Švenda: Přispěli jsme k pozitivní změně obrazu Příbrami

18. 9. 2018

Za poslední čtyři roky se v Příbrami mnoho změnilo. „Od kauz, které kdysi hýbaly příbramskou politikou, jsme se posunuli do stavu, kdy se tu příjemně žije, lidé se často potkávají a zvýšila se prosperita města samotného, firem i jejich občanů,“ říká příbramský místostarosta za TOP 09 Václav Švenda.

Prý jste obešel půlku příbramských domácností…

To je trochu nadnesené, ale je fakt, že při minulých parlamentních i letošních komunálních volbách jsme s kolegy praktikovali takzvanou door-to-door kampaň. Letos jsme si řekli, že osobně navštívíme tisíc příbramských domácností, což se podařilo.

Co jste se přímo u lidí před domem dozvěděli?

Po návštěvě asi 300 domácností se ustálil soubor požadavků a přání, o kterých občané mluví. Řekli jsme si, že na těchto zjištěních postavíme jádro svého programu, ke kterému dodáme témata, jež jsme poznali při dosavadní práci na radnici. Část problémů se točí kolem servisu města – jedná se o služby v určité čtvrti, opravy silnic a chodníků, dopravní obslužnost, vyvážení popelnic, sekání trávy, osvětlení. Další část podnětů přispívá k určité vizi Příbrami do budoucna. Vše jsme rozpracovali do volebního programu (součást tohoto vydání – pozn. red.).

Překvapilo vás něco při „podomní“ kampani?

Nikdo nás úplně nevyrazil… Někteří lidé byli zezačátku trochu zachmuření, možná jsme vypadali jako obchodníci s „neodolatelnými“ nabídkami dodávek energií. Po chvilce však většina lidí reagovala otevřeně, mnohokrát nás zvali dál na kávu a popovídání. Někdy jsme už museli jít, ale diskuse ne a ne skončit. Pod dojmem zpráv z některých médií to vypadá, že jsou lidé k sobě jen zlí, všude se krade, mrzačí v autech nebo ničí stromy a lavičky. My jsme potkali mnoho set spoluobčanů, kteří s námi třeba nesouhlasili, ale vystupovali slušně a mile. Takže to byla taková zajímavá „sousedská terapie“.

Pojďme k některým slibům z minulých voleb. Velkým tématem byl hazard. Vy jste usilovali o jeho značnou redukci, ne-li vymýcení. Jak se to podařilo?

Od posledních voleb se počet heren v Příbrami zásadně snížil. Dost jsme na to tlačili, ale nakonec největší podíl na poklesu měla novela loterijního zákona.

Proč jsou v Příbrami ještě herny a automaty?

Odborníci na závislosti a prevenci kriminality se shodnou, že herny jsou problematické. S tímto pohledem však nesouhlasilo mnoho zastupitelů. Pro příbramskou TOP 09 je principiální věc, aby někdo nebohatl nebo si neužíval na úkor jiných lidí, povětšinou lidí slabých, závislých, z rozvrácených rodin, kdy pak trpí široké okolí gamblerů.

Jak chcete postupovat dál?

Budeme přesvědčovat kolegy, že všechny peníze, které město získá vlivem hazardu, jsou draze vykoupené problémy našich spoluobčanů, jejich rodin a dětí, jež nemohou za nezodpovědné chování svých rodičů.

Díky redukci hazardu se zavřelo několik restauračních podniků a barů. To vám nevadilo, když máte v programu podporu podnikání?

Některé podniky se zavřely, jiné zase otevřely. Změnil se provozovatel a koncept restaurace nebo baru. Navíc na živnostníky v této oblasti výrazně dolehly další neblahé vlivy, které se spojily dohromady. Tím mám na mysli EET a zákaz kouření. Společně s faktem, že některé podniky se nedokázaly pořádně otřepat z ekonomické krize, to pro určité provozovatele znamenalo fatální následky.

Dá se s tím ze strany města něco dělat?

Jedna věc je konkurence, která je do určité míry zdravá. Trh se dlouhodobě vyvíjí a zůstávají schopnější podnikatelé, kteří dokážou včas reagovat na nové trendy. Sám v Příbrami provozuji obchody a nejsem opravdu nadšen z toho, co se na podnikatele valí za byrokracii. A to nemluvím o nové, a často velmi silné konkurenci. Ale ctím pravidla volného trhu a snažíme se s kolegy být stále lepší. Na druhou stranu něco může dělat i město. Myslím, že nejdůležitější – a to se nám v rámci koalice s ANO povedlo – je změnit celkový obraz Příbrami, což prospělo i podnikatelům.

Co tím máte na mysli?

Pamatujete si před čtyřmi lety, jak se mluvilo o Příbrami? Byly tu dozvuky něčeho, čemu se říkalo středočeské Palermo, ale především kauza I. polikliniky, výprodej městského majetku i bytového fondu za nehorázně nízké ceny, kontroverzní platby za služby pro koaliční i některé opoziční zastupitele, dohadování se o rušení vojenského újezdu, netransparentní výběrová řízení, prázdná městská pokladna, městské budovy na spadnutí a tak bych mohl pokračovat. Navíc zde vládla blbá nálada. Nemusí se mnou všichni souhlasit, ale myslím, že po čtyřech letech jsme docílili stavu postupně vzkvétajícího města.

Jak podle vás město nyní vnímají občané?

Nyní se mluví o perfektně vybaveném Novém rybníku, kde se ještě bude investovat. Soustavnou rekonstrukcí a opravami prošly interiéry škol a školek, kam chodí tisíce příbramských dětí. Ve městě se stále něco děje – spoustu akcí pořádá město Příbram, ale výrazně se přidávají i spolky a další organizace. Do Příbrami nebo jeho okolí jezdí turisté a mnozí se diví, jak je tu pěkně. Podařilo se rekonstruovat kino, dvě školní hřiště, zázemí zimního stadionu, postavili jsme několik nových parkovišť, významně jsme zmodernizovali strojový park Technických služeb Příbram atd. Většinou bez dotací a jen z toho, co město získalo uvážlivým hospodařením. Čeká nás velká rekonstrukce aquaparku, která město posune o značný kus dopředu. Příbram se zaplnila lepší náladou a stojí na pevných nohách. Byl bych nerad, aby vše vyznělo tak, že si jako jediní bereme zásluhy. Byli jsme a jsme v koalici a já to vnímám jako velmi pozitivní výsledek společné práce a úsilí. Díky patří samozřejmě stovkám dalších lidí, kteří se na všem podílejí jako úředníci, dodavatelé, dělníci či dobrovolníci.

Ostatně jaká byla vaše spolupráci se zastupiteli ANO?

Nezastírám, že jsme někdy na něčem neshodli, ale to považuji za normální. Čas od času došlo na ostřejší výměny názorů a také jsme se raději nebavili o celostátní politice. Na druhou stranu musím říci, že po osmi letech působení v komunální politice jsem měl dojem, že spolupracuji s lidmi, kteří dokážou jednat férově, lze se s nimi konstruktivně domluvit a mají tah na branku. Nalezli jsme až obdivuhodně velkou shodu na prioritách, jež chceme ve městě měnit. Mnoho věcí se podařilo společně realizovat – kromě již zmíněného například ozdravit hospodaření města, lépe spravovat majetek, docílili jsme větší transparentnosti a otevřenosti radnice i pozvedli kulturní a společenský život.

Změnila se za poslední roky příbramská politika?

Abych řekl pravdu, po minulých volbách jsem se domníval, že vše bude jednodušší a méně konfrontační. Jako koalice jsme měli většinu, jasně jsme věděli, co chceme dělat a jak postupovat. Koaliční kolegové však hned v počátku přišli o dva své zastupitele. Na zastupitelstvu pak s opozicí docházelo k bojům o věci, které byly naprosto okrajové nebo zbytečné.

Jak to osobně nesete?

Není mi už dvacet, abych všechno hrozně prožíval, a to včetně čas od času osobních výpadů. Pravdou je, že třeba u hazardu nebo při některém neuvážlivém nakládání s majetkem města jsem dost pěnil. To si vždycky říkáte, co přispělo k utváření názoru toho či onoho zastupitele. Zároveň jsem přesvědčen, že mnoho z těch sporů bylo jednoduše spory politickými. Dohadovali jsme se, protože chceme to nejlepší pro město, v němž žijeme, ale zároveň za tím „nejlepším“ vidíme každý něco jiného. V tomto ohledu to vlastně byla dobrá ukázka, že žijeme v zastupitelské demokracii, kde si lidé volí reprezentanty, jež hájí jejich zájmy.

Teď to voliči „spočítají“ i vám…

A je to dobře. Říká se „hlas lidu, hlas boží“.

Nebojíte se, že v současnosti mizí to tíhnutí k pravdě a že se někteří lidé nechají chytit na polopravdy nebo lži?

Samozřejmě že ano. Obávám se toho kvůli nám samotným a našim dětem. Představa společnosti, ze které se vytratí pravda a vše převálcuje marketing, bezohledné zájmy a atmosféra, kdy nelze věřit ničemu a nikomu, je hrozná. Ale takové město a ani zemi mít nemusíme, všechno je v našich rukách.

-pt-

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme