13. 8. 2010

Vážení spoluobčané - voliči,

s blížícím termínem voleb do městského zastupitelstva (15. - 16. 10. 2010) vás chci informovat o tom, co pro vás strana TOP 09 v Poděbradech připravuje. Velmi mě potěšila nabídka stát v čele kandidátky TOP 09 ve městě, ve kterém žiji celý život. Motivuje mě i skupina lidí, kteří jsou se mnou v týmu a kterých si moc vážím pro jejich vzdělaní, morální kvality i pracovní výsledky a společně chceme tyto své schopnosti městu nabídnout ke zlepšení života nejen nás samotných, ale především vás, našich voličů.

Naše kandidátka je složena z mladých i zkušených osobností, kteří se určitě nejdou do komunální politiky zviditelnit nebo pro vlastní prospěch. Úroveň morálky a pořádku v našem městě pod současným vedením radnice je pro naše lázeňské město nedůstojná a to bychom rádi změnili. Hesla z názvu naší strany - tradice, odpovědnost, prosperita - nás k tomu zavazují.

Mgr. Ivan Uhlíř – místopředseda městské organizace TOP 09.

Nejprve si vám dovolíme představit dámy z naší kandidátky a jejich představy, se kterými jdou usilovat o vaši přízeň. Celou kandidátku TOP 09 a náš volební program „Pořádek všude a ve všem“ zveřejníme v příštím vydání Poděbradských novin.

Jana ŠlapákováMgr. Jana Šlapáková

rozená Rakušanová, 37 let, nyní na mateřské dovolené, 3 děti, FF UK, členka TOP 09

"Na Gymnáziu Jiřího z Poděbrad učím češtinu a angličtinu. Poděbrady jsou moje srdeční záležitost a vadí mi, jak upadá jejich vzhled i pověst. V práci pro město se chci zaměřit především na pořádek, životní prostředí, na podporu sportu a volnočasových aktivit dětí a mládeže. Chci, aby občané Poděbrad byli hrdí na své město a město jim vycházelo vstříc v jejich potřebách. Aby každý návštěvník Poděbrad měl touhu se sem zase vrátit a pobýt u nás nějaký čas."

 

 

 

Hamplová IvanaIng. Ivana Hamplová

44 let, vedoucí oddělení práce a mezd v soukromé společnosti

"Dlouhodobě pracuji v bytové komisi MÚ a jsem členkou dozorčí rady golfového klubu. Hlavní oblastí mého zájmu je bytová a sociální politika, s níž mám bohaté zkušenosti."

 

 

 

 

 

Slauková LucieMgr. Lucie Slauková

37 let, projektová manažerka, 3 děti, FF UK

"Přála bych si, aby Poděbrady byly nejen středočeským, ale především středoevropským městem. Městem rozvinuté kultury, cestovního ruchu, vzdělání, městem přátelským rodinám s dětmi, městem které bude podporovat malé podnikatele, městem, které bude zelené a bezpečné."

 

 

 

 

 

Petra VelikáPetra Veliká

34 let, nyní na mateřské dovolené, členka TOP 09

"Pracuji v americké IT společnosti jako marketingový manažer pro ČR a SR. Studuji VŠ zaměřenou na média, marketing a komunikaci. V komunální politice se chci zaměřit zejména na pružnou komunikaci občana s MěÚ - město by mělo pracovat pro každého a ne jen pro pár vyvolených."

 

 

 

 

 

 

Fliedrová IlonaIng. Ilona Fliedrová

47 let, geodetka, ČVUT - Stavební fakulta, členka TOP 09

"Mojí prioritou je podpora sportovních klubů, které pracují s mládeží a zprůhlednění zadávání městských veřejných zakázek."

 

 

 

 

 

Hana SlobodováHana Slobodová

40 let, psycholožka, vdaná, 2 děti

"Poděbrady, jako krásné a klidné městečko, byly po 6letém pobytu mé rodiny v zahraničí (Německo, Holandsko), naší svobodnou volbou. V současné době se zaměřuji převážně na oblast profesní psychologie, personální audity a efektivní využívání lidských zdrojů ku prospěchu firem i jednotlivců, budování profesních rozvojových plánů, rozvoj efektivní komunikace, vedení workshopů, facilitovaných setkání a coaching. Mé zkušenosti ze zahraničí i současná každodenní profesní praxe mi ukazují, že kvalitní komunikace mezi vedením obce, odbornými profesionály a samotnými občany pomůže dovést mnohé, i komplikované projekty, do úspěšného cíle. Nabízím podporu transparentnosti obecních projektů, podporu ochoty občanů zapojit se do 'věcí obecních' a vlastní schopnost efektivního vyjednávání směrem k určenému cíli v co nejkratším čase."

 

 

Radka Folprechtová

MgA. Radka Folprechtová

39 let, grafická designérka

 

 

 

 

Lydie VurmováLydie Vurmová

84 let, důchodkyně

 

 

 

 

 

 

Stanislava ŠpakováMgr. Stanislava Špaková

52 let, středoškolská profesorka

 

 

 

 

 

 

 

Ivan Uhlíř