× Pohněme s tím. Společně!

Potřebujeme zvýšit počet míst v domovech pro seniory

24. 9. 2018

Sociální a zdravotní oblast spadá primárně do působnosti státu nebo krajů. Město Příbram ale může dost zásadně ovlivnit, jaké služby a v jaké kvalitě jsou lidem poskytovány. TOP 09 Příbram považuje za důležité posílení motivace k občanské angažovanosti a navýšení kapacit v domovech pro seniory tak, aby staří lidé měli zajištěno důstojné místo k životu v blízkosti svých rodin.

V současnosti jsou sociální a zdravotní služby poskytované městem zahrnuty do příspěvkové organizace Centrum sociálních a zdravotních služeb. „Sloučení původně roztříštěných aktivit určitě prospělo z hlediska provozních nákladů i ucelené nabídky služeb,“ říká kandidátka TOP 09 do příbramského zastupitelstva Monika Ciklerová, která působí jako sociální pracovnice v příbramské nemocnici. Podotýká však, že město by mělo motivovat k občanské angažovanosti v sociální sféře. „Vedle centrálně naplánovaných aktivit bychom měli podporovat nápady občanů a jejich aktivní spoluúčast při tvorbě a zajišťování nových sociálních služeb. Také je třeba pomoci komunitním projektům a hledat způsob, jak ve městě nabídnout chybějící služby, například terénní péči o osoby s psychickými obtížemi společně s etablovanými organizacemi této sféry,“ domnívá se Monika Ciklerová.

S těmito cíli souzní i podpora vytváření nových pracovních míst v chráněných dílnách, pro osoby zdravotně znevýhodněné a handicapované. Osoby s handicapem by měly najít uplatnění v rámci běžného občanského života (např. prostřednictvím sociálních firem). Příbram musí rovněž usilovat o bezbariérový přístup do institucí, památek, škol a dalších důležitých objektů. Zástupci osob se sníženou pohyblivostí by měli být přizváni vždy při plánování rekonstrukcí tak, aby bylo možné sdílet zkušenosti a požadavky.

Další část úkolů v sociální sféře se týká pobytových služeb pro seniory. „Musíme navýšit počet míst v těchto zařízeních prostřednictvím rozšíření kapacity objektů stávajících nebo výstavbou nových,“ říká Monika Ciklerová. Podle ní má občan právo zestárnout v prostředí, které si vybere a které je nadosah jeho blízkým. Za nevyhovující lze označit současnou praxi, kdy nedostatek místa v příbramských domovech pro seniory nutí další zájemce ke stěhování do zařízení v často vzdálených obcích. Současná kapacita asi 140 lůžek v domovech seniorů na území Příbrami není odpovídající pro město naší velikosti.

V sociální oblasti je potřeba také posílit služby, které pomáhají občanům v nouzi. „Ohrožený občan musí mít přístup k funkční síti vzájemně provázaných a spolupracujících zdravotnických a sociálních služeb,“ říká Petr Vácha, který bude usilovat o obhajobu mandátu v barvách TOP 09. Zároveň poukazuje na to, že je žádoucí pomáhat mladým rodinám, které by měly získat lepší přístup ke startovacím nebo malometrážním bytům.

Veškeré úsilí o kvalitnější služby musí být podpořeno soustavnou komunikací vůči občanům. „Lidé v nouzi se často nedokážou zorientovat v nabídce služeb, a tak je třeba zajistit dostupnost souhrnných a ucelených informací minimálně na internetových stránkách města,“ dodává Petr Vácha.

-pt-

ŠTÍTKY

Volby:
2018 zastupitelstva obcí - Příbram

LeTOPisy TOP 09 Středočeského kraje

Letopis podzim 2016

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme