Krumlova. V roce 2017 byl jmenován Jihomoravským krajem do pozice zmocněnce pro jadernou energetiku. Účastní se jednání o výstavbě 5. bloku v Jaderné elektrárně Dukovany.

Jeho velkou vášní je sport. Miluje fotbal. Je předsedou fotbalového klubu v Moravském Krumlově a věnoval se trénování mládeže ve fotbale a basketbalu. Zastává názor, že děti potřebují více pohybu. 

45 starosta města Moravský Krumlov Moravský Krumlov TOP 09
3. prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.

prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.

68 let

lékař, profesor Masarykovy univerzity

Brno, TOP 09

Na první setkání s Romem Kostřicou si dobře vzpomínám, i když je to více jak 50 let.
Prvně mě zarazilo jeho zvláštní jméno Rom, vzbuzující už tehdy různé asociace s romskou komunitou. To mě ale rozptýlil vysvětlením, že je to zkratka křestního jména jeho otce – Romualda (mimochodem např. v Brazílii je jméno Romualdo velmi rozšířeno).
Protože po mojí otázce, zda mu mohu alespoň říkat cikánský baron, po mě nic nehodil, jsem odhadl, že to bude velmi slušný člověk; ale o tom až později.

Studovali jsme ve stejném ročníku Lékařské fakulty v Brně. Rom se učil vždy snadno (vystudoval s červeným diplomem, tzv. vyznamenáním) a chápal rychle (proto skládal většinu zkoušek v předtermínu). Po promoci se věnoval otorinolaryngologii – jeho otec zubní lékař mu údajně nedovolil „ničit si zdraví“ zubařinou, a tak si vybral co možno nejvíce spřízněný lékařský obor.

Ve Fakultní nemocnici u svaté Anny získal dobré teoretické znalosti a vzhledem k tomu, že byl známý i jako zručný a vyhledávaný chirurg, podařilo se mně pro něj získat místo primáře na Maltě, kde jsem já již pracoval a žiji dosud. Kostřicovi asi tomu byli rádi, protože se v té době začala o něj zajímat Státní tajná bezpečnost, asi proto, že dědeček Roma Kostřici a babička Václava Havla byli sourozenci. Malťané byli také rádi, protože se Romu Kostřicovi podařilo za necelých 7 let pozvednout a vést tamní ORL pracoviště na velmi dobré úrovni.

Vychoval zde i celou řadu odborných lékařů, o čem svědčí také to, že i po jeho návratu do

České republiky na jím vedeném pracovišti v Brně jezdili maltští lékaři na dlouhodobé (až roční) stáže za získáním jeho zkušeností. Rovněž moje manželka, která je již mnoho roků ředitelkou obří Fakultní nemocnice na Maltě, s uznáním hodnotí jeho přínos pro maltské zdravotnictví.

Po sametové revoluci se stal přednostou ORL ve Fakultní nemocnici Brno, a později převzal dosud jedinou kliniku ORL v Brně, kterou vedl po 18 roků. Stal se předsedou celé ORL společnosti na dobu 10 roků. Napsal řadu učebních textů, vědeckých publikací a umožnil několika desítkám lékařů získat doktorandské tituly z otorinolaryngologie.

Později se zapojil do politických aktivit, jako člověk s dlouholetým, spíše pravicovým smýšlením. Vzpomínám si, že když mě náš přednosta za totality neúspěšně přemlouval ke vstupu do KSČ, tak to vysvětloval tím, že Janula nemůže vstoupit do KSČ, protože by se s ním Kostřica přestal kamarádit.

A nyní zpět k začátku: Rom Kostřica je znám jako velmi slušný člověk; proto se v zasvěcených kruzích traduje, že jednotka odporu je jeden ohm, a jednotka slušnosti je jeden Rom.

MUDr. Jan Janula FRCP, CSc., dlouholetý přednosta očního oddělení v Nemocnici sv. Lukáše

 na Maltě. 

68 lékař, profesor Masarykovy univerzity Brno TOP 09
4. Ing. Petr Kunc

Ing. Petr Kunc

39 let

místostarosta MČ Brno-Židenice, projektant

Brno, TOP 09

Původním povoláním jsem projektant, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby. Od roku 2014 jsem místostarostou MČ Brno-Židenice, od roku 2016 i člen zastupitelstva Jihomroavského kraje. Zároveň spoluvlastním dva projektové ateliéry a před šesti lety jsem založil vlastní hudební festival. Mám ženu a dva syny. 

39 místostarosta MČ Brno-Židenice, projektant Brno TOP 09
5. Ing. arch. Petra Matoušková

Ing. arch. Petra Matoušková

52 let

architekt, vysokoškolský pedagog

Brno, TOP 09

Architektka a vysokoškolská pedagožka Petra Matoušková (52) kandiduje na pátém místě za TOP 09 v Jihomoravském kraji. Jejím povoláním a životní láskou je architektura. Pracovala dlouhodobě v projekci, v roce 2008 začala vyučovat a předávat svoje zkušenosti studentům architektury na Stavební fakultě VUT v Brně. Má ráda tvůrčí prostředí, nápady a fantazii nejen ve svém oboru, ale také při vaření, fotografování nebo cestování. Je vdaná a je maminkou tří dětí.

Narodila se a žije v Brně. Ve svém rodném městě vystudovala Gymnázium Slovanské náměstí a dále Fakultu architektury VUT. Pracovala postupně ve Státním projektovém ústavu rekonstrukcí památek, v soukromém architektonickém ateliéru, v roce 1997 spoluzakládala brněnský Ateliér X a současně pracovala na svých vlastních projektech jako samostatná architektka. Je předsedkyní Komise pro kulturu a památkovou péči Rady Jihomoravského kraje.

Citlivě vnímá aktuální problémy rodin s dětmi, prarodičů a spořádaných občanů, které nám přináší dnešní doba. Jejich zájmy se snaží prosazovat a chránit. Proto již od roku 2002 nepřetržitě pracuje jako zastupitelka městské části Brno-Královo Pole.

Vyznává tradiční hodnoty naší kulturní oblasti, má ráda slovácký folklor a lidové písničky. Aktivně se podílí na činnosti sdružení Košak a tanečního a kulturního spolku Gajaja, k jejím oblíbeným sportům patří turistika a lyžování. 

52 architekt, vysokoškolský pedagog Brno TOP 09
6. Ing. Miroslav Volařík

Ing. Miroslav Volařík

68 let

vinař

Dolní Dunajovice, TOP 09

Narozený 22. 4. 1949 v  Dolních Dunajovicích  v rodině soukromého zemědělce.  Vystudoval VŠCHT v Praze, se specializací technologie vody a ochrana ovzduší.

Do revoluce pracoval ve Slovnaftu Bratislava. Prošel výrobní praxí v petrochemických provozech.Od roku 1980 byl hlavním technologem týmu,který realizoval zásadní projekty v oblasti čistění odpadových vod a ochrany ovzduší v rafinérsko-petrochemickém komplexu a uváděl je do provozuschopného stavu.

Zlomovým rokem  profesní kariéry byl rok 1990. Uspěl ve výběrovém řízení společnosti Aqua Engineering,Rakousko na pozici technologa na výrobu pitné vody reverzní osmózou a odjel pracovat do Abú Dhabí (Spojené arabské emiráty).Byla to první možnost vycestovat a  pracovat v zahraničí. Pracoval  v mezinárodním týmu v pozici site manager a do konce roku 1992 stavěl a uváděl do provozu nově postavené výrobní jednotky na pitnou vodu pomocí  reverzní osmózy.

V dubnu 1993  založil svou první společnost Bottling, kde  zužitkoval dlouhodobé zkušenosti ze zahraničí ke spolupráci s dodavateli odborných technologií a získal jejich zastoupení pro český a slovenský trh.

V roce 2000  vznikla obchodní společnost Bottling Printing specializující se na prodej potiskovacích technologií. V těchto úspěšných firmách  nakonec ukončil činnost 2012 a přenechal je synovi.

Jako pokračovatel rodinné vinařské tradice  v roce 2007 založil Vinařství Volařík. To se během krátké doby zařadilo mezi nejlepší česká a moravská vinařství a v roce 2011, 2014 získalo vinařství prestižní titul Vinař roku.

Další významná a prestižní ocenění - Champion Valtických vinných trhů 2011, 2013, 2014, Král vín 2010, 2011, 2012, 2014 a mnoho dalších ocenění doma a v  zahraničí.

Vybudoval a s rodinou provozuje hotely Elišky,Réva,Vivaldi v Mikulově. Aktivně se podílí na rozvoji turistického ruchu organizováním různých akcí sloužících k propagaci vína a nádherného regionu Mikulovsko. 

68 vinař Dolní Dunajovice TOP 09
7. Ing. Lubomír Šmíd 58 starosta obce Kobylnice Kobylnice TOP 09
8. PaedDr. Hana Potměšilová

PaedDr. Hana Potměšilová

57 let

starostka města Hustopeče

Hustopeče, bezpp

Původním povoláním jsem učitelka na gymnáziu, dnes starostka města Hustopeče. Mojí specializací byla ruština, hudební a občanská výchova. Od mládí se věnuji aktivnímu zapojení žáků do veřejného života. Založila jsem školní parlament, který spolupracoval s národním parlamentem dětí a mládeže. Jsem vdaná a mám tři děti. Mezi moje priority patří kvalitní školství.

57 starostka města Hustopeče Hustopeče bezpp
9. Ing. Jan Vitula 48 náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Židlochovice TOP 09
10. Mgr. Marek Sovka

Mgr. Marek Sovka

23 let

místostarosta obce Branišovice

Branišovice, TOP 09

Marek Sovka se narodil v Brně  (1993). Do svých 3 let bydlel v Pohořelicích na Brněnsku a od 3 let je hrdým občanem malé vesnice Branišovice. Odmala je milovníkem folkloru a hodů. Členem TOP 09 je od roku 2013. V Branišovicích  založil Branišovickou chasu a obnovil kulturu tradičních krojovaných Svatovavřineckých hodů. Velké úsilí vložil do kulturního života v Branišovicích včetně obnovy masopustu a různých veřejných akcí. Tato agažovanost ho v jeho 20 letech vynesla do zastupitelstva obce Branišovice s největším počtem preferenčních hlasů a stal se tak místostarostou obce.

Od roku 2014 tedy pracuje pro dobro občanů v Branišovicích.  Je předsedou jihomoravské  mládežnické organizace TOP tým.  Nemá rád když něco „nejde“. I význam jeho jména v latině znamená bojovník - udělá tedy maximum pro to, aby se práce povedla  Jeho velkou vášní je posilovna, kde se uklidňuje od politiky.

Po základní škole vystudoval střední školu se zaměřením na informační technologie aktuálně získal bakalářský titul na vysoké škole se zaměřením na hospodářskou politiku. Nyní studuje mezinárodní management.

23 místostarosta obce Branišovice Branišovice TOP 09
11. Mgr. Petr Novotný

Mgr. Petr Novotný

42 let

středoškolský učitel

Letovice, TOP 09

Petr Novotný se narodil v roce 1975 a vyrůstal v Letovicích. Po studiu na boskovickém gymnáziu absolvoval Fakultu tělesné kultury UP Olomouc, kde do roku 2000 působil jako učitel biomechaniky, tenisu a divoké vody.

V roce 2000 získal stipendium za vědeckou činnost a studoval biomechaniku na Montana State University v USA, kde obdržel čestné občanství města Bozeman.

V letech 2000 – 2004 vyučoval na ZŠ v Letovicích matematiku a tělesnou výchovu. V téže době hrál poloprofesionálně tenis v Meichengenu v SRN.

V roce 2005 studoval půl roku cestovní ruch na Windsore Institute Sydney NSW v Austrálii.

Od roku 2005 vyučuje na VOŠ ekonomické a zdravotnické a SŠ Boskovice.

Od roku 2006 až do současnosti byl členem městského zastupitelstva v Letovicích, rok a půl byl i radním.

S manželkou Lenkou vychovává malého syna Petra a Tomáška.

Jeho celoživotní zálibou je sport, zvláště pak tenis, kde je momentálně předsedou TJ Sokol Letovice.

42 středoškolský učitel Letovice TOP 09
12. MUDr. Libor Vyskočil, MBA

MUDr. Libor Vyskočil, MBA

60 let

chirurg

Brno, TOP 09

60 chirurg Brno TOP 09
13. Mgr. Zdeňka Dubová

Mgr. Zdeňka Dubová

62 let

ředitelka neziskové organizace

Brno, TOP 09

62 ředitelka neziskové organizace Brno TOP 09
14. Miroslav Rožnovský

Miroslav Rožnovský

59 let

starosta obce Hrušovany u Brna

Hrušovany u Brna, TOP 09

59 starosta obce Hrušovany u Brna Hrušovany u Brna TOP 09
15. Mgr. Daniel Valenta

Mgr. Daniel Valenta

54 let

místostarosta MČ Brno-Královo Pole

Brno, TOP 09

54 místostarosta MČ Brno-Královo Pole Brno TOP 09
16. Mgr. Petr Ducháček

Mgr. Petr Ducháček

30 let

starosta obce Drnovice

Drnovice, TOP 09

30 starosta obce Drnovice Drnovice TOP 09
17. Ing. Tomáš Havlíček

Ing. Tomáš Havlíček

56 let

vodohospodář

Brno, LES

Ing. Tomáš Havlíček

56 let

Projektant vodohospodářských a krajinářských akcí

Brno, LES

„Součástí svobody je i zodpovědnost za vlastní konání“

Je absolventem oboru vodní hospodářství vodohospodářské stavby na stavební průmyslovce a Stavební fakultě Vysokého učení technického v Brně (ukončení 1985). Po tříletém působení na stavbách se začal zabývat projekcí. Založil a vede společnost Atelier Fontes. Má za sebou realizaci přibližně stovky vodohospodářských a krajinářských studií a projektů.

Při práci na těchto akcích dospěl k poznání, že je potřeba vodohospodářské téma pojímat mezioborově a respektovat širší souvislosti a zájmy i různé hodnoty. „Musíme preferovat multifunkční řešení a soustředit se na plochu povodí. Jen tak budeme schopní čelit narůstajícím problémům.„

V době studií Tomáše Havlíčka nejvíce ovlivnilo Hnutí Brontosaurus, jehož se stal členem. Pořádal akce, na kterých se kombinovala užitečná práce a kvalitní zábava v přírodě. Organizoval i výstavy kreslených vtipů o životním prostředí (Ekofór) a kursy nových vedoucích. Přispěl k zapojování Brontosaurů do společenského a politického života.

Ve veřejných funkcích působil jako poradce ministrů životního prostředí Martina Bursíka a Ladislava Mika a byl členem Dozorčí rady Pozemkového fondu ČR.

Je členem několika odborných, profesních a zájmových organizací. Kromě práce se baví sportem, rybařením a třeba amatérským divadlem (spolek Verdis).

Tomáš Havlíček vyrostl v Tišnově, nyní žije v Brně. Rád má obě města. Je ženatý, má 2 dcery.

56 vodohospodář Brno LES
18. Milan Buček

Milan Buček

48 let

starosta města Ivančice

Ivančice, TOP 09

48 starosta města Ivančice Ivančice TOP 09
19. Ing. Pavel Urubek

Ing. Pavel Urubek

38 let

vedoucí prodeje energetické společnosti

Brno, TOP 09

38 vedoucí prodeje energetické společnosti Brno TOP 09
20. MUDr. Anita Rozvadovská

MUDr. Anita Rozvadovská

47 let

lékařka

Znojmo, TOP 09

47 lékařka Znojmo TOP 09
21. Mgr. Bc. Marek Košut

Mgr. Bc. Marek Košut

37 let

starosta městyse Moravská Nová Ves

Moravská Nová Ves, TOP 09

37 starosta městyse Moravská Nová Ves Moravská Nová Ves TOP 09
22. Ing. Kristina Holíková 39 projektantka Brno KONS
23. MUDr. Eva Bezděková 55 praktická lékařka pro dospělé Veselí nad Moravou TOP 09
24. MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D.

MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D.

52 let

primář Anesteziologicko-resuscitačního oddělení FN Brno

Brno, TOP 09

52 primář Anesteziologicko-resuscitačního oddělení FN Brno Brno TOP 09
25. Bc. Marcel Miška 47 obchodní ředitel Pchery KAN
26. Denis Tureček

Denis Tureček

26 let

majitel zakázkového krejčovství

Josefov, TOP 09

Když se v primě na Gymnáziu Hodonín rozhodoval, co dál dělat, jaderná fyzika pro něj byla jasná volba. A proto skončil jako majitel zakázkového krejčovství.

Narodil se v Hodoníně roku 1990, je ženatý, má zatím jedno dítě. Vystudoval Gymnázium v Hodoníně (to těžké - osmileté, nikoliv lehké – čtyřleté) a poté šel studovat na Masarykovu Univerzitu. Po vzájemné dohodě s fakultou ukončil právnické studium - on nedal zkoušky a fakulta to respektovala a neprodloužila muka a stres.

Během studijí absolvoval nespočet studentských modelových jednání OSN, Amerického kongresu aj. jak v ČR, tak i v zahraničí. Díky tomu přišel do hlubšího styku s politikou, vyjednáváním i etiketou a protokolem. Rozhodl se jít tedy směrem humanitním a jadernou fyziku nechal těm, kteří jí rozumí.

Věří, že politika je tak špatná, jak špatné lidi si tam zvolíme. Pokud budou „všichni dobří lidé“ jenom sedět doma a odmítat se zúčastnit „špinavé“ politiky, tak se nemůžeme divit, že těm „špatným“ lidem se nevadí umazat a znovu se tam dostat.

Do politiky chce vrátit kultivovanost, úctu a respekt nejen k názorovým oponentům. A možná trochu anglického sarkasmu. Lidi jsou totiž podle něj moc přecitlivělí a všechno berou moc osobně.

26 majitel zakázkového krejčovství Josefov TOP 09
27. Ing. Vlastimil Kocanda 41 ředitel společnosti Moravský Krumlov TOP 09
28. Petr Stria

Petr Stria

26 let

obchodní manažer

Letovice, TOP 09

Narodil jsem se 23.12.1990. Rodiče Petr a Hana mě pojmenovali jako prvorozeného syna Petr. O dva roky později se narodil můj mladší bratr Jiří, se kterým jsem prožil téměř celé, a to především fotbalové dětství. 

Po základní škole jsem studoval Biskupské gymnázium v Letovicích. Toto období považuji za velice podařené a šťastné, proto mě dodnes zánik “BIGY Letovice“ neskutečně mrzí. 
Po jazykové škole a fakultě stavební jsem opustil "pohodlná" školská léta a přešel do reality pracovního života.

Momentálně pracuji jako obchodní manager v soukromé firmě v Letovicích. Tato práce mě naplňuje a neustále se snažím posouvat dál, jak chod firmy, tak i sebe samého.

Do politiky jsem vstoupil už jako devatenáctiletý student. V roce 2013 jsem byl zvolen místopředsedou regionálního výboru TOP 09 Blansko a nyní jsem od jara 2017 předsedou. Po krajských volbách 2016 jsem se stal místopředsedou krajské komise pro informační otevřenost Jihomoravského kraje. Taktéž jsem místopředsedou mládežnické organizace TOP tým JMK a členem krajského výboru TOP 09 JMK.

Mezi mé záliby patří sport, a to především kopaná. Patřím mezi aktivní hráče AFK Letovice. Především díky sportu jsem potkal velkou spoustu známých a přátel.
Ve zbylém volném čase se věnuji kamarádům, rodině a přítelkyni.

26 obchodní manažer Letovice TOP 09
29. JUDr. Jiří Gottwald

JUDr. Jiří Gottwald

31 let

právník

Hrušovany u Brna, TOP 09

Narodil se v Brně (1986), dětství strávil v Hrušovanech u Brna a v Židlochovicích, kde vystudoval gymnázium. Poté pokračoval ve studiu Právnické fakulty Masarykovy univerzity.

V současnosti pracuje na Finančním úřadě pro Jihomoravský kraj, Územním pracovišti Brno-venkov, kde zastává funkci vedoucího oddělení a zástupce ředitele odboru.

Jako osoba působící více než sedm let ve veřejné správě prosazuje mimo jiné zavedení jednotného inkasního místa a digitalizaci státní správy, čímž by se nejen snížila administrativní zátěž, která dnes dopadá na každého z nás, ale i ušetřily finanční prostředky státu.

Do politiky vstoupil v roce 2009, kdy se stal členem TOP 09. Od roku 2010 působil jako zastupitel, radní a předseda sociální a bytové komise v Hrušovanech u Brna.

31 právník Hrušovany u Brna TOP 09
30. Bc. Tomáš Bernard, DiS. 29 zdravotní laborant Brno TOP 09
31. Luboš Velecký

Luboš Velecký

56 let

sommelier

Valtice,

Rodina a osobní údaje

Narodil se ve Valticích roku 1961, je ženatý, má 4 děti.

 

Vzdělání a odborná praxe

Vyučen fotografem, později si doplnil středoškolské vzdělání v oboru podnikání v oborech obchodu a služeb. Absolvoval kurzy se zaměřením na turistiku a sommelierství.

V profesním životě se uplatnil jako fotograf, před rokem 1989 dělník ve fabrice. Po listopadu podnikal v obchodu a turistice. Od r. 1999 se věnuje vinařské turistice a obchodu s vínem. Posledním zaměstnavatelem je Vinařská škola Valtice, kde pracuje jako obchodní zástupce a sommelier. Posledních 5 let pomáhá manželce s provozem vinotéky.

 

Politika a veřejný život

Od roku 1988 člen Československé strany lidové. Od r.1989 předseda místní organizace a člen okresního výboru. Po listopadu 1989 vedl lidoveckou mládež. Po zklamání z prvního porevolučního sněmu strany,  kdy se rozhodly lidovci udržet ve vedení strany předrevoluční kádry, když nebyl zájem vést stranu v duchu jejího zakladatele Msgr. Šrámka a naopak vedení strany nečinně přihlíželo likvidaci spisů STB se rozhodl z lidové strany odejít.

Od roku 1990 do roku 1994 člen zastupitelstva a rady města.

V průběhu dalších let po amatérském studiu našich dějin, dějin rodu Liechtensteinů a Habsburků si uvědomil, že je monarchistou. V roce 2008 vstoupil do politické strany Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska), jejímž cílem je obnova parlamentní monarchie v Království Českém, Markrabství Moravském a Vévodství Slezském. V Koruně České  se stal předsedou místní organizace, byl členem předsednictva a také moravským zemským hejtmanem.

Po uvědomění si reálného nebezpečí ztráty demokracie, přivítal rozhodnutí netříštit síly ve volbách a přijal možnost být na kandidátce jediné volitelné pravicové strany TOP 09.

Je členem Vojenského a špitálního řádu svatého Lazara Jeruzalemského.

56 sommelier Valtice
32. JUDr. Jiří Svoboda 21 student Právnické fakulty MU Brno TOP 09
33. Martin Brym

Martin Brym

48 let

jednatel společnosti

Brno, TOP 09

48 jednatel společnosti Brno TOP 09
34. Ondřej Kania

Ondřej Kania

24 let

podnikatel ve vzdělávání, provozovatel středních škol

Brno, TOP 09

24 podnikatel ve vzdělávání, provozovatel středních škol Brno TOP 09

Válek: Jedno bezlepkové jídlo by mělo být běžným standardem ve školách
15. 10. 2017

Válek: Jedno bezlepkové jídlo by mělo být běžným standardem ve školách

Prof. MUDr. Vlastimil Válek, lídr kandidátky TOP 09 na jižní Moravě, je mimo jiné i průkopníkem v bezpoblestné diagnostice celiakie ultrazvukem. 

Celý článek
TOP 09 sází na osobní kontakt s voliči
13. 10. 2017

TOP 09 sází na osobní kontakt s voliči

Zřídili jsme infopointy, kandidáti navštěvují nejrůznější akce a chodí dům od domu. Potkáme se?

Celý článek
Boj o Muchovu Epopej: Čína padla, Krumlov se nevzdává
2. 10. 2017

Boj o Muchovu Epopej: Čína padla, Krumlov se nevzdává

„Zachránili jsme obrazy jednou, zachráníme je i po druhé," říká Tomáš Třetina (TOP 9), starosta města Moravský Krumlov.

Celý článek
Válek: Každý má právo na pojištění i nadstandardní péči
1. 10. 2017

Válek: Každý má právo na pojištění i nadstandardní péči

Komentář lídra kandidáty TOP 09 na jižní Moravě prof. MUDr. Vlastimila Válka k tomu, co vše je třeba změnit ve zdravotnictví.

Celý článek
Kunc: Izrael může být inspirací pro boj se suchem na jižní Moravě
27. 9. 2017

Kunc: Izrael může být inspirací pro boj se suchem na jižní Moravě

Krajský zastupitel Petr Kunc a kandidát do sněmovny za TOP 09 o zkušenostech ze zahraniční cesty do Izreale.

Celý článek
1 2 3 4
Články 1 - 5 z 17
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme