Matušina: Naše společnost potřebuje zjednodušení legislativy

18. 10. 2017

Můj otec, ač magistr farmacie, měl zajímavého koníčka – právo a legislativní proces. Pro tento obor získal i mě, avšak naše rodina byla označena jako politicky nespolehlivá, proto jsem místo práv vystudoval vysokou školu veterinární. Pochopitelně i veterinární lékař potřebuje znát nemalý rozsah právních předpisů, ale můj zájem byl a zůstal dodnes hlubší. Jsem přesvědčen, že největším problémem celé naší společnosti je trend neustálého narůstání počtu a obsahu právních norem, které není možné stihnout přečíst, a už vůbec ne znát nebo dokonce dodržovat.

Pod pojem právní norma jsou kromě samotných zákonů zahrnována také nařízení vlády aministerstev, krajů aobcí nebo i různé vyhlášky. Výsledný počet norem, cca 2 miliony, je opravdu ohromný. Vždyť ještě vroce 1985 to byla polovina avroce 1948 jen 50 tisíc. Někdo chytrý spočítal, že bychom potřebovali 75 let nepřetržitého čtení, abychom všechny právní normy přečetli. A to bychom každé z nich směli věnovat maximálně 20 minut. Jenže problém legislativy má čtyři nezanedbatelné aspekty. 1) Mnohé normy nejsou provázané sjinými, či si dokonce vzájemně odporují. Proč? Protože ti, kdo je navrhují, mnohdy ani netuší, že už něco podobného existuje. 2) Kvalita nových norem je nevalná, a proto se neustále novelizují. Zákon o veřejných zakázkách je toho zářným příkladem. 3) Vše se šije horkou jehlou anezřídka na míru vlivným. 4) Čeština pláče, neboť jazykové eskamotérství tvůrců právních dokumentů nezná mezí. Dlouhá souvětí jsou ve výsledku nesrozumitelná iodborníkům astávají se oprávněným důvodem koblíbené právnické hře „co právník, to názor“.

Co s tím? Nové normy vytvářet jen v případě nutnosti a za každou novou zrušit nejméně jednu dosud platnou, týkající se stejného problému. Je nutné započít důslednou inventuru stávajících předpisů aneprodleně rušit nepotřebné azastaralé, případně slučovat a sjednocovat podobné. Netřeba dodávat, že je to práce na několik let a že je důležité nekonat jen od úřednického stolu, ale naslouchat těm, kterých se rozhodnutí přímo dotýká. Zkusme hodnotit poslance za přínos ke zjednodušení legislativy. Je to práce smysluplnější než zaplevelování našeho života dalšími zákazy a příkazy. A že jich je! Jen namátkou jmenujme: zákaz kouření nejdříve na exponovaných veřejných místech anyní už ivrestauracích, zákaz nalévat alkohol na sportovních a společenských akcích, kde jsou i děti, zákaz či omezení rozlévání sudových vín, zákaz prodeje pamlsků ve školách, zákaz prodeje o svátcích, čtvrtletní hlášení a EET, zákaz chovu kožešinových zvířat, zákaz provozování segway, nadměrná regulace hazardu, snaha o zákaz chovu některých plemen psů, zákazy jízd kamionů, zákaz rozdělávání ohňů na zahradách, zákaz vytváření dluhů obcí, povinnost umožnit kontrolu kotlů atd. Přijdou další příkazy jako povinnost roční docházky do mateřské školy, povinnost rodičů střídat se na mateřské dovolené, znemožnění vyjádřit se ve stavebním řízení ke stavbám průmyslového charakteru vznikajícím v našem sousedství z hlediska jejich vlivu na životní prostředí.

Jaké jsou následky? Školáci si nosí pamlsky z domu, v restauracích jsou nekuřáci závidějící kuřákům sedícím venku na čistém vzduchu. Kvůli EET se z hospod staly soukromé kluby a nejen na vesnicích zmizelo mnoho drobných obchodníků. Na sportovní akce si alkohol přineseme z domu, o svátcích nadáváme na zavřené řetězce a v nezmenšené míře nakupujeme u těch, jichž se zákaz netýká. Hazard se přesunul na internet, zisky z něj vyvážíme do zahraničí. Naopak dovážet budeme kožešiny z Německa, Polska či z Asie. Místo segwayů jezdí koloběžky a elektrická kola. Kamiony překážejí všude, neboť je nedostatek odstavných parkovišť, a proto jim definitivně zakážeme i vjezd do města. Všechno to vede jen ke stále většímu chaosu, k neúctě a nerespektování zákonů, ale hlavně k neskutečnému všeobecnému špehování. TOP 09 se rozhodně staví proti zvyšování byrokracie a proti těm zákazům, jež se evidentně jeví jako zbytečné a nesmyslné. Chceme celý systém zjednodušit a zvýšit přehlednost. Rozhodně budeme bojovat proti návratu k policejním praktikám v řízení státu a proti bezdůvodné kriminalizaci občanů. Takovou činnost hodlám aktivně podporovat.

Petr Matušina

soukromý veterinární lékař a podnikatel

Štítky