15. 5. 2014

Jak jsme již informovali, vedení obce pracuje na přípravě projektu centrálního jesenického sportovního areálu. Za tímto účelem na konci roku 2012 obec vykoupila vhodný rozsáhlý pozemek na severním okraji Jesenice – lokalitu jsme vybírali s ohledem na dobrou dostupnost hustě obydlených částí Jesenice, od naší základní školy, ale i ze Zdiměřic a Vestce. Na podzim roku 2013 byla zpracovaná architektonická objemová studie řešeného území odbornou architektonickou kanceláří specializující se na sportovní projekty. Při zpracování studie proběhlo několik konzultací zástupců obce, školy a zástupců místních sportovních klubů a samozřejmě byly zapracovány podněty od občanů, které přišly na základě výzvy v Jesenickém kurýru (duben 2013). V této fázi bychom rádi uvažovaný projekt představili veřejnosti a případně získali další cenné připomínky.

Areál je nyní navržen tak, aby mohl sloužit všem obyvatelům Jesenice bez rozdílu věku a sportovního zaměření. Je proto počítáno s využitím pro potřeby školní tělovýchovy během vyučování (víceúčelové hřiště, atletický ovál, šatny), s neorganizovanými volnočasovými aktivitami dětí, dospělých i seniorů (centrální dětské hřiště, outdoor fitness, gymnastika a prvky pro seniory, skatepark, lezecká stěna, in line dráha, kurty pro míčové hry, restaurace) a s působením několika sportovních klubů a oddílů v rámci areálu (fotbal a další, které mohou vzniknout, protože pro ně budou vytvořeny dobré sportovní podmínky – atletika, beachvolejbal, volejbal, tenis apod.). Celý areál je v závislosti na finančních možnostech a především dotačních příležitostech možné realizovat buď vcelku, či po etapách.

 

Urbanistický koncept návrhu

Areálem probíhá hlavní severojižní osa – promenáda, která vše propojuje a na kterou vše navazuje. Osa je tvořena jednořadou lipovou alejí odkazující na tradiční sokolská sportoviště z doby vzniku našeho samostatného státu. Severní i jižní konec osy tvoří hlavní vstupy do areálu. Jižní stranu areálu odděluje zemní val. Na západní straně od aleje je navržena 200 m dlouhá a 3,5 m široká cyklostezka, která je přímá a vodorovná, tudíž vhodná i pro první krůčky při in-line bruslení. Stezka na jihu dále navazuje na smíšený pěší chodník a cyklostezku ve směru k základní škole (ulice Za Potokem) a na severu na plánovanou cyklostezku ve směru na Vestec a Zdiměřice. Ve stínu mezi jednotlivými stromy aleje jsou navržena jednotlivá zastavení s outdoor prvky venkovního fitness pro dospělé a seniory.

Na východní straně od aleje je navržen promenádní chodník s lavičkami pro pěší, který je s hrubším dlážděným povrchem tak, aby se zde nemísili pěší s bruslaři a cyklisty a nedocházelo k nebezpečným situacím. Na pěší promenádu na východě navazuje restaurace s předzahrádkou, kryté zázemí jednotlivých sportovišť – šatny, sociální zařízení, klubovna, tribuny, restaurace, byt správce a venkovní menší plochy dětského hřiště, skateparku, lezecké stěny apod.

Ještě více východně jsou umístěny se správnou severojižní orientací dvě hlavní a největší sportovní plochy – fotbalové hřiště a atletický ovál 250 m s dalšími sektory pro skok daleký, skok vysoký, vrh koulí a oštěpem, běh na 100 m a další. Na západ od hlavní osy v návaznosti na šatny je soubor oplocených kurtů – tenis, volejbal, plážový volejbal a víceúčelové hřiště.

Model centrálního jesenického sportoviště je pro veřejnost vystaven v prostorách obecního úřadu. Pokud projekční práce a územní a stavební řízení půjdou podle plánu, a pokud budoucí složení obecního zastupitelstva bude tomuto projektu nakloněno, mohlo by v roce 2016 dojít k fyzické realizaci první etapy.

Pavel Smutný (Starostové a nezávislí), starosta Jesenice

Jesenický kurýr – květen 2014 

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme