Otázky pro Marcela Petera od Mělnického deníku

30. 9. 2010

 

VIZITKA:

Jméno a příjmení: Marcel Peter

Věk: 29

Dosažené vzdělání: středoškolské

Současné povolání: konzultant

Politická minulost/ současnost (dříve/nyní): bez pol. min. / člen TOP09

 

TUCET OTÁZEK PRO LÍDRY

1. Co by bylo vaším prvním úkolem, kdybyste se stal starostou?

Detailně nastudovat veškerou legislativu, která souvisí s výkonem samosprávy. Dále práva a odpovědnosti starosty, rady, zastupitelstva, úředníků a dalších orgánů státní správy.

 

2. Koho byste k sobě do kanceláře starosty pozval jako prvního na kafe?

Tým nových spolupracovníků, především z řad úředníků MěÚ – tedy konkrétně z kanceláře úřadu, vedoucí ostatních odborů a dále představitele organizací zřízených městem.

 

3. Které místo ve městě máte nejraději?

Zahradu rodičů mé ženy v zahrádkářské kolonii za Kojetickou ul..

 

4. Kde večer parkujete?

Kde se dá…

 

5. A jak byste zvýšila/zvýšil počet parkovacích míst ve městě?

Na tuto otázku neexistuje krátká a paušální odpověď, která by se vešla do 150 znaků. V zásadě, ale lze: 1. Efektivněji využít stávající plochy. 2. Najít nová (technická) řešení.

 

6. Co je podle vás vaší nejsilnější stránkou?

V soukromém sektoru, bych na tuto otázku argumentoval svými znalostmi a zkušenostmi, ev. dosaženými úspěchy. Pro politickou funkci ovšem považuji za nejdůležitější svůj morální kredit.

 

7. Býváte rozmrzelá/rozmrzelý z politiky a proč?

Ano, vždy když cítím, že vyhrává krátkodobý zájem nad dlouhodobým – často se to projeví tím, že někdo nedodrží své slovo. Neboli: „kdo chce, hledá způsob/kdo nechce, hledá důvod.“

 

8. Jaká byla nejlepší rada, kterou jste v životě dostal?

Těžko říci, která rada, kterou jsem v životě dostal, byla ta NEJ…, za podstatný ovšem považuji okamžik, kdy jsem těmto radám začal naslouchat.

 

9. Kdybyste měla/měl poslední stovku, co byste za ní koupil?

Doufám, že tato situace v soukromém životě nikdy nenastane. Pokud by se jednalo o poslední finance v podnikatelském prostředí, investoval bych je dle rad Henryho Forda do reklamy.

 

10. Jakou knížku byste doporučil k přečtení?

Málo kdy čtu neodbornou literaturu, poslední knihu, kterou si vybavuji a na kterou si často vzpomenu je 1984 – George Orwell, ovšem je pravda, že tam je toho víc napsáno mezi řádky.

 

11. Platí u vás: co Čech, to muzikant, nebo spíš: zlaté české ručičky?

Původem jsem vyučený automechanik, poté jsem si dodělal střední školu a dnes studuji právnickou fakultu MU.  Ovšem, když se mi rozbije auto, raději zavolám odborníkům…

 

12. Co vám dnes chybí ke štěstí?

Rouhal bych se, kdybych řekl, že mi ke štěstí něco chybí. Člověk, ale vždy hledá víc. Já si myslím, že nic Vám nedá tolik radosti, jako možnost se o štěstí podělit, či ho přímo způsobit.