Švenda: Je potřeba klást důraz na odbornost

10. 3. 2014

Co udělali a udělají naši zastupitelé, pokud dostanou důvěru? (ANKETA)

Na anketní otázky na portálu pribram.cz odpovídají naši zastupitelé Václav Švenda a Jan Cikler.

Odpovědi Václav Švendy:

1) Co jste během svého aktuálního volebního období udělal/a pro město Příbram?
Jako jsou média označována za hlídacího psa demokracie, tak opozičním zastupitelům TOP 09 Příbram tato role přináleží v rámci městského zastupitelstva. Laskavý volič samozřejmě posoudí, nakolik se nám dařilo naplňovat tuto úlohu, ale z mého pohledu jsem spokojen. Osobně jsem předkládal nebo jsme společně s kolegy navrhovali spoustu řešení problémů, které trápí obyvatele města. Zároveň jsme občany zastupovali ve věcech, kdy se kriticky – a někdy velmi kriticky – vyjadřovali k současné koalici ODS a ČSSD. Rád bych připomněl pouze několik věcí, které jsme chtěli jinak, a tím dokumentoval, jak důležitá je v příbramském zastupitelstvu úloha opozice:

Zdravé hospodaření města – Nechtěli jsme, aby se naplňoval rozpočet prodejem lukrativního majetku. Je to krátkozraké opatření, kdy lze na jeden dva roky přinést peníze do společné pokladny, ovšem důsledky v podobě trvalého snížení vlastních příjmů jsou velmi dlouhodobé a obávám se, že již nenapravitelné. Byli jsme například proti prodejům I. polikliniky či nebytových prostor, kde bylo možné dosáhnout výhodných výnosů z nájemného, ze stejného důvodu nám vadil výprodej pozemků pod skládkou na Bytízu.

Nedostatečná propagace prodejů, nájmů nebo výběrových řízení – Když už se radnice rozhodne, že chce něco prodat, měla by o tom dát dostatečně vědět. Vedení města ale dělá pouze to minimum, co ukládá zákon. O prodejích majetku nebo vypsaných výběrových řízeních se pak občan nebo firmy dozvídají z médií. Spočítali jsme, že například při nedávné nabídce prostor na náměstí 17. listopadu, které medializoval jeden z příbramských serverů a následně i další média, se oproti obdobným prodejům v minulosti zvýšil počet zájemců až třikrát a cena dvakrát. A je velký rozdíl, jestli prodáváte metr čtvereční za 18.000,- nebo 35.000,- korun.

Osadní výbory – Nepodpořili jsme jejich zrušení a opětovné obnovení jsme navrhovali v původním rozsahu. Měli bychom si vážit toho, že lidé chtějí pracovat pro svou městskou část. Ve volném čase a zadarmo. A nikoliv zrušit osadní výbory – ze dne na den, mnohdy bez náhrady, bez poděkování.

Transparentní a spravedlivé dotace – Pravidelně vystupujeme proti přidělování milionových částek vybraným sportovním klubům formou darů. Máme zájem o podporu sportu a chceme o její výši diskutovat. Byli jsme ale zásadně proti tomu, že se zrušila předchozí praxe přidělování dotací a u velkoklubů se předávají dary. Je paradoxní, že malý sportovní oddíl bez administrativního zázemí musí vykazovat každou vydanou korunu, zatímco velký oddíl dostane peníze darem bez nároků na důkladné prokázání všech výdajů. Jde o peníze města, nás, daňových poplatníků.

Podpořit všestranný rozvoj - Spousta peněz každý rok směřuje do sportu, často s argumentem, že jde o prevenci škodlivých a patologických jevů ve společnosti. Vždy jsem osobně (nebo s kolegy) vystupoval ve prospěch spravedlivější a rozumnější distribuce prostředků – tedy nejen pro vrcholový sport, ale i menší oddíly, volnočasové aktivity dětí, mládeže či dospělých, oblast sociální či zdravotní péče, nízkoprahové služby a podobně.

Plošný zákaz hazardu – Opakovaně jsme se vyjadřovali pro plošný zákaz nebo výrazné omezení hazardu na území města Příbram. Radniční koalice byla vždy proti. V současnosti v Příbrami fungují herny s řádově stovkami automatů, což přináší spoustu negativních jevů.

Nedostatek parkování ve městě – Zastupitelé TOP 09 dlouhodobě usilují o větší počet parkovacích míst ve městě. Osobně jsem inicioval také jednání mezi podnikateli v Pražské ulici a vedením města ještě v průběhu rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka ohledně parkování v centru. Na základě toho se podařilo aspoň optimalizovat počet parkovacích míst. Stále to ale není dostatečné. Dlouhodobě podporujeme myšlenku vzniku bezplatného parkoviště u nemocnice s přibližně 120 místy. A to na úkor parkovacího domu, který zde nechce vybudovat ani město ani soukromý subjekt. Náklady nebo dotační podmínky jsou totiž v případě parkovacího domu s jen o málo více místy nepřijatelné. A celé roky tak občané Příbrami parkují na rozbahněné ploše, která by se dala poměrně malou investicí přebudovat na běžné parkoviště.

Z výše uvedeného vyplývá, že se snažíme být opozicí konstruktivní, která nejen kritizuje, ale přichází s pozitivními náměty. Nemluvíme také v obecných frázích, jež mají ukolébat voliče, který politiku zcela nesleduje, ale daří se nám jít k jádru problému, ten popsat a navrhnout postup. To, že býváme často přehlasováni, není způsobeno špatnými návrhy, nýbrž poměrem tří zastupitelů TOP 09 v 25členném zastupitelstvu.

2) Co byste chtěli udělat v následujícím volebním období, pokud byste byl opět zvolen/a do zastupitelstva města Příbram?
V dalším volebním období chceme nadále pokračovat ve stejném duchu jako doposud. Navíc bychom chtěli zajistit mnohem větší otevřenost radnice a razantnější kontrolu. Nápadů pro Příbram máme spoustu, a tak zmíním jen několik návrhů (další budou v podrobném programu) – rozklikávací rozpočet, větší důraz kladený na sdělení v peticích občanů, veřejně přístupný elektronický registr smluv, pravidelná neformální setkávání vedení města s občany, lepší spolupráce s osadními výbory a znovuobnovení v místech, kde o ně budou mít občané zájem (např. Březové Hory). Nejen proto, že jsme si prošli rolí opozičníků, chceme našim případným kolegům v této pozici ulehčit život. Domnívám se, že politika se má dělat korektně a otevřeně. Proto bychom, jak je to běžné i v jiných obcích a městech, přenechali například většinu v kontrolním výboru opozici. Nechtěli bychom přispívat k současnému trendu zadupávání jiných názorů. Dále bychom chtěli přispět k transparentnějšímu obsazování pracovních pozic na Městském úřadu Příbram a v příspěvkových organizacích. Všichni se sice v Příbrami známe, ale je potřeba klást důraz na odbornost, a nikoliv na fakt, zda chodím s někým na sklenku vína. Tyto záměry je však možné realizovat při získání dostatečné důvěry od voličů, protože při opětovném sestavení aktuální koalice ČSSD a ODS ke změně stylu nedojde.

pribram.cz, 6. 3. 2014

Odpovědi Jan Ciklera:

1) Co jste během svého aktuálního volebního období udělal/a pro město Příbram?
Volební výsledek nám přisoudil opoziční roli, kterou jsme přijali se vší vážností a zodpovědností. V rámci našeho klubu TOP 09 jsme se snažili být konstruktivní opozicí a proto jsme hlasováním podpořili vše, co bylo pro město prospěšné. Naopak naše návrhy nebyly snad ani v jednom případě přijaty. Zaměřili jsme se zejména na hospodaření s majetkem města, kde jsme se například snažili zabránit prodeji polikliniky nebo některých pozemků například pod skládkou a podobně.

2) Co byste chtěli udělat v následujícím volebním období, pokud byste byl opět zvolen/a do zastupitelstva města Příbram?
Nebudu přemýšlet o tom, co bych dělal, pokud nás volební výsledek pošle opět do opozice. Pokud ale dojde k pro nás pozitivní změně ve složení zastupitelstva, pokusil bych se zejména zasadit o zlepšení celkové atmosféry ve městě, která podle mého názoru není dobrá. Jde mi mj. třeba o to, aby se nikdo nebál vyjádřit svůj názor a aby po jeho vyslovení nebyl zesměšňován a obviňován ze všeho možného i nemožného. Vedle toho bych se snažil využít svých zkušeností ve finanční oblasti. Pokračoval bych v tom, co je nasměřováno pozitivním směrem, dále bych se snažil například více podporovat aktivity různých spolků, abychom oživili kulturní život ve městě. Celkově bych se snažil přispět k tomu, aby Příbram byla vnímána jako dobré místo pro život, aby zde lidé žili rádi. Radnice sama o sobě toto nikdy nemůže dokázat, proto bych se snažil pro pozvednutí společenského života ve městě získat co nejvíce občanů s dobrými nápady, které bychom v maximální možné míře podporovali.

pribram.cz, 7. 3. 2014

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme