TOP 09 a Starostové: Plzeňský kraj není dobrým hospodářem

4. 3. 2013

TOP 09 a Starostové jsou přesvědčeni, že kraj není dobrým hospodářem. Kromě toho, že i nadále v rozpočtu kraje přetrvávají rozpory, chybí mu také koncepce nakládání s majetkem.

V rozpočtu Plzeňského kraje přetrvávají rozpory. Není řešena podpora venkova a malých obcí, jsou sníženy prostředky na památkovou péči, ochranu přírody, pěstební činnosti v lesích, minimální je podpora MAS. Přitom na všechny tyto činnosti obdržel kraj prostředky od státu v rámci RUD," říká Pavel Čížek, předseda zastupitelského klubu TOP 09 a Starostové pro Plzeňský kraj. Zásadním nedostatkem rozpočtu jsou chybějící prostředky na sociální péči, zejména na neziskové a charitativní organizace a na terénní sociální služby. Nedostatek financí pro vlastní sociální zařízení kraje musí kraj řešit úsporami, racionalizací provozu a v nezbytné míře dofinancováním z rozpočtu.

Dalším velkým problémem rozpočtu je dotování krajských nemocnic na tzv. služby obecného hospodářského zájmu. Jedná se vlastně o schodek v hospodaření nemocnic. Tento schodek činí 190 mil. Kč, z toho u Klatovské nemocnice je nejvyšší – 93 mil. Kč. „Cílem stavby nové nemocnice měly být přece lepší služby pro pacienty při snížení provozních nákladů, zejména energie. Jak je tedy možné, že nová nemocnice nevystačí s úhradami od pojišťoven a generuje nejvyšší ztrátu v Plzeňském kraji?," ptá se člen výboru pro zdravotnictví a sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje Marek Ženíšek.

Jsme přesvědčeni, že kraj není dobrým hospodářem. Dokládá to i fakt, že mu zcela chybí koncepce nakládání s majetkem. TOP 09 a Starostové požadují koncepci a výhled každé krajem zřizované organizace v oblasti hospodaření s nemovitostmi. Kraj musí vědět, co chce, a jaké budovy bude do budoucna potřebovat. „Kraj vlastní přes 900 budov a ve více než 100 budovách je v nájmu. Přitom zároveň řadu budov nekoncepčně prodává, neboť se snižuje obsazenost středních škol a zrušily se okresní správy a údržby silnic," říká Pavel Čížek.

Budeme se i nadále jako konstruktivní opozice snažit poukazovat na problémy kraje a to i přes to, že jsme se již setkali se snahou naše vyjádření pro měsíčník Plzeňský kraj omezit a cenzurovat. Krajské periodikum by kromě aktuálních informací pro občany kraje mělo přinášet i srozumitelné názory jednotlivých zastupitelů na rozvoj kraje. Tyto názory mohou být různé, ale vždy by měly být slušné, konstruktivní, hledající prospěch obyvatel kraje. Fotografie při stříhání pásek čtenářům mnoho neřeknou. Měsíčník Plzeňský kraj by neměl hledat cesty jak zamezit opozičním zastupitelům v publikování jejich námětů, ale měl by naopak žádat o náměty zastupitele koaliční. Možná i na úkor některé ze „stříhacích" fotografií," říká Pavel Čížek.

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme