Tiso: Co by měla nová vláda ČR udělat pro Středočeský kraj

14. 9. 2017

Blíží se parlamentní volby, volby mimořádného významu, možná nejvýznamnější v polistopadových dějinách. Odehraje se tentokrát nejen zápas na politické ose pravice-levice, ale take zápas mezi standardními a ryze populistickými antisystémovými stranami. Uvidíme, jak volby dopadnou a jaká vládní koalice nakonec vznikne. Ať to dopadne tak, nebo tak, TOP 09 má jasnou představu, co vláda ČR dluží Středočeskému kraji a co by Topka, pokud by byla součástí vládní koalice, prosazovala. Kromě realizace svého propracovaného celostátního programu, který zahrnuje všechny klíčové oblasti a samozřejmě se týká všech občanů ČR, má tyto konkrétní priority pro střední Čechy:  

Uděláme vše pro dokončení celého Pražského dálničního okruhu, v první fázi půjde o jihovýchodní část mezi Modleticemi na D1 a Běchovicemi, ale tím to nesmí skončit, výstavba musí pokračovat tak, aby byl v dohledné době okruh dokončen celý. Zaměříme se i na dokončení dalších klíčových dopravních staveb, např. na dálnici na jih Čech s tím, že však budeme hledat řešení k životnímu prostředí co nejšetrnější. Podpoříme rozvoj rychlé a kvalitní integrované hromadné dopravy evropského střihu na společném územi Prahy a středních Čech, včetně rozvoje moderní kolejové dopravy, což zahrnuje jak příměstskou železnici a vlakotramvaje, tak i přípravu výstavby strategických vysokorychlostních tratí, které spojí Prahu s dalšími evropskými metropolemi. 

Zasadíme se i o změnu nastavení českého systému financování zdravotnictví tak, aby bylo k našemu kraji férovější, než je nyní. Úhrady zdravotních služeb musí být mezioborově a teritoriálně mnohem spravedlivější a musí být take zavedena možnost připojištění na nadstandardní služby. To zajistí nové zdroje a finanční zdraví středočeského zdravotnictví. Pomůže to vyřešit i současnou personální krizi. Podpoříme finančně oblast školství, kromě zvyšování odměňování pracovníků ve školství se zaměříme i na zvýšení kapacity škol v rychle se rozvíjejících oblastech kraje – vše dle demografických prognóz. 

V zájmu budoucí prosperity kraje a růstu životní úrovně lidí budeme podporovat na území kraje především rozvoj průmyslu a služeb s vysokou přidanou hodnotou, neboť právě tyto aktivity jsou spojeny s lepším odměňováním zaměstnanců a zvyšováním životní úrovně v celém regionu. Ukončíme proto státní podporu vzniku dalších montoven, překladišť, skladišť a podobných provozů s nízkou přidanou hodnotou vznikajících v kraji často “na zelené louce”. 

Budeme vyvíjet tlak na dosažení udržitelného územního rozvoje kraje – pravidla musí být nastavena tak, aby byla ukončena mnohaletá bezohledná živelná výstavba v okolí Prahy i jinde v kraji. Další územní rozvoj si přejeme promyšlený ve všech aspektech - musí být vyřešená doprava a technická infrastruktura, musí být dostatečná kapacita škol a dobře dostupné další veřejné služby. Územní rozvoj a rozvoj infrastruktury musí být samozřejmě citlivé k životnímu prostředí, neboť kvalita prostředí je jednou z podmínek kvalitního života lidí. Na úrovni vlády bude též nutné připravit a podpořit opatření v boji proti suchu v kraji. 

TOP 09 vnímá úroveň kultury a péče o památky jako výraz vyspělosti země. A my chceme ČR jako kulturně vyspělou evropskou zemi, a proto je i tato oblast jednou z našich priorit, kterou chceme i v tradičně kulturně vyspělých středních Čechách významně podporovat.

Petr Tiso, krajský zastupitel (TOP 09)

kandiduje do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na posledním místě středočeské kandidátky TOP 09

Štítky