Studentská urbanistická studie: Jesenice – Zelené městečko

1. 4. 2013

Fakulta architektury ČVUT v Praze pod záštitou Asociace pro urbanismus a územní plánování uspořádala v minulém roce 18. ročník soutěže studentů vysokých škol o nejlepší urbanistický projekt. Soutěž každoročně organizuje Ústav prostorového plánování fakulty a vyzývá k ní všechny studenty škol, které mají ve svém ateliérovém programu urbanistický nebo územně plánovací projekt.

Soutěžní porota je složena především z odborníků z urbanistické praxe, kteří „zevně“ posuzují kvalitu práce vzniklé v jednotlivých školních atelierech.

Do soutěže bylo podáno celkem 34 soutěžních prací. Zastoupeny byly školy z Vysokého učení technického Brno (13 soutěžních návrhů), z Českého vysokého učení technického v Praze - Fakulty architektury (10 soutěžních návrhů) a Fakulty stavební (7 soutěžních návrhů) a ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě – Fakulty architektury (celkem 4 návrhy).

Soutěžní porota zasedla v lednu 2013 a udělila 1. cenu práci „URBANISTICKÁ STUDIE JESENICE – ZELENÉ MĚSTEČKO“ – autoři Martin Doležal, Kateřina Pšeničková (studenti Fakulty architektury ČVUT), Jiří Krejčí, Jan Šlemr (Studenti ČZU) - FA ČVUT Praha, Ateliér prof. Ing.arch. Karla Maiera, CSc.

Vyhlášení vítězů soutěže

Vernisáže se slavnostním vyhlášením vítězů soutěže se v prostorách Fakulty architektury ČVUT za Jesenici zúčastnili starosta Pavel Smutný a radní Petr Tiso.

Z diskuze s přítomnými urbanisty vyplynulo, že je Jesenice v rámci ČR urbanisty považována za jednu z nejproblematičtějších lokalit. Obec, která je počtem obyvatel (téměř 8000) už městem, se od 90. let minulého století vyvíjela z urbanistického hlediska převážně nekoordinovaně. Výsledkem tohoto vývoje je řada současných problémů. Jedním z nich je problém stávajícího nevhodného prostorového uspořádání centrální části obce – chybí zde klasické náměstí odpovídající velikosti a významu Jesenice a bohužel i prostor, kde by mohlo takové náměstí snadno vzniknout, jde o nedostatek vhodných „veřejných prostranství“, nadměrnou dopravní zátěž centra obce apod. Situace o to složitější, neboť řada staveb už v centru obce existuje a vhodné pozemky jsou převážně ve vlastnictví soukromých subjektů. Řešení tohoto problému je jeden z dlouhodobých koncepčních cílů stávajícího vedení Jesenice, tomuto složitému tématu je věnována i část Strategického plánu rozvoje Jesenice schváleného zastupitelstvem v loňském roce.

Proto vedení obce vítá všechny aktivity, myšlenky, návrhy řešení, studie, které se týkají řešení centrální části Jesenice.

Vyzvali jsme zástupce vítězného autorského týmu Bc. Martina Doležala, aby se svými návrhy řešení, které se týká nejen centrální části Jesenice, seznámil v následujícím článku i čtenáře Jesenického kurýru.

Petr Tiso (TOP 09), člen Rady obce

Jesenický kurýr - duben 2013

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme