Tiso: Co by měla nová vláda ČR udělat pro Středočeský kraj

14. 9. 2017

Blíží se parlamentní volby, volby mimořádného významu, možná nejvýznamnější v polistopadových dějinách. Odehraje se tentokrát nejen zápas na politické ose pravice-levice, ale take zápas mezi standardními a ryze populistickými antisystémovými stranami. Uvidíme, jak volby dopadnou a jaká vládní koalice nakonec vznikne. Ať to dopadne tak, nebo tak, TOP 09 má jasnou představu, co vláda ČR dluží Středočeskému kraji a co by Topka, pokud by byla součástí vládní koalice, prosazovala. Kromě realizace svého propracovaného celostátního programu, který zahrnuje všechny klíčové oblasti a samozřejmě se týká všech občanů ČR, má tyto konkrétní priority pro střední Čechy:  

Uděláme vše pro dokončení celého Pražského dálničního okruhu, v první fázi půjde o jihovýchodní část mezi Modleticemi na D1 a Běchovicemi, ale tím to nesmí skončit, výstavba musí pokračovat tak, aby byl v dohledné době okruh dokončen celý. Zaměříme se i na dokončení dalších klíčových dopravních staveb, např. na dálnici na jih Čech s tím, že však budeme hledat řešení k životnímu prostředí co nejšetrnější. Podpoříme rozvoj rychlé a kvalitní integrované hromadné dopravy evropského střihu na společném územi Prahy a středních Čech, včetně rozvoje moderní kolejové dopravy, což zahrnuje jak příměstskou železnici a vlakotramvaje, tak i přípravu výstavby strategických vysokorychlostních tratí, které spojí Prahu s dalšími evropskými metropolemi. 

Zasadíme se i o změnu nastavení českého systému financování zdravotnictví tak, aby bylo k našemu kraji férovější, než je nyní. Úhrady zdravotních služeb musí být mezioborově a teritoriálně mnohem spravedlivější a musí být take zavedena možnost připojištění na nadstandardní služby. To zajistí nové zdroje a finanční zdraví středočeského zdravotnictví. Pomůže to vyřešit i současnou personální krizi. Podpoříme finančně oblast školství, kromě zvyšování odměňování pracovníků ve školství se zaměříme i na zvýšení kapacity škol v rychle se rozvíjejících oblastech kraje – vše dle demografických prognóz. 

V zájmu budoucí prosperity kraje a růstu životní úrovně lidí budeme podporovat na území kraje především rozvoj průmyslu a služeb s vysokou přidanou hodnotou, neboť právě tyto aktivity jsou spojeny s lepším odměňováním zaměstnanců a zvyšováním životní úrovně v celém regionu. Ukončíme proto státní podporu vzniku dalších montoven, překladišť, skladišť a podobných provozů s nízkou přidanou hodnotou vznikajících v kraji často “na zelené louce”. 

Budeme vyvíjet tlak na dosažení udržitelného územního rozvoje kraje – pravidla musí být nastavena tak, aby byla ukončena mnohaletá bezohledná živelná výstavba v okolí Prahy i jinde v kraji. Další územní rozvoj si přejeme promyšlený ve všech aspektech - musí být vyřešená doprava a technická infrastruktura, musí být dostatečná kapacita škol a dobře dostupné další veřejné služby. Územní rozvoj a rozvoj infrastruktury musí být samozřejmě citlivé k životnímu prostředí, neboť kvalita prostředí je jednou z podmínek kvalitního života lidí. Na úrovni vlády bude též nutné připravit a podpořit opatření v boji proti suchu v kraji. 

TOP 09 vnímá úroveň kultury a péče o památky jako výraz vyspělosti země. A my chceme ČR jako kulturně vyspělou evropskou zemi, a proto je i tato oblast jednou z našich priorit, kterou chceme i v tradičně kulturně vyspělých středních Čechách významně podporovat.

Petr Tiso, krajský zastupitel (TOP 09)

kandiduje do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na posledním místě středočeské kandidátky TOP 09

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme