Marek: Mám rád, když je za mnou vidět práce

20. 9. 2016

Mgr. Daniel Marek (35) se narodil do lékařské rodiny v Mladé Boleslavi. Vystudoval politologii a andragogiku na Slezské univerzitě v Ostravě a několik let úspěšně podnikal v oboru telekomunikací, než začal pracovat pro rodné město jako manažer zdejších sportovních a rekreačních zařízení. Už druhé volební období zastává funkci náměstka mladoboleslavského primátora za TOP 09. V současné době kandiduje také do krajského zastupitelstva Středočeského kraje.

Je vám jen málo přes třicet, ale máte za sebou už šest let práce náměstka primátora v tak velkém městě, jako je Mladá Boleslav. Jak se dělá taková rychlá kariéra?

Kariéra je vždy souhrou více okolností. O politiku – přesněji o tu „velkou“ politiku – jsem se zajímal už na gymnáziu, sledoval jsem v televizi politické dis-kuse a další pořady, které většině mých spolužáků tehdy moc neříkaly. Ale to asi dělá víc mladých lidí, aniž by na to nějak aktivně navázali. Já jsem hned v roce 2009 vstoupil do nově vzniklé TOP 09 a jako člen jsem pro stranu začal pracovat. To byl asi první krok, který mě dovedl tam, kde jsem dnes.

Čemu se na mladoboleslavském magistrátu nejvíce věnujete?

Mám na starosti školství, kulturu a sport. V těchto oblastech je pořád co dělat. Když vezmeme například kulturu, za těch šest let se podařilo třeba založit Mladoboleslavský filmový festival, který začínal jako jednodenní ozvěny známějšího festivalu zlínského, ale letošní pátý ročník je už čtyřdenní, ukazuje filmovou nabídku napříč různými kulturami a každoročně přiláká kolem 4500 návštěvníků. Také jsme úspěšně zrekonstruovali budovu a technické zázemí městského divadla. Provedli jsme citlivé personální změny ve vedení divadla, a i díky nim dnes mladoboleslavský soubor patří k vyhledávaným a během čtyř let třikrát získal Cenu Thálie. Nabídli jsme 24 skupin předplatného, dojíždějí sem lidé ze širokého okolí a naše divadlo má s 94 procenty druhou nejvyšší obsazenost v republice. A do třetice jsme realizovali tzv. Metalovou cestu, tedy výtvarně zajímavou interaktivní naučnou stezku, která v několika jazykových mutacích seznamuje zájemce s historií našeho do značné míry průmyslového města. To byly jen vybrané příklady z mnoha. V oblasti školství a sportu jsme postupovali obdobně. Je za námi vidět práce, proto jsme znovu dostali důvěru voličů.

Rekonstrukci městského divadla se podařilo úspěšně uzavřít, vloni jste otevřeli nový akvapark... Čeká na vás v blízké budoucnosti ještě nějaký obdobně náročný úkol?

Chystáme rekonstrukci městského kulturního domu. Slouží už 43 let a je to takový ten typický nevzhledný komunistický kulturák. Odehrává se tam sice pořád spousta akcí – od maturitních plesů přes koncerty a jiné, ale mladí lidé tam přestávají chodit, protože to prostředí už neodpovídá dnešním nárokům na kulturu a oni se tam necítí dobře. Nechali jsme zpracovat architektonickou studii. Naším záměrem je, aby byl tento kulturní dům po rekonstrukci otevřen sedm dní v týdnu od rána do večera. A rádi bychom s realizací začali už v příštím roce.

Proč jste se rozhodl kandidovat do krajského zastupitelstva?

Myslím, že jsem v komunální politice jako náměstek primátora velkého středočeského města získal dost cenných zkušeností, které bych uměl a chtěl ještě více zúročit. Věřím, že řada osvědčených postupů se nechá úspěšně přenést z komunální úrovně na krajskou a mám za to, že moje účast ve vedení kraje by právě proto mohla být pro obyvatele středních Čech přínosem. Pokud budu zvolen, rád bych se proto zaměřil na ty oblasti, kterým se dlouhodobě věnuji na boleslavském magistrátu – tedy školství, kulturu a sport.

Můžete na příkladu Mladé Boleslavi popsat, jakou roli kraj ve vztahu k městům v současné praxi plní, k čemu je nám potřeba?

Jsem přesvědčen, že kraj může být městům a obcím velmi cenným pomocníkem. Může přece využívat aparát úplně jiného rozsahu, má možnost konzultovat problémy se špičkovými odborníky a v neposlední řadě disponuje naprosto nesrovnatelným rozpočtem. Na příkladu Mladé Boleslavi to ale ukázat nelze, protože ve vztahu k našemu městu to tak rozhodně nefunguje. To je další z důvodů, proč do krajského zastupitelstva kandiduji. Politika současného vedení kraje je výrazně stranická, a to by se mělo určitě změnit.

Ve které oblasti podle vás nynější sociálnědemokratické vedení kraje nejvíce selhává?

Z pohledu obyvatele Mladé Boleslavi, kterým jsem, kraj můj život nijak neovlivňuje a nemění – a to ani k horšímu, ale ani k lepšímu. A to je velká chyba! My bychom naopak chtěli z kraje udělat instituci, která je svým obyvatelům užitečná. Snažíme se o dlouhodobou vizi, která nesahá jen k příštím volbám. Současné vedení kraje má podle mého názoru rezervy v celé řadě oblastí, například v dopravě, školství nebo zdravotnictví, přičemž zejména v poslední jmenované oblasti je nedostatek zájmu krajské reprezentace opravdu citelný. Sociální demokraté v mnoha ohledech nedokázali od slibů postoupit k činům. Byl bych také rád, kdyby po osmi letech vlády socialistů a komunistů skončil trend ekonomického zaostávání Středočeského kraje, neboť spolu s Prahou má tento kraj velký potenciál, který podle mého názoru zatím leží ladem. A rád bych byl u toho.

Které z bodů volebního programu TOP 09 pro nadcházející krajské volby považujete za ty nejdůležitější, takové, jejichž prosazení byste vnímal jako největší přínos pro obyvatele Středočeského kraje?

Určitě vnímám jako důležité všechny body programu, které usilují o pozitivní změny ve školství. Investovat do školních budov, které jsou ve vlastnictví kraje, zaměřit se na dostupnost vzdělání i v okrajových regionech, podpořit růst úrovně výuky a doplnit chybějící kapacity základních škol a školek v oblastech, kde v poslední době došlo k rych-lému nárůstu počtu obyvatel – to všechno je potřeba udělat. Dalším velkým tématem, které ve středních Čechách v současné době hodně rezonuje, je zdravotnictví. Osobně tuto oblast vnímám jako životně důležitou a uvědomuji si, jak moc je citlivá a že změny je zde třeba uskutečnit urychleně, nejlépe ihned. Odliv lékařů a sester je obrovský a my se musíme zaměřit právě na lidi a na jejich podporu, spíše než na přístrojové vybavení nemocnic a ordinací. A nakonec – za důležitou součást volebního programu a určitou svou prioritu považuji vylepšení infrastruktury, především v dopravě a veřejných službách, ale také například v nabídce možností trávení volného času.

Jak vy sám trávíte volný čas?

Odjakživa jsem byl sportovec. V Boleslavi se to vlastně tak trochu nabízí, protože škála sportovního vyžití je tu neuvěřitelně pestrá. Já jsem od dětství hrál hokej a dokonce jsem v určité době uvažoval, že bych ho chtěl dělat závodně. Hrával jsem třeba s Radimem Vrbatou, i když on byl určitě lepší než já. Nakonec mě rodiče v pátém ročníku přihlásili do matematické místo do hokejové třídy, a bylo rozhodnuto. Dodnes se ale věnuji řadě pohybových aktivit, moc rád třeba hraju tenis. Na rozdíl od řady jiných lidí to nedělám jenom z nouze a nemusí mě k tomu nikdo nutit. Myslím, že hokej a sport vůbec v dětech podporuje správné vlastnosti – zdravé instinkty, akceschopnost, vytrvalost, vůli a mnoho dalších. I proto se jako náměstek primátora snažím neustále rozšiřovat sportovní možnosti ve městě. Hokej zůstává mojí celoživotní láskou. A před několika lety jsem byl nominován do představenstva boleslavského hokejového klubu a snažím se tedy přispět alespoň v této rovině a umožnit dnešním dětem, aby poznaly radost ze sportu. Ale nejkrásnější chvíle, když je čas, trávím se svojí rodinou. S dětmi jezdíme na výlety, hrajeme různé hry, sportujeme. Je krásné vidět, jak rostou, jak se na všechno ptají.

Nebojíte se, že při dnešním nebývalém rozmachu digitálních technologií hokej prostě vyjde z módy?

O hokej se nebojím, myslím, že jeho základna je nejen u nás v Boleslavi, ale v celé zemi nesmírně početná. Hokejem hned tak nějaká počítačová aplikace neotřese. Ale mám dva syny ve věku osm a pět let, takže jako zodpovědný otec sleduji ten trend odklonu od sportu a jiných tvůrčích aktivit s určitou obavou. Zdá se mi, že roste počet dětí, které tráví volný čas zavřené ve svých pokojích a přemýšlím, jak se za pár let začlení do světa dospělých, když dětství prožijí u počítače. A je třeba poukázat i na další negativní jev, se kterým se u nás v Boleslavi také setkáváme. Jsou to děti, které – protože jízdné po městě je pro ně zdarma – tráví veškerý svůj volný čas přejížděním mezi obchodními centry. Ani z toho pro ně žádný prospěch do budoucna nekouká.

Volby do krajských zastupitelstev mívají obvykle poměrně nízkou účast. Co je podle Vás příčinou toho, že kraj tolik voličů málo zajímá?

Myslím si, že jedním z hlavních důvodů je nedostatečná politická vzdělanost obyvatelstva. Mnoho lidí se prostě neorientuje a netuší nejen to, kdo by pro ně mohl v kraji odvést nejlepší práci, ale ani co má kraj vlastně v kompetenci. Vnímám to už řadu let a snažím se v mezích svých možností přispět ke zvýšení politické vzdělanosti, alespoň v našem regionu. Před osmi lety jsem s kamarádem založil Demokratický institut a „vozíme“ do Mladé Boleslavi na besedy a přednášky významné a zajímavé osobnosti z nejrůznějších oborů. Měli jsme tu například lékaře-profesory Pafka či Pirka, oba kardinály Vlka i Duku, přijel nás navštívit guvernér ČNB, předseda ústavního soudu či známý televizní moderátor Václav Moravec. Takové věci mě baví a lidem z Boleslavi umožní setkat se s těmito velkými mozky v domácím prostředí a zdarma.         

 Martina Řehořová

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme