Niedermayer: Příbram musí zaujmout mladé lidi

15. 9. 2018

Žijeme v době, kdy velcí a silní mají často značnou výhodu nad menšími a slabšími. Platí to nejen v podnikání, ale často se promítá třeba i do rozhodování lidí o místě, kde budou žít. 

Velká města nabízejí zejména mladším lidem zdánlivě lepší život. Důsledkem bývá odliv mladých do větších měst, což je fenomén, který trápí mnoho menších měst v České republice i po celé Evropě. Tento vývoj společnosti neprospívá, a dokonce se tím lidé připravují o možnosti, které existují, ale jsou možná méně patrné. Co mohou stát, region, město či obec dělat, aby v boji „malých proti velkým“ nastolily lepší a férovější podmínky? 

Každé město a region má specifickou situaci, ze které plynou odpovědi na položenou otázku. Všeobecně vidíme omezené pracovní příležitosti, špatnou občanskou vybavenost a nedostatek adekvátních bytů pro mladé. V druhé řadě jde o dobrou dopravní obslužnost, která umožní lidem a firmám podnikat v místech vzdálenějších od přirozených ekonomických center – tedy snadno se dostat za svými zákazníky či partnery. 

Některé části Středočeského kraje mají opačný problém, neboť v nich stále více lidí ekonomicky spjatých s Prahou hledá dostupné a zdravé místo pro bydlení. Příbram je místem, odkud se mladí stěhují ve velkém, nebo denně dojíždějí za prací do center (a tím omezují poptávku po místních službách). V Praze nebo Plzni najdou nyní lépe placené zaměstnání s flexibilnějšími úvazky a lepší možnost kariérního rozvoje. Fakt, že lidé s vyšší kvalifikací považují za přirozené Příbram opustit, vede logicky i k omezení na straně nabídky dobře placených pracovních míst. Jedná se o velký podíl populace, což přináší problém sociální, kdy se s odchodem mladých snižuje počet obyvatel a občané na Příbramsku postupně stárnou. Tato skutečnost vyvolává větší tlak na sociální a zdravotnické zabezpečení, tedy oblasti, které jsou u nás zatím málo rozvinuté a nenabízejí perspektivu zajímavého zaměstnání pro mladší lidi. 

Jak udržet mladé lidi na Příbramsku? Rychlá a jednoduchá řešení neexistují, přestože je během kampaně pro komunální volby uslyšíte od některých nezodpovědných politiků. Ke zlepšení je potřeba souběh promyšlených politik z různých oblastí. Například k tvorbě lukrativních pracovních míst musíme realizovat chytré investice, jež nepřinesou další čínskou montovnu či velké překladiště s potřebou méně kvalifikované síly, ale přivedou malé a střední podniky a služby. Právě oblast malých a středních firem zůstává v naší zemi málo rozvinutá a naše vlády v poslední době dělají svou dotační i regulační politikou mnoho pro to, aby se situace ještě zhoršila. 

Blízkost hlavního města nemusí působit jen jako hrozba, ale i jako příležitost. Nájmy a služby v Praze jsou extrémně drahé, proto by místní politika měla pobídnout podnikatele, aby umístili své firmy třeba v Příbrami. Nutnou podmínku představuje samozřejmě dobrá dopravní dostupnost. Je těžko obhajitelné, že desítky let od našeho opětovného začlenění do „civilizované Evropy“ jsou u nás rychlé a spolehlivě fungující vlaky spíše výjimkou. Je neuvěřitelné, že šedesátikilometrovou vzdálenost do Prahy ujede rychlík s oklikou, která cestu prodlouží, za víc než hodinu a půl, a do podobně vzdálené Plzně je cestovaní ještě horší. 

Kromě práce se mladí lidé poohlížejí i po kulturním či sportovním vyžití v okolí bydliště, dostupnosti bytů pro mladé a mladé rodiny, dostatečných kapacitách ve školkách a školách, kvalitním zdravotnictví a zdravém prostředí pro život. Zejména životní prostředí hraje významnější roli pro rozhodování lidí o tom, kde budou žít. Moudří politici věnují této otázce stále více pozornosti. Chtějí zabránit odchodu lidí z menších měst a nalákat nové občany, ale zároveň vědí, že kvalitní životní prostředí je velmi důležité i pro ty, co už dnes třeba v Příbrami žijí.

Úspěšné zvládnutí naznačených výzev vyžaduje odbornost, odvahu činit i složitá rozhodnutí a mít vizi do budoucna. Jsem si jist, že na kandidátce TOP 09 v čele s místostarostou Václavem Švendou vystupují lidé, které Příbramsko ke zvládnutí svých problémů potřebuje.

luděk niedermayer

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme