× Pojďte do toho s námi.

TOP 09 Tachov: Trváme na transparentním prošetření kroků bývalého i současného zastupitelstva Stříbra

18. 10. 2011

TOP 09 bude trvat na svém předvolebním slibu občanům. „Budeme nadále, i přes účelové odvolání kontrolního výboru, který se snažil sporné kroky zastupitelstva řešit, prosazovat maximální transparentnost a trváme na provedení veškerých nutných auditů,“ říká krajský předseda TOP 09 Marek Ženíšek.

Tachovská TOP 09 je přesvědčena o nutnosti prošetření veškerých kroků, kterých se zastupitelstvo města Stříbra dopustilo v souvislosti s podezřelými směnami pozemků a předraženými stavbami. Takovéto kroky nejsou v zájmu občanů města Stříbro a patrně ani v souladu se zákonem.

Odvolání kontrolního výboru ve Stříbře na druhý pokus bylo účelovou záležitostí, neboť kontrolní výbor se začal zabývat některými spornými rozhodnutími a investicemi bývalého i současného zastupitelstva,“ vysvětluje předseda TOP 09 na Tachovsku Josef Janů.

TOP 09 od začátku svého působení ve vedení města Stříbra požadovala, aby se kontrolní výbor zabýval spornými rozhodnutími a investicemi bývalého i současného zastupitelstva. Kontrolní výbor mimo jiné poukazoval ve svých zprávách na nepotřebnou a pro město ekonomicky zásadně nevýhodnou směnu pozemků. Na veřejném zasedání dne 20. 6. 2011 nepotřebnost směny potvrdili současný vedoucí odboru výstavby a územního plánování i současná vedoucí hospodářsko-investičního odboru. Přes tato vyjádření zastupitelé těsnou většinou s podporou senátora Miroslava Nenutila (ČSSD) směnu pozemků schválili.

Kontrolní výbor předložil také požadavek na provedení stavebního a finančního auditu víceúčelového sportoviště s ledovou plochou a ve své zprávě mimo jiné doporučil do skončení auditů pozastavit rozhodování o dalších investicích do zimního stadionu. "TOP 09 podnikne kroky vedoucí k prošetření, zda nedošlo ze strany bývalého zastupitelstva a vedení města Stříbro v čele s bývalým starostou Miroslavem Nenutilem k porušení povinností při správě cizího majetku," komentuje Pavel Plánka (TOP 09), odstoupivší místostarosta a současný zastupitel města Stříbra.

Na co kontrolní výbor poukazoval:

 • Na pro město Stříbro nepotřebnou a v neposlední řadě ekonomicky nevýhodnou směnu pozemků: Zastupitelé schválili směnu části pozemku č. 1899 v k. ú. Stříbro o výměře 14 600 m2 v majetku města Stříbro za soukromý pozemek č. 3484 v k. ú. Stříbro o výměře 30 371 m2. Tuto směnu odůvodnilo zastupitelstvo její potřebností z důvodu záměru výstavby „Přeložky silnice II/193 Stříbro-sever (dále jen obchvat).
 • Podle projektové dokumentace obchvatu z prosince 2010 však zamýšlený obchvat do pozemku č. 3484 v k. ú. Stříbro nezasahoval a předmětná směna nebyla potřebná.
 • Na prokazatelnou nepotřebnost směny pozemků poukázal mimo jiné i kontrolní výbor města Stříbro ve své zprávě z 6. 6. 2011, s žádostí o revokaci usnesení týkající se směny pozemků. Požadavek na revokaci byl následně předložen zastupitelstvu.
 • Na veřejném zasedání dne 20. 6. 2011 nepotřebnost směny potvrdili současný vedoucí odboru výstavby a územního plánování a současná vedoucí hospodářsko-investičního odboru.
 • Přes tato vyjádření zastupitelé těsnou většinou směnu schválili s podporou senátora Miroslava Nenutila.
 • Kontrolní výbor ve své zprávě ze dne 6. 6. 2011 uvedl spornou stavbu „Víceúčelového sportoviště s ledovou plochou“, kde byly v témže místě realizovány dvě samostatné stavby za více než 32 milionů korun.
 • Rozpočet stavby neobsahoval položkový rozpočet, což je u stavebních zakázek z dotačního programu neobvyklé.
 • Bývalý starosta Miroslav Nenutil podepsal dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na částku 170 410 Kč, aniž by bylo doloženo schválení tohoto dodatku radou či zastupitelstvem města Stříbro.
 • Došlo k demontáži některých významných prvků a znehodnocení prací provedených v rámci PRVNÍ stavby. Existuje podezření na předražení stavby a podezření na neplnění či porušení dotačních podmínek, vydaných v rámci schvalování obou staveb.
 • Kontrolní výbor předložil požadavek na provedení stavebního a finančního auditu obou staveb a ve své zprávě mimo jiné doporučil do skončení auditů pozastavit rozhodování o dalších investicích do zimního stadionu.
 • Dále je rovněž nevěrohodná příprava, průběh a financování výstavby cyklostezky (součást Panevropské cyklostezky Paříž–Praha, Trasa 1, Stavba 1, Etapa A), kde je rovněž řada otazníků, a kde Miroslav Nenutil vystupoval jako statutární zástupce Stříbrského regionu a je podepsán pod smlouvami o dílo.

KONTAKTUJTE NÁS

KRAJSKÁ KANCELÁŘ TOP 09 PLZEŇSKÝ KRAJ

Prešovská 201/4
301 00 Plzeň

info@plz.top09.cz
telefon: +420 602377809

 

KRAJSKÁ MANAŽERKA

Eva Šafránková

eva.safrankova@top09.cz

telefon: +420 602377809

 

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2021  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme