Sport a volný čas – další z priorit

Další prioritou vedení obce je podpora a rozvoj sportovních a volnočasových aktivit

9. 5. 2014

Aktivní trávení volného času je žádoucí nejen z pohledu relaxace či udržování si kondice jednotlivců, ale je také příležitostí pro pravidelná setkávání občanů, a má tak velice pozitivní vliv na celkový komunitní život v obci a vztahy mezi obyvateli.

V poslední dekádě došlo k dynamickému růstu počtu obyvatel ve všech částech Jesenice. Bohužel tomu neodpovídal rozvoj občanské vybavenosti a také sportovních a rekreačních ploch. V současné době je oblast sportu, trávení volného času v Jesenici jednou z priorit vedení obce. Jesenice podporuje subjekty zajišťující sportovní a další volnočasové aktivity, a to nejen finančně, ale i participací obce na informovanosti občanů o činnosti a nabídce jednotlivých subjektů, na pořádání společných sportovních a společenských akcí apod. Novinkou letošního roku je například pořádání letních příměstských táborů o letních prázdninách. Tyto tábory jsou pořádány ve spolupráci obce s centrem volného času HHobbies a jesenickou školou.

Kromě výše uvedené podpory existující spolkové činnosti vedení obce pracuje i na doplnění, resp. vytvoření vhodných sportovních a rekreačních ploch ve všech místních částech našeho rezidenčního městečka. Jsou využívány jak možnosti navržené stávajícím územním plánem, tak i nově navržené plochy pro občanskou vybavenost, sport a rekreaci v právě probíhající změně územního plánu. Nově navržené plochy reflektují reálné záměry obce či soukromých investorů v oblasti sportu, rekreace a trávení volného času.

Obec Jesenice na přelomu roku 2012 a 2013 zakoupila rozsáhlý pozemek pro budoucí centrální sportovní areál, kterému věnujeme zvláštní článek v tomto vydání. Kromě centrálního jesenického areálu, je v nejvyšším stupni připravenosti volnočasový areál na severním okraji Zdiměřic, který by měl být na základě smlouvy developera s obcí vybudován v létě tohoto roku. Dalším připravovaným projektem je výstavba multifunkčního hřiště v Horních Jirčanech. Ve všech místních částech jsou postupně umisťovány venkovní posilovací stroje, na Kocandě v současné době vzniká nové dětské hřiště.

K aktivnímu trávení volného času patří bezesporu pěší pohyb a cyklistika. Zájmem obce je odstraňování bariérových efektů v území. V roce 2012 obec Jesenice vybudovala cyklostezky podél obory Průhonického parku. Tyto cyklostezky vhodně propojily Osnici, Kocandu a Zdiměřice, následně byly cyklostezky prodlouženy až do místní části Rozkoš, kde se vznikající síť našich jesenických cyklostezek napojila na cyklostezky průhonické a pražské. Současně byla zahájena příprava dalších stezek pro pěší a cyklisty, které by měly vytvořit bezpečné propojení sousedících sídel a plánovaných volnočasových areálů. Administrativní příprava těchto liniových staveb v případě vedení přes řadu pozemků různých vlastníků je časově velmi náročná a zabere řadu měsíců. V tomto roce plánujeme doplnit jesenickou síť cyklostezek takto:

• postavíme cyklostezku propojující Zdiměřice a Prahu Hrnčíře

• vybudujeme cyklostezku Jesenice (základní škola) – Zdiměřice, a také

• prodloužíme cyklostezku od kruhových objezdů u dálničního okruhu na místní komunikace u supermarketu Lidl

• jeden z developerů má v rámci svého závazku vybudovat stezku pro pěší a cyklisty mezi Jesenicí a Kocandou Pro rozvoj sítě cyklostezek je také nezbytná spolupráce se soukromými subjekty a okolními obcemi, a to nejen z důvodu zajištění potřebných pozemků. Například v létě tohoto roku má společnost Optreal v návaznosti na volnočasový areál Zdiměřice vybudovat stezku pro pěší a cyklisty, která propojí ulici Labutí s ulicí U Geofyzikálního ústavu. Ve spolupráci s obcí Vestec je připravováno bezpečné spojení mezi Jesenicí a Vestcem a v budoucnu bychom rádi přes Zlatníky –Hodkovice navázali na cyklostezky dolnobřežanské, připravujeme též spojení Horních Jirčan s Jesenicí – tzn. spojení stávajících úseků u Pražského okruhu s H. Jirčany.

Připravované projekty (nejen) pro sport a rekreaci:

• Centrální sportovní areál

• Volnočasový areál Zdiměřice

• Multifunkční hřiště Horní Jirčany

• Dětské hřiště na Kocandě

• Venkovní posilovny ve všech místních částech

• Stezky pro pěší a cyklisty:

Zdiměřice – Praha Hrnčíře

Jesenice – Zdiměřice – Vestec

Jesenice – Horní Jirčany

Jesenice – Zlatníky – Dolní Břežany

Jesenice – Kocanda

Pavel Smutný (Starostové a nezávislí), starosta Jesenice

Jesenický kurýr – květen 2014 

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme