1. 12. 2013

Zajištěny nové oficiální vchody pro Jesenici. Slevy celoročních vstupenek pro jesenické občany.

Průhonický park má na západě a jihu společnou více než 4 km dlouhou hranici s Jesenicí, resp. s územími našich jesenických částí Zdiměřice a Osnice. Průhonický park je hojně navštěvován jesenickými občany, pro radu nových obyvatel byla blízkost krásného Průhonického parku jedním z důvodu, proč si vybrali jako nové místo k životu právě Jesenici. Proto má vedení obce eminentní zájem o co nejlepší vztahy mezi Jesenicí a parkem.

Areál parku byl v západní a jihozápadní části radu let bez funkčního oplocení – v podstatě neoficiálně neomezeně přístupný. To se v současné době mění a Průhonický park – památka UNESCO, bude stejně jako obdobné významné parky v Evropě, kompletně oplocen. Vedení Jesenice má zájem, aby naši občané měli i po dokončení opravy oplocení a uzavření areálu možnost Park dále navštěvovat, a to pohodlně – novými vchody umístěnými v docházkové vzdálenosti, bez nutnosti cestovat několik kilometru automobilem např. ke stávajícím oficiálním vchodům – buď u Průhonického zámku, nebo při silnici Průhonice – Dobřejovice, která prochází parkem.

Proto vedení obce vstoupilo v jednání s Botanickým ústavem a Správou Průhonického parku, aby s ohledem na přání Jesenice zachovat přístup do parku pro své obyvatele a také s ohledem na omezené ekonomické možnosti parku bylo společně nalezeno řešení. Po vstřícných jednáních bylo dosaženo kompromisu, který spočívá v dohodě na vybudování 3 zmíněných samoobslužných vstupu (na čipové karty) na strategických – tj. nejdostupnějších místech pro jednotlivé části Jesenice – tj. pro Zdiměřice, Osnici a Kocandu. Bylo dohodnuto, že do vlastní instalace oficiálních vchodu (tj. nejpozději do 30.4.2014) zůstane park provizorně přístupný (samozřejmě s platnou vstupenkou).

Zároveň byla uzavřena dohoda, v jejím rámci bude občanům s trvalým pobytem v Jesenici poskytována významná sleva (30%) z cen ročních čipových vstupenek do Průhonického parku. Bylo dohodnuto, že vstupenky budou kromě oficiální pokladny Průhonického parku k dispozici i na obecním úřadě v Jesenici – podrobnější informace o prodeji zlevněných vstupenek pro občany s trvalým bydlištěm v Jesenici bude uvedena na našem webu oujesenice.cz.

Součástí uzavřené dohody jsou i drobné úpravy katastrálních hranic v místě naší cyklostezky a oplocení parku a některé další otázky budoucí spolupráce.

Jesenice bude vždy stát o to, aby byla dobrým sousedem a významným partnerem Průhonického parku, bude dbát o to, aby park zůstal snadno dostupným místem procházek a odpočinku svých obyvatel.

Petr Tiso (TOP 09), radní; Pavel Smutný (bez polit. příslušnosti), starosta

Jesenický kurýr – prosinec 2013

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme