Přihlaste se k trvalému pobytu a pomozte tím Jesenici

1. 9. 2013

Velká část z nás dobře zná tuto situaci: Přistěhovali jsme se do Jesenice z Prahy nebo z jiného místa a nyní stojíme před rozhodnutím, zda se ve svém novém domově formálně přihlásit k trvalému pobytu.

Pro ty, kteří jsou v této situaci, jsou určeny následující řádky.

Jistě se shodneme, že pro prosperitu každé obce, či města jsou velmi důležité finance. Velmi zjednodušeně lze říci, že příjmy do rozpočtu obce pocházejí ze dvou hlavních zdrojů: První zdroj představují účelové dotace (neinvestiční a investiční), které musí být použity na daný účel – např. platy učitelů, vzdělávání zaměstnanců apod. a investiční dotace pak přesně na určitý projekt.

Druhý zdroj příjmů je podíl obce na daňových příjmech státu. O využití tohoto podílu si obce již mohou rozhodovat samy, mohou je na základě zastupitelstvem schváleného rozpočtu použít na svůj rozvoj a správu, na budování technické a veřejné infrastruktury, školských zařízení, chodníků, cyklostezek, sportovišť, výsadbu zeleně, příspěvek na zajištění hromadné dopravy, na opravy komunikací apod.

Výše daňových příjmů konkrétní obce je určena zákonem o RUD – rozpočtovém určení daní, jehož novela účinná od 1. 1. 2013 zajistila obcím velikosti Jesenice velmi výrazný růst daňových příjmů oproti předchozímu období.

Nyní ve výpočtu rozhodují následující faktory:

• Počet občanů žijících v obci – čím více občanů, tím vyšší příjmy a čím více občanů, tím větší „hodnota“ každého z nich.

• Podnikatelská aktivita v obci – čím více podnikatelů a čím více zaměstnaneckých míst v obci, tím vyšší příjmy.

• Počet dětí MŠ a žáků ZŠ navštěvujících školu zřizovanou obcí. – čím více žáků, tím vyšší příjmy.

• Rozloha katastrálního území obce – čím větší rozloha, tím vyšší příjmy a do omezení 3 ha na obyvatele.

Zdaleka nejdůležitějším je faktor první, tj. počet trvale hlášených v obci. Tím se dostáváme zpět k úvodu článku a můžeme přejít k číslům:

Příjem Jesenice za jednoho trvale hlášeného obyvatele je přibližně 9.000 Kč za rok, tzn. za čtyřčlennou rodinu 36.000 Kč/rok atd.

Dle údajů z evidence obyvatel má Jesenice 7.700 obyvatel. Podle našich odhadů ve skutečnosti v Jesenici žije o 2.000 lidí více, než je trvale hlášeno. Pokud by se všichni přihlásili k trvalému pobytu, představovalo by to pro Jesenici a její rozvoj ročně přibližně 18 milionů Kč navíc.

Víme, že proces změny trvalého bydliště je určitou jednorázovou administrativní zátěží, vždyť i řada z nás ve vedení obce tento proces před lety absolvovala. Domníváme se však, že stojí za to jej podstoupit - v ekonomickém zájmu obce, ve které žijeme. Každý, kdo se rozhodne takto nepřímo pomoci své obci, bude vítán. Na webu oujesenice.cz budou uvedeny všechny důležité informace a „návod“, jak co nejefektivněji během změny trvalé adresy postupovat, úřednice obecního úřadu jsou připraveny s formalitami pomoci.

Petr Tiso (TOP 09), radní

Jesenický kurýr – září 2013

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme