Představujeme volnočasový areál Jesenice - Zdiměřice

1. 5. 2014

Na severním okraji Zdiměřic existují rozsáhlé plochy, které jsou v územním plánu obce Jesenice určeny k využití pro sport a rekreaci. Jde o pás území nacházející se na okraji obce – na západě je vymezený komunikací Hrnčířská (resp. křižovatkou Zdiměřice, Vestec, Hrnčíře), rozkládá se několik set metrů východním směrem – k Rozkoši, k Průhonickému parku. Současné vedení Jesenice má zájem, aby v této lokalitě v následujících letec vzniklo sportovně rekreační území, které budou využívat ve svém volném čase nejen obyvatelé Zdiměřic, ale i  dalších částí Jesenice. Přejeme si proto, aby lokalita byla dobře dostupná nejen pro automobily, ale zejména pro pěší a cyklisty prostřednictvím stávajících a připravovaných stezek pro pěší a cyklisty (např. existující cyklostezka Osnice a Kocanda – Zdiměřice, Rozkoš – Zdiměřice, Průhonice – Zdiměřice, od letošního roku jsou pak plánované: cyklostezka Jesenice (základní škola a budoucí jesenické hlavní sportoviště) – Zdiměřice, cyklostezka Praha Hrnčíře – Zdiměřice a prodloužení severního konce ulice Labutí – pro pěší a cyklisty). V této lokalitě již několik let existuje Driving Range (golfové odpaliště) společnosti Golf Resort Průhonice. Připravovány jsou zde další projekty – např. areál vodních sportů White Water Park s vodními plochami a zázemím a také Volnočasový areál Zdiměřice. Naším obecným požadavkem u těchto záměrů je, aby byla tato sportovní a volnočasová zařízení přístupná jesenické veřejnosti. Dalším naším požadavkem je též citlivé zasazení jednotlivých projektů do prostředí tak, aby ve výsledku celá tato rekreační oblast na severu Zdiměřic působila harmonicky.

Krátce se nyní zastavíme u posledního jmenovaného projektu – u Volnočasového areálu Zdiměřice. Tento projekt zdiměřického sportoviště vznikl v rámci spolupráce developerů a obce jako věcný příspěvek developerů, který měl doplňovat infrastrukturu v této oblasti. Během několika let projekt doznal řady změn. Z původně čistě komerčně zaměřeného záměru vybudování obrovského tenisového areálu s velkým sportovním hotelem a parkovištěm se po našich jednáních záměr proměnil tak, aby bylo sportoviště využitelnější a dostupnější pro širokou veřejnost. Výsledně vznikne víceúčelový areál, který bude zahrnovat: 1 multifunkční hřiště využitelné na basketbal či nohejbal, 2 tenisové kurty, 2 kurty na beach volejbal, v areálu bude instalována řada herních prvků pro děti, venkovní posilovací prvky, lavičky a příslušné zázemí volnočasového areálu (občerstvení, sociální zařízení). Dle smluvního závazku jsou developerské společnosti povinny areál na své náklady vybudovat na svých pozemcích a po kolaudaci jej pronajmout naší obci za symbolickou 1 Kč za rok. Díky tomu, že provozovatelem areálu bude Jesenice, bude dostupný široké veřejnosti. Volnočasový areál Zdiměřice by měl dle uzavřené smlouvy vzniknout v létě letošního roku. 

Petr Tiso (TOP 09), radní

Jesenický kurýr – květen 2014 

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme