Rekonstrukce budovy staré školy v Jesenici dokončena

13. 2. 2014

Budova staré školy nacházející se v Jesenici na adrese Budějovická 77 prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Ta byla dokončena v polovině ledna 2014 a budova je nyní po deseti letech připravena opět sloužit jesenickým školákům. Obec přistoupila k rekonstrukci staré budovy školy, jelikož kapacita školy v ulici K Rybníku naší obci již nestačí.

Byla kompletně vyměněna střecha včetně konstrukce krovu, budova byla kompletně odizolována proti vzlínající vlhkosti, stropní konstrukce jsou také zcela nové  - původní dřevěné stropy byly nahrazeny betonovými, byly vyměněny všechny výplně otvorů – nová okna s izolačním trojsklem splňují nejpřísnější kritéria, obvodový plášť budovy byl zateplen kontaktním systémem s přirozeným odvětráváním a původní přímotopy byly nahrazeny ústředním vytápěním, kde zdrojem tepla je tepelné čerpadlo typu země – voda. Energie je tak čerpána z celkem šesti geotermálních vrtů, přičemž hloubka každého vrtu dosahuje 136 m. Provoz budovy by vzhledem ke snížení celkové energetické náročnosti budovy měl být poměrně nenákladný. Na snížení energetické náročnosti budovy je čerpána dotace ze strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z  Operačního programu životního prostředí. Kompletní rekonstrukcí prošel i interiér budovy – staré omítky byly otlučeny až „na cihlu“ a byly nahrazeny omítkou sanační, stropní konstrukce jsou z důvodu zvýšení protipožární odolnosti kryty protipožárními sádrokartony a z důvodů akustických ještě akustickým podhledem. Sociální zařízení jsou zcela nová, stejně tak i podlahové krytiny, parapety a dveře, v každé učebně je umyvadlo s teplou vodou. Samozřejmě nechybí ani nový nábytek a moderní technologie ve všech učebnách – rozvody počítačové sítě, wifi, příprava pro dataprojektory, plátna, elektronický vrátný apod.

V podkrovním prostoru vzniklo zcela nově třetí nadzemní podlaží se dvěma velkými hernami, které budou sloužit jako zázemí pro základní uměleckou školu. V podkroví se nachází i technické zázemí a toalety. V zrekonstruované budově se tak nachází celkem pět kmenových učeben, tři herny, sborovna, šatny a sociální zařízení. Budova bude sloužit jako detašované pracoviště jesenické školy a dle rozhodnutí vedení školy budou v detašovaném pracovišti umisťovány druhé ročníky. V druhé třídě se ještě nestřídají učitelé (od třetího ročníku se již třídy např. dělí na jazyky) a děti prvních tříd se na školní prostředí teprve adaptují, a to za pomoci žáků devátých ročníků. Tedy v detašovaném pracovišti budou vždy děti druhých ročníků na období 10 měsíců. S vedením školy se snažíme systém nastavit tak, aby diskomfort s tímto spojený byl omezen na naprosté minimum.

Jelikož je kapacita budovy v ulici K Rybníku zcela naplněna, mohla by škola přijmout pouze cca polovinu dětí, které se hlásí od září do prvních tříd. Detašované pracoviště nám tento problém na pár let vyřeší, nicméně považujeme toto řešení za dočasné. Za koncepční řešení považujeme výstavbu druhé základní školy s možnou následnou transformací na školu střední.

Pavel Smutný (Starostové a nezávislí), starosta obce

Jesenický kurýr – únor 2014

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme