16. 12. 2012

Dne1.11.2012 proběhla závěrečná prohlídka novostavby mateřské školy ve Vestecké ulici v Jesenici a následně ve dnech 5. a 6. 11.2012 zápis do nové příspěvkové organizace obce Jesenice pod názvem MŠ Kamarád. K zápisu dorazilo celkem 134 dětí, přičemž kritéria pro přijetí splňovalo 124 dětí.

V průběhu listopadu probíhaly ve Vestecké ulici ještě dokončovací práce – montáž nábytku a vybavení a dále především terénní úpravy, chodníky, parkovací stání a nový živičný povrch komunikace. Zhotovitel stavby tak dokončil dílo v požadovaném termínu.

Dne 23.11.2012 proběhla závěrečná prohlídka stavby mateřské školy ve Zdiměřicích. Do té v prosinci nastoupilo  53 dětí. Předností Zdiměřické školky je rozsáhlá vzrostlá zahrada a dostatečné prostory pro zcela samostatnou ložnici či tělocvičnu a případné zájmové kroužky pro děti.  Přestavba bývalého objektu Fit Zdiměřice trvala 40 dní s celkovými náklady cca 2 mil. Kč. Přestavba zahrnovala vnitřní úpravy – nové rozvody zdravotechniky, instalace nového sociálního zařízení, doplnění střešních oken, vybourání některých příček a naopak vyzdění několika příček nových. Vzhledem k požárním předpisům bylo nutné instalovat i požární venkovní únikové schodiště. V rámci objektu je i jedna bytová jednotka pro správce či učitelky.

Tímto byla  doposud nedostatečná kapacita předškolních zařízení v naší obci vyřešena. Přejeme všem dětem, aby se jim v nových školkách líbilo.

Pavel Smutný, starosta obce

Jesenický kurýr – prosinec 2012

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme