Langšádlová: Skládám účty za sedm let v Poslanecké sněmovně

18. 10. 2017

Za dvě volební období ve sněmovně, během kterých jsem hájila a prosazovala vaše zájmy, jsem podala celkem 27 návrhů zákonů a jejich novelizací.

Vždy jsem podporovala a stále podporuji rodiny s dětmi. Rodiče mají mít právo svobodné volby při výběru, kam umístit své dítě, zda do mateřské školy nebo jiného zařízení, či sním být doma. Proto jsem iniciovala jednak zřízení dětských skupin, ale i zachování existence lesních školek. Dále jsem vybojovala větší podporu pěstounských rodin, díky níž žije dnes více než 2000 ohrožených dětí v rodinném prostředí. V oblasti podnikatelského prostředí jsem se zasazovala o zlepšení podmínek pro podnikatele a vznik nových pracovních míst, a to skrze podporu exportu, zavedení jednotného inkasního místa a v neposlední řadě zřízení jednotného kontrolního místa. Cílem poslední zmíněné úpravy je drobným podnikatelům ulehčit jejich činnost
tím, že dojde ke sloučení skoro dvou desítek kontrol pouze do jediné, která by byla předem ohlášená a vykonával by ji pouze jeden úřad. Vždy jsem dbala na podporu měst a obcí. S kolegy z poslaneckého klubu jsme prosadili návrh, který navýšil pro obce rozpočtové určení daní. Za zásadní považuji rovněž zavedení protikorupčních opatření, například registru smluv, jehož jsem byla spolupředkladatelkou. V rámci svého mandátu jsem hájila hodnoty vycházející z tradičních základů naší společnosti, racionální evropskou politiku i prozápadní orientaci naší země. Jsem aktivní členkou meziparlamentní skupiny ČR – Izrael a ČR – Spojené státy americké.

Při své činnosti jsem se vždy opírala o vaše názory a podněty z praxe, a proto jsem uspořádala 42 odborných konferencí, seminářů a kulatých stolů, kterých se zúčastnilo přes 4000 z vás. Jsem přesvědčena, že každý politik se má pravidelně setkávat s občany, aby nebyl odtržen od reality, a tak jsem celkem 472krát vyjela do Středočeského kraje a setkala se s vámi, občany našeho kraje, představiteli měst a obcí, podnikateli, zástupci mateřských a rodinných center, seniory, studenty a navštívila jsem 64 neziskových organizací. V podpoře prozápadní politiky, rodin, podnikatelů, neziskových organizací, měst a obcí chci i dále pokračovat. Bude mi ctít hájit vaše zájmy.

Helena Langšádlová

poslankyně a místopředsedkyně TOP 09

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme