8. 10. 2014

Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé,

v pátek 11. 10. 2014 začnou volby mj. i do Senátu Parlamentu ČR a jen Vy rozhodnete, kdo nás za volební obvod 42, do kterého patří Vaše město či Vaše obec, bude zastupovat.

Kampaň, která proběhla, byla pro mě velmi poučná. Poznal jsem mnohem lépe místa volebního obvodu, příjemné a inspirativní bylo každé setkání a rozhovor s Vámi. Všechny akce jsem objížděl osobně, sám jsem si lepil plakáty, sám hradil velkou část kampaně. Nepomáhali mi jen nejbližší a přátelé, můj dík patří rovněž starostům a místostarostům měst a mnoha osobnostem, kteří otevřeně podpořili mou volbu.

Oceňuji podporu starosty města Kolína, Víta Rakušana, který mě podpořil slovy: „Jako nestraník mám úžasnou svobodu volby. Vybírám kandidáta, který není populista, extrémista, má vztah k regionu, jeho postoje jsou čitelné. Netvrdím, že se s Pavlem překrývám názorově zcela. Ale na rozdíl od současného senátora ho považuji za rozumného a pracovitého člověka. A bude určitě vidět. A slyšet. A nebude se bát lidí. Mohl by senátorskému mandátu v našem volebním obvodu navrátit dobrou pověst, rehabilitovat Senát v očích místních lidí. Nezbývá než zakončit větou: Doktoři si své odsenátorovali, teď je čas na změnu. Po zralé úvaze, zapojení rozumu i intuice, říkám: Kárník for senator!"

Mé priority vychází z mých profesních zkušeností a znalostí:

-        Podpora a propagace regionu a turismu

-        Podpora a ochrana živnostníků a malých podnikatelů

-        Zlepšení sociálního systému, řešení situace samoživitelek, starých a imobilních občanů

-        Kultivace státní správy

Zavazuji se Vám tímto osobním listem, že svůj mandát budu opravdu vykonávat ve prospěch celého našeho obvodu a kdykoliv se na mě budete moci obrátit. Jako senátor se budu rozhodovat nestranicky, dle svého svědomí.

Děkuji za Vaši podporu, přeji Vám šťastnou ruku a mnoho úspěchů ve Vašem dalším životě.

Pevné nervy a hodně zdraví Vám přeje Mgr. Pavel Kárník, ředitel Městské knihovny Kolín a kandidát do Senátu.

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme