Známe chystanou podobu okolí vlakového nádraží v Poděbradech

Týdeník Nymbursko | 29.2.2012 | Rubrika: Titulní strana | Strana: 1 | Autor: OLGA HAVRÁNKOVÁ

29. 2. 2012

Dlouho plánované změny prostoru před nádražím v Poděbradech jsou na papíře v podobě, kterou lze zaplatit

Poděbrady – Nové parkoviště pro auta, nová stání pro autobusy, více zeleně, vyústění Hakenovy ulice k nádraží. Asi nejvýraznější změny v  prostoru před vlakovým nádražím v Poděbradech už jsou na papíře a provoz kolem obou nádraží přeorganizují od podlahy, tedy od povrchu vozovky.
Místa v novém asfaltu ze žulových kostek budou určena pro parkovací stání. Ta řidiči najdou po obou stranách budovy nádraží a centrální v  místě, kam dnes k nástupištím přijíždí autobusy.
Naopak několik stávajících parkovacích míst zmizí vlevo při výjezdu z  Fügnerovy ulice, kde vznikne zelený ostrůvek oddělující jednosměrku směrem k trati pro autobusy. Ta je navede k odjezdovým stáním. Další autobusová nástupiště povedou podél chodníku na straně parku a kolonády.
„Zhruba polovina míst bude typu Park and Ride a druhá budou autobusové terminály,“ upřesnil místostarosta Ivan Uhlíř. Právě na terminály lze čerpat dotace, s čímž už projekt dopředu počítá.
Družstevní ulicí tedy nebudeme jezdit vlevo od stávajících autobusových nástupišť, ale vpravo od budoucího parkoviště, blíže k Obchodnímu domu Jiří. Vedle něj se objeví další novinka. „Součástí tohoto projektu je také zprůjezdnění Hakenovy ulice, která vyústí za Jiříkem do ulice Družstevní.
Zabere tedy pruh zatravněné plochy,“ vysvětlil Ivan Uhlíř.
Podoba nádražního prostoru vychází z té původní,ale měla by být kultivovanější. Po několika návrzích, které v minulosti okouzlily vedení města i jeho obyvatele, ale těžko by je Poděbrady zaplatily, přišel návrh schůdný. Stavba se má pohybovat do třiceti milionů korun, přičemž polovinu by měla pokrýt dotace.
Poté, co firma Pontex dokončí dokumentaci, která už nyní prošla pod připomínkami dopravců, Českých drah, památkářů, odboru životního prostředí, předloží ji město stavebnímu úřadu k územnímu rozhodnutí.
S povolením ke stavbě pak přijde na řadu žádost o dotaci. „Ta by měla být vypsána ještě letos. Pokud bychom uspěli, vypsali bychom v příštím roce soutěž a vše by se začalo stávat skutečností,“ nechce předbíhat Ivan Uhlíř.