Mezi jesenické politické novinky patří založení místní organizace TOP 09 v Jesenici. Organizace vznikla v létě roku 2013. Předsedou byl na ustavujícím sněmu zvolen radní MUDr. Petr Tiso, MBA, místopředsedou zastupitel MUDr. Jan Melichar a členkou výboru jesenické organizace TOP se stala radní Ing. Lada Duchoňová.

Na důvody a okolnosti vzniku organizace a cíle TOP 09 v Jesenici se redakce Jesenického kurýra dotázala předsedy Petra Tisa.

Proč jste se rozhodli vstoupit do TOP 09 a založit organizaci v Jesenici?

„Do TOP 09 nás vstoupilo několik původně nezávislých kandidátů, kteří jsme kandidovali v Jesenici ve volbách v roce 2010 za TOP 09 a ve Sdružení nezávislých kandidátů Rozumný rozvoj, následně jsme založili jesenickou organizaci TOP 09. Šlo o formální vyústění naší několikaleté výborné spolupráce v radě obce, v zastupitelstvu, v komisích rady. K našemu rozhodnutí významně přispěla i pozitivní zkušenost získaná při spolupráci vedení naší obce s představiteli TOP 09 a Starostů a nezávislých (STAN) v našem regionu Praha-západ a ve Středočeském kraji. Zároveň jsme ocenili i některé hmatatelné politické kroky TOP 09 a Starostů na celostátní úrovni, například to, jak významně se TOP 09 a STAN zasloužily o spravedlivější financování obcí v rámci změny rozpočtového určení daní, což pro naši Jesenici představuje skutečně významný růst příjmů. Díky angažmá Starostů ve společném projektu s TOP, má toto uskupení velmi blízko k obcím, místním samosprávám, rozumí velmi dobře jejich problémům. Samozřejmě zásadní pro naše rozhodnutí byla identifikace s konzervativními hodnotami této pravicové strany i naše sympatie k některým představitelům TOP 09, zejména ke Karlu Schwarzenbergovi a Heleně Langšádlové.“

Jesenická organizace TOP 09 tedy dosud neexistovala?

„Přesně tak. I když u nás v roce 2010 TOP 09 sestavila ve volbách do zastupitelstva kandidátku, dosud Jesenice spadala pod organizaci jedné ze sousedních obcí, což nebyl ideální stav. Nyní si už o jesenických záležitostech budeme rozhodovat sami, v Jesenici.“

Z nezávislých jste se stali členy politické strany, to v dnešní době není příliš módní záležitost.

„Spojení s TOP 09 pro nás znamená především určité ideové zakotvení, přihlášení se ke konzervativním hodnotám, které představují zejména úcta k tradicím, morální hodnoty, rodina, nedotknutelnost majetku, respektování pravidel, stabilita, odpovědnost jak rozpočtová, tak i odpovědnost mezigenerační, odpovědnost za udržitelný rozvoj místa, kde žijeme. Domníváme se, že naším otevřeným přihlášením se k určitému politickému uskupení a hodnotám, které ctí, budou naše postoje a budoucí kroky pro veřejnost čitelnější a více předvídatelné, než je tomu v případě nezávislých. I když dnes u nás politické strany prožívají krizi důvěry, myslíme si, že jsou strany, stejně jako ve vyspělých zemích, pro vedení politiky prostě nezbytné.“

Jaké jsou cíle TOP 09 v Jesenici?

„Naše místní cíle popsané v roce 2010 ve volebních programech Sdružení nezávislých kandidátů Rozumný rozvoj a TOP 09 a podrobněji pak ve Strategickém plánu rozvoje obce „Zelené městečko Jesenice“, se v žádném případě nemění. Svými volebními programy, které jsou si ostatně obsahově velmi blízké, se cítíme dále vázáni. Vždyť jsme se na tvorbě těchto programů i strategického plánu velmi významně podíleli. Stále nám jde o rozumný a zodpovědný rozvoj a kvalitní správu Jesenice a o její budoucí prosperitu. V širším měřítku je pak naším nejbližším cílem to, aby v blížících se parlamentních volbách, ve kterých tentokrát půjde o mnohem více než o souboj pravice – levice, získala v Jesenici nejvíce hlasů právě TOP 09 s podporou Starostů.“

 

Rozhovor byl publikovaný v měsíčníku Jesenický kurýr v září 2013

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme