V zaplněném Inkognitu se diskutovalo o globální ekonomické krizi

8. 3. 2012

Kavárnu Inkognito zaplnili ve středu 7. března v podvečer zejména studenti, kteří se zúčastnili další ze série pravidelných debat pořádaných plzeňskou TOP 09. Tentokrát se diskutovalo o ekonomické krizi, euru a postavení České republiky v EU. Besedu vedl Ing. et Ing. Miloš Nový, zastupitel TOP 09 v Plzni na Slovanech a zároveň emeritní děkan Fakulty ekonomické ZČU.

Nejprve byly zmíněny motivy, které vedly ke vzniku procesu evropské integrace. V další části besedy byly představeny typy ekonomické integrace a předpoklady a efekty zavedení eura z pohledu ekonomické teorie. Dále Miloš Nový hovořil o přínosech a nákladech zavedení eura v České republice. Opomenuta nebyla ani světová globální recese a ekonomická situace Řecka či Maďarska. V diskuzi se občané nejvíce ptali na možnosti řešení situace v Řecku, zajímaly je možné důsledky státního bankrotu či konsekvence eventuálního vystoupení země z Eurozóny. Druhým nejčastěji diskutovaným tématem bylo zavedení jednotné evropské měny v České republice, zhodnocení výhod a nevýhod, které by zemi přinesla.

Argumenty pro co nejrychlejší přijetí eura v ČR jednoznačně převažují“, říká Miloš Nový. „Setkání potvrdilo, že mladí lidé se aktivně zajímají o problematiku společné měny a odmítají současné odstředivé tendence části politické reprezentace týkající se procesu evropské integrace“, dodává Nový.

Štítky