Mužíková: Nechci, aby pravice byla Popelkou české politiky

18. 10. 2017

Nejste členem žádné strany. Proč jste se rozhodla kandidovat právě za TOP 09? Jak vnímáte TOP 09 dlouhodobě a v kontextu dnešní politické situace? Posunula se někam, kde dříve nebyla?

Jsem pravicově orientovaný člověk, vyznávám hodnoty svobody a demokracie a i přes různá úskalí věřím v potřebnost a smysluplnost Evropské unie. Je mi líto, že v současnosti jsou české pravicové strany v postavení Popelky a že lidé dnes spíše naslouchají různým nesourodým výkřikům, než aby i přes určité překážky ctili dlouhodobé a morální hodnoty. V TOP 09 znám mnoho rozumných a pracovitých lidí, kteří nekřičí, nýbrž pracují. Znám taky některé, kteří se svezli na vlně popularity a moci, napáchali škody a odešli. Je to asi jako v každém společenství – jen většina musí stát za svým, znát ten správný směr a v případě, že odhalí nějakou nepravost, rychle se s ní vypořádat. Naše země potřebuje silnou zakotvenou pravici, proto jsem se rozhodla nabídku přijmout a TOP 09 podpořit.

Do politiky jste vstoupila na komunální úrovni, už druhé volební období působíte jako zastupitelka v Neveklově, kde také žijete. Co vám práce v zastupitelstvu dala?

Každý občan, kterému v místě jeho bydliště něco chybí, má tři možnosti. Buď si na situaci nakonec zvykne, nebo bude nadávat, případně se zvedne a pokusí věci změnit. Naučila jsem se, že pokud vytrvám, dám svému snu energii a obklopím se dobrým týmem, pak – i když to někdy trvá trochu déle, než by člověk chtěl – je možné cíl zrealizovat.

Změnil se nějak váš názor na politiku poté, co jste se stala její součástí?

Politika je v dnešní době pomalu neslušné slovo. Myslím, že to není úplně spravedlivé, existuje spousta bezvadných starostů, pracovitých poslanců a senátorů (starostky, poslankyně a senátorky nevyjímaje). Politiky si volíme sami, a tak je to vlastně naše vizitka, koho si zvolíme – od starosty až po prezidenta.

Pohybujete se v komunální politice už nějakou dobu. Které vlastnosti vám u politiků nejvíc vadí?

Nebavila bych se o politicích, ale o lidech všeobecně. Vadí mi, když jsou lidé vulgární – to přece není vůbec zapotřebí. Vadí mi, když člověk něco slíbí a nedodrží, to je pak lepší, aby byl zticha. No a nakonec mi vadí Českem prosáklý pesimismus – to nepůjde, to nedokážeme, to neprojde, nejsou na to peníze… je třeba hledat způsoby jak, nikoliv důvody, proč ne. A být v tom vytrvalý.

Máte naopak v politice nějaký vzor?

Mám ráda morální autority, které přesahují hranice volebních období i hranice naší země. Takže Václav Havel a Karel Schwarzenberg.

Ucházíte se o poslanecký mandát. Čemu byste se ráda ve sněmovně v případě svého zvolení věnovala?

Školství. Jsem především pedagog, mýma rukama procházejí žáci všech věkových kategorií a všech stupňů vzdělání. Myslím si, že znalost jazyků a následné vycestování do zahraničí „na zkušenou“ by mělo být dostupné a pomalu povinné pro každého z nás – hodně vám to otevře oči a zbaví předsudků a „překladatelů,“ kteří mohou mít různou úroveň a různé cíle. Mimochodem, proč třeba u nás dosud neexistuje veřejný televizní kanál pouze v angličtině s titulky? Současné školství se stále více utápí v zoufalém papírování, a tak zbývá méně času na samotného žáka, na jeho podporu, ať už je slabší, nebo se naopak vymyká průměru směrem nahoru. Je třeba obnovit prestiž a kvalitu našeho vzdělávání, pomoci slabším dosáhnout společné úrovně a zároveň motivovat nadané, aby se rozvíjeli až tam, kam my učitelé třeba nikdy nedohlédneme. 

Máte už teď konkrétní představu, která opatření byste voblasti školství chtěla ve sněmovně prosadit?
Cílem je posílit důvěru veřejnosti k našemu školství. Získat pro učitelské povolání nadšené lidi, pro které bude pedagogické vzdělání posláním, nikoliv poslední štací, jak získat vysokoškolský titul. Dobrého učitele je třeba zaplatit, aby školství zůstal věrný. Dobrého učitele je nutné stále vzdělávat a odstranit bariéry pro jeho profesní růst. A nakonec – dobrého učitele je nutné co nejméně zatěžovat papírováním. Takže je třeba si sednout ve sborovně a přímo tam identifikovat, co se každý den na učitele valí za „bumážky,“ pak použít selský rozum, prosadit změnu a zapnout skartovačku.

Kdybyste měla dát voličům před parlamentními volbami jednu jedinou radu, která by to byla?

Běžte k volbám. Je to vaše právo akaždý hlas se počítá.

Letopis středočeské TOP 09, podzim 2017

Štítky