Švenda: Do kraje přilákáme více turistů

18. 12. 2023
Atraktivních míst má centrální kraj nepočítaně, ať už jde o historické památky, jako je třeba hrad Karlštejn, či přírodní krásy. Stále ale v některých částech chybí potřebné zázemí pro návštěvníky, kteří do středních Čech vyrážejí. Ať už je to dostatek záchytných parkovišť, či stále relativně nízký počet ubytovacích zařízení.

Proto kraj nechal vypracovat analýzu, která má vylepšit podmínky pro turismus a nasměrovat správně jeho další rozvoj. A to s výhledem na sedm let dopředu. Na doporučení radních tak krajští zastupitelé na svém posledním letošním zasedání schválili Program rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji na období 2024 až 2030.

Přilákat turisty z větších dálek

Vedení úřadu má údajně ohledně dalšího směřování jasnou vizi. Jde zejména o to, aby posílil řízení turismu na krajské i oblastní úrovni a pomohl propojit aktivity všech aktérů cestovního ruchu. A to s ohledem na sousední regiony.

„Klíčová je pro nás další spolupráce s hlavním městem, a to například prostřednictvím nových společných projektů. Tam vidíme veliký potenciál, a proto již nyní naše Středočeská centrála cestovního ruchu spolupracuje se společností Prague City Tourism. Nově budeme ještě více cílit na turisty v Praze a oslovovat je nabídkou celodenních či vícedenních výletních destinací,“ vysvětluje krajský radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda (TOP 09). Právě z Prahy přijíždí do kraje nejvíc návštěvníků. Z 6,1 milionu, kteří dorazili v roce 2022, je jich více než čtvrtina. I proto patrně nezůstávají v regionu delší dobu. Jednodenní výlety totiž tvoří naprostou většinu. Potřeba je ale nalákat i hosty z větších dálek.

Příkladem může být okolí Chráněné krajinné oblasti Brdy (CHKO). Z dosavadní praxe je patrné, že nejmladší CHKO je cílem právě spíše jednodenních výletů. Přestože v okolí lze navštívit poutní místo Svatá Hora, vyrazit na Jinecko, Hořovicko s hrady Žebrák a Točník či na opačné straně Brd zase malebné Rožmitálsko.

Udržet turisty v kraji by podle analýzy mohly noční exkurze, případně kombinace výletů. Například po pomyslné tematické trase s cíli Kutná Hora, Kačina, koupání v Kolíně, Čáslav a Posázaví.

Málo míst k přespání

Zároveň je třeba připomenout, že v některých lokalitách chybí ubytovací kapacity. V celorepublikovém srovnání je jejich nabídka průměrná, což neodpovídá skutečnosti, že Středočeský kraj je největší a nejlidnatější.

Ubytovacích zařízení různého typu je v kraji 843, zatímco třeba na Královéhradecku 1 193 a v sousedních jižních Čechách je to dokonce 1 311. Nejvíce v kraji jich je v Posázaví (159), Pojizeří a Polabí, či na Kutnohorsku a Kolínsku.

Krajská strategie pro turistický ruch proto vybízí k vylepšení podmínek pro turismus. V následujících letech se chce kraj zaměřit na výletníky využívající veřejnou dopravu, ale i na cestující vlastními auty.

„Prostřednictvím dotací už nyní podporujeme vznik stanovišť pro obytná auta, veřejných přístavišť, nových kempů či parkovišť,“ upřesňuje Václav Švenda.

Wellness a zahraniční turisté

Na základě analýzy vypracované při tvorbě sedmileté strategie je ve středních Čechách rovněž řada takzvaně bílých míst. Hosté by je mohli navštívit jako doplněk při cestě ke známějším cílům. Dále bude dobré využít aktivity, jako je wellness, a přilákat zahraniční turisty z Prahy. To vše bude úkolem nejen pro Středočeskou centrálu cestovního ruchu, která ročně hospodaří s rozpočtem 35 milionů korun. Důležitá bude také role menších destinačních společností ve dvanácti turistických oblastech kraje. Z nich nemá vlastní destinačku pouze Rakovnicko.

Převzato z: MF DNES

Štítky
Osobnosti: Václav Švenda
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme