V Příbrami by měl skončit mocenský tandem, prospělo by to politické kultuře

9. 7. 2014

Příbramský zastupitel Václav Švenda hovoří o poměrech v zastupitelstvu, o politické kultuře a mocenském monopolu, který se na městě dlouhodobě vytváří.

Jste předsedou kontrolního výboru města Příbram. Jak tento orgán zřizovaný ze zákona funguje?

Nelehce, i když by to mohlo být jinak. TOP 09 Příbram má sice předsedu kontrolního výboru, ale drtivá většina členů pochází z koaličních stran. Je to velmi neobvyklý stav, protože v jiných městech je běžné, že kontrolní výbor ovládá opozice. Patří to k politické kultuře, ke které jsme se v Příbrami zatím nedopracovali. Všechno má ale svůj vývoj a věřím, že i kolegové z koalice se ve světle nejrůznějších afér a veřejné kritiky poučili. A že tedy po podzimních komunálních volbách připadne většina v kontrolním výboru opozici. Doufám, že k tomuto vývoji napomůže i příbramská Topka, tentokrát už ovšem nikoliv opoziční.  

Členy kontrolního výboru tvoří zástupci několika stran s tím, že většinově jde o členy nebo sympatizanty stávající koalice ČSSD a ODS. V zákoně o obcích stojí, že usnesení výboru je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru. Je v této konstelaci vůbec možná efektivní kontrola?

Samozřejmě že je možná, ale pouze ve věcech, na kterých se shodne většina členů. A to je právě kamenem úrazu. Dám jeden příklad: Na květnovém zastupitelstvu nebyl hlasy koalice schválen plán činnosti kontrolního výboru. Svolal jsem tedy nové zasedání kontrolního výboru, na němž jsem předložil upravenou verzi plánu. Z důvodu pokročilé hodiny, způsobené delším projednáváním předcházející části programu, museli někteří členové opustit jednání, ale ještě předtím pověřili předsedu kontrolního výboru, tedy mě, abych navržený kontrolní plán písemně zpracoval a předal k hlasování do zastupitelstva. Velkým překvapením pro mě bylo, když následně na zastupitelstvu města členové výboru, respektive zástupci ČSSD a ODS, pro identický návrh nehlasovali.

Proč?

Formálně prý z toho důvodu, že se o plánu nehlasovalo na schůzi. Tento postup byl ale součástí usnesení a není s ním sebemenší problém. Mohu si myslet jediné: Kromě nekonfliktních bodů, které má kontrolní výbor v činnosti prakticky neustále, jsem zařadil například kontrolu výběrových řízení na obsazování nejrůznějších pozic na městě. I v souvislosti s výběrem ředitele Městských lesů Příbram, který právě rezignoval. Tímto návrhem jsem reagoval na mediální výzvu představitelů sociální demokracie, že v kontrolním výboru se přeci můžeme zabývat i výběrovými řízeními. Když jsem tak ale učinil, najednou nic nešlo. Je zjevné, že do médií se říká něco jiného, než se pak realizuje v reálné příbramské politice. To považuji za velmi nefér.

Už po volbách byly výbory navoleny a komise stanoveny radou města velmi nestandardně. Byli například vytlačeni zástupci stran mimo zastupitelstvo, znemožněn byl alespoň zpočátku přístup reprezentantům Hospodářské komory. Jak vnímáte složení komisí a jsou to opravdu odborné orgány?

Je to rozdílné případ od případu. Nesporně jsou v komisích lidé, kteří rozumí svému oboru, navíc vše zaštiťují kompetentní úředníci. Na druhou stranu si připomeňme třeba případ sestry Josefa Řiháka paní Kaiserové, na který upozornil server Příbramsko.eu. Paní Kaiserová dostávala statisícové odměny jako poradkyně starosty Řiháka v oblasti školství, přitom v té době neměla maturitu ani žádnou prokazatelnou praxi v této sféře. Když se na veřejnost dostane podobná kauza, co si lidé asi pomyslí? Že to všichni děláme pro peníze a do komisí jdou lidé, aby z toho měli prospěch. Přitom většina lidí v komisích pracuje zdarma a řadový zastupitel získává měsíční odměnu v řádu stovek korun.

Hospodářská komora je významná příbramská organizace, která by se měla podílet na chodu města. Po tlaku souvisejícím s bouřlivým prodejem I. polikliniky byli její členové do komisí přijati, avšak ani to se neobešlo bez komplikací, protože třeba vůbec neprošli jejich kandidáti nominovaní do výborů. Konkrétně Jindřich Vařeka do kontrolního a Václav Dvořák do výboru finančního.

Koalice vám v poslední době vytýkala, že TOP 09 prý pro město nice neudělala. Co pokládáte za úspěch zastupitelů své strany?

Kdybych to shrnul velmi krátce, řekl bych, že jsme plnili úlohu řádné opozice. Kdo chodí na zastupitelstva nebo sleduje jejich ohlasy v příbramských médiích, může si povšimnout, že jsme předkládali řadu vlastních návrhů a připomínkovali to, s čím přišla koalice. Vystupovali jsme proti hazardu, který na území našeho města stále nepochopitelně bují. Byli jsme proti výprodeji majetku, který dlouhodobě negativně ovlivní hospodaření města. Kategoricky jsme se postavili proti neprůhlednému prodeji první polikliniky. Trvale kritizujeme také nespravedlivý a nedostatečně transparentní systém přidělování dotací i neschopnost řešit neutěšenou situaci s parkováním ve městě. Pravidelně o tom píšeme a vydáváme tiskové zprávy, jež najdete i na webu příbramské Topky.

Chtěl bych také zdůraznit, že mnoho práce se odehrává v komisích a výborech, což nemůže veřejnost tak sledovat.

V Příbrami se hodně hovoří o politické kultuře. Vy osobně se poslední minimálně rok stáváte terčem výpadů především exstarosty Josefa Řiháka. Co mu na vás vadí?

To se ptejte jeho. Můj dojem je jediný – Josef Řihák se snaží v zárodku zašlapat kritické hlasy. Je to vyzkoušená metoda, protože když necháte něco růst – v tomto případě kritickou příbramskou veřejnost – přeroste vám brzy přes hlavu. Pan Řihák skončil jako hejtman, má značně oslabenou pozici ve středočeské sociální demokracii, hroutí se tým jeho spolupracovníků, někteří jsou vyšetřovaní policií, z Příbrami na kraj si přinesl některé kauzy, které jej dodnes politicky ruinují, rád shromažďuje funkce, které pak nestíhá zcela plnit…, to vše podle mne přispívá k tomu, že jeho politická hvězda hasne. A s ním možná v Příbrami končí éra, kdy zmiňovaná politická kultura dostávala na frak. Domnívám se, že i někteří jeho kolegové by uvítali, pokud by dokázal ubrat plyn a zapracoval právě na politické kultuře. Osobně netoužím mít v Příbrami s nikým osobní spory. Můžeme se dohadovat o myšlenkách a jejich realizaci, ale nemá to přecházet do osobní roviny. Domnívám se, že Josef Řihák toto často nezvládá a jeho poslední výpady vůči mně jsou toho projevem.

Jak by podle vás měla v Příbrami fungovat politika?

Jsem zastáncem střetu názorů. Je dobře, že v zastupitelstvu je více stran, často vidíme, že opozice dokáže užitečně komentovat návrhy vedení radnice. Nám se v zásadě nelíbí, že tu vznikl mocenský tandem ČSSD a ODS, který se dlouhodobě nemění. Pro zdravé fungování společnosti je důležitá změna. A tu nevidíme jen v tom, že přijde strana, která bude říkat, že tu změnu reprezentuje. Mělo by docházet ke střídání stran a koalic ve vedení města, čímž se budou opakovaně rozpadat zaběhnuté mechanismy a vztahy, jež se časem stávají zatuchlé a někdy mohou zvyšovat i korupční potenciál.

Dále se nám nelíbí, že věci, které se činí s přesahem jednoho volebního období, nejsou dostatečně prodiskutovány s opozicí i veřejností. Tady se za poslední volební období vyprodaly majetky v řádu mnoha desítek milionů korun. Často šlo o majetek, který by za předpokladu, že by se město chovalo, jako správný hospodař, generoval dlouhodobé příjmy. Nyní se koalice pyšní realizací nejrůznějších projektů, ale bylo to za cenu výprodejů, které financují spoluúčast při dotacích. Za cenu, že v dalších letech budeme čelit výraznému poklesu příjmů a tím i rozvojových možností města.

Opoziční zastupitelé si často stěžují na nedostatečné podklady pro projednání…

Někdy bývají nedostatečné, ale dost často se stává, že dostaneme materiály později. Máme třeba předjednání rozpočtu v pondělí, a podklady získáme v pátek. Jde o stovky stran. Abychom se seznámili se vším, vedli konstruktivní debatu a také mohli čelit návrhům, které vedení města precizovalo týdny, potřebujeme delší čas. I když jsem to já i kolegové z opozice opakovaně kritizovali, nic se nestalo. Vysvětlujeme si to jako nezájem koalice a snahu dělat si věci po svém, aby do toho nikdo moc neviděl. Což jde přímo proti představě otevřené radnice, kterou si přejeme.

A celkově mi vadí, že když se vám v Příbrami něco nelíbí, jste za rozvraceče, tenhle přístup je naprosto nepřípustný. Jak zastupitelé, tak občané mají právo a svým způsobem i povinnost vyjádřit se k tomu, co jim vadí. Někdy to bývá neoprávněná výtka, ale to je vedlejší. Město je tu pro občany, nikoliv naopak.

 

-----------------------------------------------------

 

TOP 09 Příbram

TOP 09 působí v příbramské politice od roku 2010. V pětadvacetičlenném příbramském zastupitelstvu má tři zastupitele (Jan Cikler, Vít Kučera, Václav Švenda), kteří dlouhodobě usilují o řádné vykonávání své opoziční role. Zastupitelé vystupují zejména proti nekoncepčnímu výprodeji městského majetku, netransparentnímu rozdělování finančních prostředků, provozování hazardu na území města či nehospodárné politice současné koalice ODS a ČSSD.

Svého zástupce má příbramská TOPka také v krajském zastupitelstvu (Petr Stříbrnský), který se zde zaměřuje zejména na podporu kultury, obnovu památek a boj s netransparentním rozdělováním peněz z rozpočtu kraje.

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme