Peníze dostávají velké kluby, na ostatní nezbývá

12. 5. 2014

Minulý týden se v Příbrami uskutečnilo další veřejné jednání městského zastupitelstva, které bylo opět dlouhé a velmi výbušné. Zájemci o jeho průběh si mohou najít zápis na portálu www.pribram.cz. Pozorovatel si může povšimnout fungující hlasovací mašinérie ČSSD a ODS, což se promítá i ve skutečnosti, jak jsou napadáni zastupitelé, jež přicházejí s jinými názory.

Jádrem sporu se tentokrát staly dotace pro sportovní kluby. Důvodů je několik, ale kritiku TOP 09 je možné shrnout do tří základních bodů.

1. Město podporuje hlavně velkokluby, ostatní si rozdělují „drobné“

TOP 09 opakovaně vadí to, že většina prostředků, které jsou alokovány z městského rozpočtu, směřuje velkým sportovním klubům. Smyslem podpory sportu ze strany města by nemělo být jistit rozpočty prvoligových oddílů, které často dělají sport jako formu podnikání (1. FK Příbram je například akciová společnost), ale peníze daňových poplatníků mají jít do aktivit, které vedou k přirozenému sportovnímu vyžití občanů. Má zde být patrný prvek prevence kriminality a mají se rozvíjet fyzické předpoklady dětí, mladých i dospělých. „V Příbrami se dlouhodobě projevuje pouze snaha o podporu vrcholového sportu, přitom zjevné i skryté osobní vazby a zájmy se zde pro veřejnost argumentují tím, že dochází k propagaci města,“ říká zastupitel TOP 09 Václav Švenda.

2. Dotace versus dary

Vedení města a koalici ODS a ČSSD několik posledních let vadí, že opozice napadá formu rozdělování finančních prostředků. TOP 09 má zájem na transparentním rozdělování peněz daňových poplatníků, a proto nejen v případě sportovních, ale i církevních a jiných grantů trvá na přidělování formou účelové dotace. Koalice stále tvrdí, že mezi dotacemi a dary není žádný rozdíl, přesto však dlouhodobě hlasuje tak, aby některé organizace získaly prostředky formou dotací, a jiné formou daru.

„TOP 09 považuje za velký problém fakt, že město se v případě daru vzdává části kontrolní funkce. Vlivem darů se rovněž naprosto setřela účelová složka poskytnutých financí. V současnosti kluby získávají peníze na svůj provoz, nikoliv na sport dětí a mládeže.“ říká krajský zastupitel za TOP 09 Petr Stříbrnský.

„Další problém spočívá ve vyúčtování. Koalice tvrdí, že peníze poskytnuté formou daru dostatečně kontroluje finanční úřad. To je ovšem pravda pouze z části. Finanční úřad řeší, zda se s prostředky nakládalo podle účetní legislativy, je mu však naprosto jedno, zda kluby nakládají s prostředky daňových poplatníků, jak přislíbily, když o peníze žádaly,“ upozorňuje příbramský zastupitel Jan Cikler (TOP 09). Účelové směřování peněz by měli kontrolovat kvalifikovaní městští úředníci. Případ dotací pro příbramské volejbalisty ale ukazuje, že město nedokáže vznést nejen jasné požadavky, ale také je efektivně vymáhat. Přechod na formu daru jen dokládá neschopnost vedení města zajistit transparentní nakládání s prostředky.

Dary lze tedy při výše uvedeném považovat za jednoznačnou snahu o obcházení zavedených a standardních dotačních principů.

V této souvislosti TOP 09 také vadí, že obtížnější cestu žádosti a vyúčtování ve formě dotací musí podstupovat malé příbramské oddíly nebo organizace, které navíc většinou postrádají kvalitní administrativní zázemí jako velké kluby. Tímto způsobem vytváří příbramská koalice nespravedlivý vztah mezi příjemci veřejných peněz.

3. Peníze z hazardu nejen do sportu

Příbramská TOP 09 dlouhodobě vystupuje proti hazardu na území Příbrami, a to zejména ve formě takzvaných výherních automatů. Do městského rozpočtu v současnosti plynou také příjmy z loterií, které ovšem končí výhradně ve sportu. „Navrhli jsme, aby 15 % těchto příjmů bylo vyčleněno pro nízkoprahové služby, sport a aktivity, které vedou k prevenci kriminality. Naší snahou je podchytit zejména sociálně ohrožené nebo vyloučené děti a mládež v organizacích, které nevybírají členské příspěvky,“ vysvětluje Václav Švenda.

Jestliže už v Příbrami mnoho rodin a domácností trpí tím, že jejich členové sázejí v loteriích či hrají automaty, měly by se odvody z tohoto byznysu použít pro společensky prospěšné aktivity. Ty nelze spatřovat jen v podpoře sportu, ale také ve smysluplném využití volného času dětí a mladých lidí,“ říká Petr Vácha, předseda TOP 09 Příbram, a pokračuje: „Peníze měly jít také do kulturní a sociální oblasti, na tyto potřeby ale koaliční zastupitelé opakovaně neslyší“.

TOP 09 Příbram

TOP 09 v Příbrami působí v příbramské politice od roku 2010. V pětadvacetičlenném příbramském zastupitelstvu má tři zastupitele (Jan Cikler, Vít Kučera, Václav Švenda), kteří dlouhodobě usilují o řádné vykonávání své opoziční role. Zastupitelé vystupují zejména proti nekoncepčnímu výprodeji městského majetku, netransparentnímu rozdělování finančních prostředků, provozování hazardu na území města či nehospodárné politice současné koalice ODS a ČSSD.

Svého zástupce má příbramská TOPka také v krajském zastupitelstvu (Petr Stříbrnský), který se zde zaměřuje zejména na podporu kultury, obnovu památek a boj s netransparentním rozdělováním peněz z rozpočtu kraje.

Více na www.top09.pb.cz.

 

Kontakt

Místní organizace Příbram

e-mail: info@top09.pb.cz 

PhDr. Petr Vácha, předseda TOP 09 Příbram
tel.: 604 725 460
Mgr. Václav Švenda, místopředseda TOP 09 Příbram, městský zastupitel
tel.: 602 473 090
Ing. Petr Stříbrnský, místopředseda krajské organizace TOP 09, krajský zastupitel
tel.: 777 145 588
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme