6. 4. 2014

Vedení obce se rozhodlo vybudovat v Jesenici nový městský kamerový dohlížecí systém. Tento systém už funguje v řadě jiných měst a z jejich statistik je patrné, že existence kamerového systém výrazně snižuje kriminalitu.

Projekt dostala na starost bezpečnostní komise, která na tomto úkolu intenzivně pracovala společně s vedením obce, obecní policií, státní policií a externími spolupracovníky v průběhu minulého roku. Připravila kvalitní podrobné podklady pro tento projekt a také pro vypsání výběrového řízení, které proběhne v nejbližší době.

Je nutno jednoznačně uvést, že kamerový systém ve všech čtvrtích Jesenice nebude fungovat kvůli sledování občanů a narušování jejich soukromí, ale jedná se o projekt, který pomůže naší obci  snižovat výskyt kriminality. Jednak bude nápomocný naší policii v zajištění důkazního materiálu při řešení již vzniklých přestupků a trestních činů. A také bude mít pro případné pachatele odstrašující efekt – tzn., že jde o součást prevence. Nekalým živlům přítomnost kamerového systému vyšle signál, že Jesenice není místem pro páchání trestných činů a přestupků.

Jednotlivé kamerové body budou monitorovat pouze veřejná prostranství, náměstí, ulice, chodníky, veřejnou zeleň, parky, parkoviště a další prostory volně přístupné a sloužící k obecnému využití. Projekt je vypracován v souladu s příslušnými zákony. Záznamy z kamerového sytému nebudou a ani nesmí být přístupné veřejnosti. Využívaný snímaný obraz bude k dispozici pouze vyhrazenému okruhu uživatelů. Ti jsou definováni příslušnými zákony a interní směrnicí městské policie.

Zřízení kamerového systému je technicky náročná záležitost. Kamerový systém bude proto instalován postupně - ve čtyřech připravených etapách. V první etapě bude především dořešena kompletní kapacitní síť pro přenos obrazových dat a budou osazeny z našeho pohledu nejdůležitější kamery, které budou dohlížet na bezpečí našich nejmenších obyvatel - dětí. Pak budou následovat další etapy, které postupně pokryjí území všech částí obce  – zejm. hlavní komunikační uzly.

Plánované přesné rozmístění kamer z pochopitelných důvodů již nebudeme uvádět. Obecně lze popsat, že půjde o kamery, u kterých lze úhel pohledu měnit a také bude možné obraz přiblížit, zobrazovat detaily apod. Archivace záznamu je samozřejmostí. Dispečink bude fungovat na služebně městské policii Jesenice a bude osazen zobrazovacími prvky. Naším záměrem je, aby postupně na dispečinku pracovala čtyřiadvacetihodinová služba, která bude o krizových situacích informovat policii a společně tak předejdou vzniku trestních činů či přestupků.

Kamerový dohlížecí systém nebude nijak omezovat soukromí občanů, jedná se o pomocníka, který zaručí větší bezpečí Jesenice, Horních Jirčan, Osnice, Kocandy, Zdiměřic a Rozkoše. O dalším vývoji okolo tohoto projektu vás budeme informovat.

Jan Melichar (TOP 09), zastupitel; předseda Komise pro bezpečnost Lada Duchoňová (TOP 09), radní

Jesenický kurýr – duben 2014

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme