Jakob: Výsledky mé práce jsou vidět na rozvoji našeho města

18. 10. 2017

Mnozí politici zcela opomíjejí nebezpečí ze strany Ruska, přestože je zjevné, že tato země cíleně ovlivňuje ve svůj prospěch politiku celé Evropy. Co si otom myslíte?

Je historicky prokázáno, že Rusko je expanzivní mocnost. Také dnes nás opakovaně utvrzuje vtom, že ze svých velmocenských ambicí nehodlá ustoupit. V minulosti jsme zažili vpád ruských vojsk a naši společnost to negativně ovlivnilo na několik desetiletí. Na to nesmíme nikdy zapomenout. Nechci spekulovat, proč mnozí vrcholní představitelé naší země nebezpečí ze strany Ruska bagatelizují. Já ovšem takové počínání považuji za naprosto nepřijatelné. Už nikdy nesmíme dopustit, aby naše svoboda a demokratické uspořádání byly ohroženy.

O své práci starosty města Roztoky jste v Letopisu rozsáhle hovořil už několikrát. Myslíte při této práci někdy na vrcholnou českou politickou scénu?

Poměrně často. Chce se mi dokonce říci – bohužel. Stát to v poslední době s nejrůznějšími regulacemi přehání. Omezuje život obyčejných lidí a drobných podnikatelů, osekává pravomoci obcí. Vedle všeobecně známé EET, jejímž důsledkem je rekordní počet zaniklých živností zejména v menších obcích, se jedná i o méně viditelné regulace. Z poslední doby mě napadá omezení pravomocí starostů ve vztahu k výjimkám z rušení nočního klidu, což má negativní vliv na společenský život v obcích. Patrně se na ministerstvu domnívají, že znají život v obcích lépe než jejich starostové. V neposlední řadě si na stát vzpomenu téměř vždy, když procházím kolem pošty. Státní podnik Česká pošta by se měl primárně věnovat kvalitě poštovních služeb, a ne prodávání losů, komerčního zboží apod. Stát má být službou, ne šikanou občanů.

Zajímaly by mě vaše zájmy a koníčky. Odhalíte něco ze svého soukromí?

Mám širokou rodinu, která je i mým největším koníčkem. Výlety a hry s dětmi považuji za nejlépe strávený čas. Rád relaxuji u vaření. Proto se těším na každý víkend, kdy mohu být doma a nikoho k plotně nepustit. Odměnou navíc pak je, když mým blízkým chutná. Mou druhou vášní je uzení. Všechno si chystám sám, nakládám maso, míchám ho a plním do klobásek, hlídám teplotu v udírně a končím upečením domácího chleba. Uzené speciality pak ochutnáváme společně spřáteli. V poslední době se také věnuji zahradničení a opravám a úpravám našeho domu.

Myslíte, že je reálně možné, aby byla znovu zavedena základní vojenská služba?

Nedomnívám se, že znovuzavedení vojny by bylo klíčové pro naši bezpečnost. Důležitější je, abychom měli moderní armádu s patřičně vycvičeným a motivovaným profesionálním personálem. V dnešní době je totiž vojenství vysoce odbornou oblastí. Proto musíme na bezpečnost naší země vynakládat výrazně vyšší prostředky než doposud. Záložní jednotky armády by měl stát podporovat, ale na bázi dobrovolných aktivních záloh.

Pokud se dostanete do Parlamentu, s kým si v Poslanecké sněmovně nejlépe pohovoříte? Máte tam nějaké lidi, se kterými byste si zašel na pivo?

Respektuji každého, kdo ctí demokratické principy, ačkoliv má třeba odlišný názor na řešení konkrétních záležitostí. Problém mám s těmi, kteří otevřeně či skrytě podporují změny směřující k autoritativnímu uspořádání, lhostejno zda ke komunismu či k oligarchismu. Nedovedu si také vážit lidí s extremistickými názory, kteří nerespektují základní lidská práva. Na pivo rád zajdu s kýmkoliv, kdo respektuje demokratickou diskusi.

Jaké jsou vaše představy o práci poslance? Je hodně jiná než práce starosty?

Nepochybně to jiná práce je, ale vidím i společné rysy. Starosta má velkou odpovědnost za chod města, každodenně činí operativní i strategická rozhodnutí, denně se potkává v ulicích svého města s konkrétními spoluobčany. Poslanec nese spoluzodpovědnost za to, jak vypadají zákony, tedy pravidla naší země, která ovlivňují život každého z nás. Bohaté zkušenosti zkomunální politiky proto mohou být jen mou výhodou. Žiju v realitě, vím, co trápí obce a obyčejné lidi.

Změnilo by vám poslanecké křeslo nějak osobní život?

Pevně věřím, že nikoliv. Okamžiky strávené s rodinou, ikdyž jich často není tolik, kolik bych si přál, jsou nejcennějšími chvílemi vživotě.

Čím byste podle svého názoru byl v celostátní politice užitečný?

Vedle pevného postoje ve vztahu ke svobodě a demokracii bych se rád věnoval zejména třem oblastem. V první řadě je to přirozeně oblast samosprávy a veřejné politiky. Stát má být službou občanům, ale v mnohém to dnes tak není. Jako starosta města Roztok vím, že řádným hospodařením s veřejnými prostředky se dá ušetřit spousta peněz, které lze použít na potřebné investice. To se mi v Roztokách daří. Když to jde v našem městě, musí to jít i v našem státě. V neposlední řadě budu bojovat za nezávislost médií, a to zejména České televize a Českého rozhlasu, protože na zpravodajskou činnost těchto médií nemají mít politici žádný vliv.

Proč si myslíte, že by vás lidé měli volit?

Doufám, že jim mám co nabídnout. Jsou to zejména zkušenosti ze starostování. Výsledky mé práce jsou na rozvoji našeho města vidět. Dále je to moje pevnost v názorech a v základních postojích. Z demokratických principů nikdy neuhnu.

Dovedete si představit, že byste se vzdal pozice starosty a působil „jen“ jako poslanec?

Za uplynulých sedm let se Roztoky staly mým dalším dítětem. Proto je to pro mě srdeční téma a bylo by to nelehké rozhodnutí. Na druhou stranu – každý je nahraditelný. Na radnici a v městském zastupitelstvu sedí spousta báječných a pracovitých lidí, tudíž jsem přesvědčen, že to společně zvládneme, ať už já osobně budu starostou, či nikoliv.

Martina Řehořová

Letopis středočeské TOP 09, podzim 2017

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme