30. 9. 2012

Parlament schválil vládní novelu zákona o rozpočtovém určení daní („RUD“), která znamená spravedlivější příjmy pro obce a města v České republice. Tato změna se pozitivně dotkne i Jesenice.

Co tvoří příjmy obce

Rozpočet obce je tvořen příjmy a výdaji. Příjmy obce jsou tvořeny čtyřmi skupinami:

Jsou to příjmy daňové, příjmy nedaňové, příjmy kapitálové a poskytnuté dotace. Z těchto skupin příjmů jsou nejvýznamnější příjmy daňové.

Tyto příjmy tvoří tzv. Příjmy z daní „sdílených“, kde se o výnos dělí obce s ostatními články rozpočtové soustavy ČR (státní rozpočet, rozpočty krajů, obcí).

Příjmy z daní „svěřených“, kde daňový výnos 100% připadne pouze konkrétní obci – daň z nemovitostí a daň z příjmu, kdy je poplatníkem vlastní obec. 

Co je rozpočtové určení daní

Zmínili jsme tzv. sdílené daně, což jsou daně vybrané v rámci celé ČR. Sdílené daňové příjmy zahrnují výnosy z DPH, daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, daně z příjmu právnických osob, srážkové daně a daně z příjmu fyzických osob z podnikání. Sdílené daně se stávají příjmem rozpočtu obce právě podle zákona o rozpočtovém určení daní. Výpočet příjmu konkrétní obce je poměrně složitý. Zjednodušeně řečeno, příjem závisí zejména na velikostní kategorii obce, počtu obyvatel s trvalým bydlištěm, závisí i na plošné rozloze obce a počtech žáků ve školách.

Schválená novela zákona radikálně snižuje dosavadní propastný rozdíl v příjmech (na jednoho obyvatele) mezi obcemi. Dosud totiž největší města (zejména ta nad 150 000 obyvatel - Praha, Brno, Ostrava a Plzeň) získávala z daní na jednoho obyvatele několikrát více než stovky dalších menších měst a obcí, a to přesto, že daně platí občané velkých i malých obcí stejné. Schválená novela zákona zaručuje, že každá obec dostane ročně z daní minimálně 9 tisíc korun na obyvatele. Obce v ČR tak získají do rozpočtů navíc celkem 12 miliard korun.

Nejvíce si polepší obce s 500 až 50 tisíci obyvateli. Jesenice by si tedy měla každoročně polepšit u příjmů ze sdílených daní o 13 393 000 Kč, tj. o téměř 30%. Díky změně RUD si tedy Jesenice bude moci v budoucích letech dovolit dále zlepšovat služby pro své obyvatele, získá více peněz na správu obce a na nové obecní investice. Jesenice bude v oblasti financování samostatnější a nebude již v takové míře odkázaná na různé dotace. Závěrem se sluší uvést, že tuto novelu zákona o rozpočtovém určení daní prosadili ve vládě a parlamentu po dlouhých diskuzích a složitém hledání kompromisu zástupci TOP 09 společně se Starosty a nezávislými.

Petr Tiso (TOP 09), člen Rady obce

Jesenický kurýr - září 2012

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme