1. 4. 2014

Jesenice je rezidenčním městečkem v blízkosti Prahy. Kromě nesporných výhod, jako je příjemné bydlení v menším sídle nedaleko snadno dostupného hlavního města a zároveň blízko zeleně, přináší blízkost velkého města určitá rizika v oblasti bezpečnosti. Proto je zajištění bezpečí obyvatel Jesenice jednou z priorit vedení obce.

Téma bezpečnosti v Jesenici je komplexním tématem. Zahrnuje jak ochranu občanů a majetku před trestnou činností – ať už jde o vandalismus, výtržnictví, krádeže, vloupání, nežádoucí jevy související s drogovou závislostí a další, tak i problematiku bezpečnosti související s poměrně silnou zátěží komunikací Jesenice, jako tranzitní obce, automobilovou dopravou.

Jaké má obec nástroje ke zvýšení bezpečnosti?

• Jednak je to zajištění trvalé přítomnosti profesionálních složek, které chrání občany a jejich majetky, v obci. V Jesenici působí jak Obecní policie, tak i Policie České republiky. Obecní policii zřídila před 10-ti lety obec. Vedení Jesenice se stará, aby měli naši strážníci vytvořeny kvalitní podmínky pro svou práci, zejména dbá, aby měla kvalitní vedení, aby byli strážníci pravidelně školeni, testováni a udržovali se v kondici, aby měli též odpovídající technické vybavení. Policie České republiky má díky navázané úzké spolupráci s Jesenicí trvalou služebnu přímo v prostorách budovy obecního úřadu, dojezdové časy při zásazích na území Jesenice jsou díky tomu kratší. Obě policejní složky v Jesenici příkladně spolupracují.

• Dalšími nástroji pro zvýšení bezpečnosti jsou nejrůznější technická opatření – ať jde o opatření ke zvýšení bezpečnosti chodců (o aktuálních plánech úprav přechodů pro pěší se dočtete ve zvláštním článku tohoto vydání), osazování dopravního značení upravujících rychlost, upozorňující na přednost jízdy v obytných zónách, instalace výstražných značek, měřičů rychlosti jízdy, instalace různých zpomalovacích prahů na nebezpečných místech apod. Ve finále je dlouhodobá pečlivá příprava a blíží se zahájení instalace jesenického kamerového systému, od kterého očekáváme další zvýšení bezpečnosti jesenických obyvatel (tomuto tématu je věnován další článek tohoto vydání Jesenického kurýru).

• Mezi opatřeními zvyšujícími bezpečnost, bychom neměli určitě opomíjet i informovanost obyvatel o bezpečnostní problematice (např. v Jesenickém kurýru je pravidelně vyhrazen prostor pro informace od obou policií, zejména upozornění na výskyt trestné činnosti a její druhy, na aktuální rizika apod.). Je prokazatelné, že ke zvýšení bezpečnosti vede i organizovaná prevence, ať už jde o výchovné aktivity našich škol a školek směrem k žáčkům, nebo o různé akce Obecní policie Jesenice i Policie ČR.

• Samozřejmě nelze nezmínit to podstatné, a to, že vyšší bezpečnosti v Jesenici mohou napomoci sami občané – jak individuálními opatřeními, kterými chrání své blízké, především své děti a své majetky, tak i včasným informováním obou zmíněných jesenických institucí, které chrání naše bezpečí, o skutečnostech, které zasáhly, nebo by mohly rušivě zasáhnout do našeho bezpečného života v obci.

Petr Tiso (TOP 09), radní

Jesenický kurýr - dubnu 2014

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme